Perussuomalaiset

Pekka Hovatov

Orjuutta ollaan palauttamassa Suomeen

Orjuutta ollaan aktiivisesti palauttamassa Suomeen nykyisen hallituspuolueiden ja niitä lähellä olevien tahojen toimesta.

Nykyaikainen muoto orjuudesta on tulossa takaisin Suomeen. Hallitus ja sen yhteistyökumppanit ovat orjuuttamassa osaa suomen kansasta pysyvästi. Pääkaupunkiseudulla ja varsinkin Espoossa on jo suunnitelmia köyhien ruoka-avun muuttamiseksi vastikkeelliseksi. Tuollainen muutos ei ole mitään muuta, kuin orjuuden eräs muoto, piilotettuna hyvän tekemisen valepukuun.

Ruoka-avun muuttaminen vastikkeelliseksi muistuttaa kummasti menneisyydestä tuttua yhteiskuntamallia joka oli käytössä Suomessakin vielä 1900-luvulla. Siinä mallissa työntekijä asuu yhtiön(jossa hän työskentelee) omistamassa asunnossa, yhtiö maksaa hänen palkkansa poleteilla, jotka kelpaavat maksuvälineenä ainoastaan yhtiön omistamassa kaupassa. Näin työntekijä on täