Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Määräenemmistöpäätöksen määrittely lain mukaan

11 kommenttia

Eduskunnassa tulee perustuslain 94 §:n mukaisen vähintääm 2/3 osan annetuista äänistä laskutapa kysymykseen. Mitä 94 §:n sanamuoto oikein tarkoittaa. Ko. lain pykälän 2 ja 3 momentissa sanotaan;

”Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, se on kuitenkin hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. (4.11.2011/1112)

Kansainvälinen velvoite ei saa vaarantaa valtiosäännön kansanvaltaisia perusteita.”

Siis kannatuksen eli KYLLÄ-äänien määrän tulee olla vähintään kaksikolmasosaa. Ei taida olla siten, että kokoomuksen esittämä tulkinta tiedostutilaisuudessaan heidän ryhmäpäätöksen mukainen TYHJÄÄ äänestäminen olisi luettava kyllä-äänimäärän hyväksi. Eduskunnassa määräenemmistöpäätökseen osallistuu käytännön mukaan 199 kansanedustajaa, joten kannatuksen läpimenolle elvytyspaketin kohdalla tulisi olla 133 kansanedustajan KYLLÄ-ääni.  

Eduskunnassa eilen käydyn keskustelun perusteella näytti siltä, että elvytyspaketin läpimenoa perusteltiin niin hallituksen kuin kokoomuksen taholta aiheuttavan hyväksymättä jättämisellä valtavan suuren ”myrskyn” unionissa ja sen taholta tulevaisuudessa. Jopa ulkopoliittisilla uhkilla uhkailtiin. Ennenkuulumatonta uhkailua omassa eduskunnassammekin vedoten poikkeusoloihin koronaepidemian koskevan erittäin voimakkaasti koko unionia. Ei näytä riittäneen sekään, että komission taholta on uutisoinnin mukaan saatu uhkailua tulevan Suomea vahingoittavaan päätösvaltaan. Aivan kuin meidän päättäjillä olisi suurikin päätösvalta ollut.  

Katsotaanpa tässä samassa yhteydessä mitä HE 60/2010 vp:ssä sanotaan poikkeusolojen merkitsemisestä perustuslaissa (lihavointi tekstissä kirjoittajan); 

Perustuslaki asettaa melko ahtaat rajat perustuslaista poikkeamiselle poikkeusoloissa. Yhtäältä on kyse perustuslain säännöksen mukaisen poikkeusolojen määritelmän ja sen tulkinnan kapea-alaisuudesta, joka jättää muut kriisitilanteet kuin aseellisen hyökkäyksen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavat poikkeusolot säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Toisaalta säännös rajaa perustuslaista poikkeamisen vain perusoikeussäännöksiin sekä asettaa nykyisessä muodossaan korkeahkot vaatimukset lailla säätämisestä poikkeusoloissakin.

Hallituksen edellä mainittu esitys perusteluineen huomioiden on hallituksen taholta esitettyjä perusteluja pidettävä vähintäänkin outoina ja Suomea vahingoittavia elvytyspaketin hyväksymisellä. Näin ollen PeV:n antama päätöslausuma määräenemmistöpäätöksen edellytyksin näyttää perustuvan poikkeusolotkin huomioiden perustuslain tarkoittamaan lopputulemaan. Ei voi kuin ihmetellä Marinin hallituspuolueiden ja oppositiosta kokoomuspuolueen intoa selvää kantaa ottamatta olla hyväksymässä elvytyspaketti pelkästään eu-jäsenyysintoiluun perustuen.

Otetaan tähän vielä IL:n uutiskirjoitus ja siinä esitetty vaatimus saada tietoon valtioneuvoston virkamiehen ja komission virkamiehen kesken käytyä keskustelua, josta YLE uutioi saadun komission taholta tietyntyyppistä elvytyspaketin hylkäämisestä syntyvää uhkailua. Valtioneuvosto ei ole uutisoinnin mukaan suostunut antamaan tietoa IL:lle siitä kuka virkamies ja missä mielessä keskustelua on käyty ja josta YLE on uutisoinut. Myöskään eilen pääministeri Marin ei antanut mitään yksityiskohtaisempaa tietoa asiasta kysyttäessä, eikä edes sanonut selvittävänsä tapahtumaa, jotta nämä tiedot tulisi saatetuksi eduskunnan vaatimaan tiedonsaantioikeuteen. Edellä mainitussa HE 60/2011 on perusteltu eduskunnan tietojensaantioikeudesta näin; 

”Eduskunnan tietojensaantioikeutta koskevan perustuslain 97 §:n mukaan pääministerin tulee antaa eduskunnalle tai sen valiokunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sekä viipymättä kokouksen jälkeen. Samoin on meneteltävä valmisteltaessa muutoksia niihin sopimuksiin, joihin Euroopan unioni perustuu. Näillä säännöksillä turvataan eduskunnan vaikutusmahdollisuudet kokouksessa esitettäviin Suomen kantoihin sekä korostetaan HE 60/2010 vp 18 pääministerin asemaa Suomen Eurooppapolitiikan johdossa.” 

Pääministerin tulee tuon hallituksen perustuslain muuttamiseen annetun esityksen mukaan olla tietoinen (informoitu) kaikesta Euroopan unioiin liittyvistä asiakäsittelyihin liittyvistä valmisteluista keskusteluineen. Etenkin noin suurta asiakokonaisuutta koskevassa asiakokonaisuuden käsittelyä koskevassa asiassa kuin mitä elvytysrahaston perustaminen ja elvytyspaketin ottaminen eu-budjettiin koskee. Vähintäänkin pääministeri Marinin olisi eilen tullut kertoa selvittävänsä asian ja tulevan kertomaan siitä sitten eduskunnalle. Noin ei tapahtunut joten tämäkin on yksi tapa osoittaa sitä tapaa jolla valtioneuvoston taholta on tätä elvytyspakettia runnottu läpi osin ”piilotetuin lyhdyin” ja osin perustuslakia rikkoaen, sillä suuri valiokunta hallituspuolueiden tuella rikkoi perustuslakivaliokunnan antaman loppulausuman edellytyksen jättäen edistämättä komission esittämän loppulausuman mukaisesti olla edistämättä elvytyspaketin hyväksymistä tuossa vaiheessa komission esittämin perustein. Perustuslain rikkomista ei myöskään valvonut perustuslain tarkoittamalla tavalla (PL 108 §) oikeuskansleri Tuomas Pöysti. Miten oikeuskansleri Pöysti tulee toimimaan tehtyjen kantelujen suhteen? 

Ehdotan PS-puolueen ottavan ennakolta selvää miten PL 94 §:n määräenemmistö-laskutapa tulee määritellä.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


11 kommenttia
Nimetön
#1

Respect!
Täyttä asiaa, kiitos.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

Kiitos!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Miksi Suomen valtio ei laita syyteeseen niitä jotka toimivat suomen etujen vastaisesti ulkovaltojen hyväksi ?

Ennen nuoltiin Neuvostoliittoa ja nyt Eu:ta
puhtaat jauhot ei ole pussissa meidän presitentillä Niinistöllä eikä pääkaupungin pormestarilla eikä entisillä Päämonistreillä Urpilaisell.,Stupupilla,Kataisella eikä myöskään Olli Rhenillä ym…

Mitä Persut meinaa tehdä tämän väärinkäytöksen torjumiseksi ja syyllisten tuomiolle saattamiseksi ???

ps. pahin syyllinen joka on nuollut joka suuntaan on Paavo Lipponen se pitäs laittaa kiireesti Häkkiin ennenkö aika siitä jättää…..ei ole oikein että se on tehnyt kymmeniä Miljoonia perseilemällä idän ja Eu:n suuntaan maanpetturuutta harrastaen !!!!
Saatana se vetelee viimeisiä ja nyt taas päälistelee televisiosa virnuillen….Persujen pitää hommata se häkkiin johon se kuuluu !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tuntematon
#2

Pääministeri on koppava ja ylpeä persoona.Joka ei juurikaan kuuntele toisia.Eilisellä kyselytunnilla pääministeri oli oikein tuohtunut.Todeten että olen todella pettynyt ellei tästä salista löydy 2/3 osan enemmistöä,äänestettäessä tukipaketista.Ja jatkoi,tarkoittaen perussuomalaisia,että sitäkö te haluatte?Että Suomi joutuu ennennäkemättömään kurimukseen EU:n taholta.Menettäen maineensa ja sen lisäksi saa kärsiä poliittisesta painostuksesta?Herää kysymys?Että mikähän komissaarin paikka pääministerille tuosta”elvytystukipaketin”hyväksymisestä on luvattu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#6

Kyllä itsekään en nauraisi,saati hymyilisi, mikäli olisin pääministeri Marinin tavoin jättänyt noudattamatta perustuslakia. Samalla sopii paheksua oikeusministeri Tuomas Pöystin kunnioituksen puutetta noudattaa perustuslaissa säädettyä valvontaa lakien noudattamisesta niin suuren valiokunnan kuin itse pääministeri Marinin kohdalla.

Saa nähdä minkämuotoisia päätöksiä perustuslain noudattamattajättämisestä oikeuskanslerin virasto kanteluihin antaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Oikeuskansleri Pöysti on mitä ilmeisemmin poliittiselta taustaltaan vihreän politiikan kannattaja.Siinä syy miksi katsoo läpi sormien montakin selvää poliittista väärinkäytöstä.Jotka tapahtuvat hallituksen ja hallituspuolueiden taholta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#3

Mikäli sattuisi nyt käymään niin,että ei äänet voittaisivat yhdellä ainoalla äänellä?Niin melkovarmaan Hallituksen taholta sanottaisiin,että eduskunnan äänestyskoneissa oli vikaa?! Ja jaa ääniä kirjautui vahinkossa muutama kappale ei äänksi.Mutta nyt tarkistuksen jälkeen asia on korjattu,ja jaa äänet voittaneet.Ja näinollen”elvytyspaketti” on hyväksytty,eikä uutta äänestystä tarvita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#7

Käsittääkseni tuollaista yhden äänen eroavuutta ei tule vaan kyse on paljon suuremmasta hylkäykseen perustusvasta päätöksestä edellyttäen luonnollisesti kokoomuslaisten äänestävän tyhjää kertomallaan tavalla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#4

Noinkin kiero systeemi saattaisi olla mahdollista,ottaen huomioon nykyhallituksen?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#8

Ei pelkästään yksin hallituspuolueiden vaan jollain kumman tavalla tuohon omaehtoiseen tulkintaan näyttää sotkeutuvan kokoomuskin. Kokoomuksella on valtavan suuri tarve tulkita 2/3 määräenemmistöpäätöstä omalla tulkinnallaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#11

Sinä päivänä kun hallitus/hallituspuolueet runnovat läpi tämän”EU:n koronaelvytyspaketin”pitäisi kautta Suomenmaan laittaa siniristiliput puolitankoon.Ja tuosta päivästä pitäisi julistaa yleinen suruliputuspäivä.Ja merkata se myös almanakkaan/kalenteriin yleisenä jokavuotisena suruliputuspäivänä.Muistutuksena siitä,että 2019 valittu punaviherhallitus antoi loputkin itsenäisyyden/itsemääräämisoikeuden rippeet EU:lle ja sen Liitovaltiosuunnittelulle!!!!!!!!! :(:(:(

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000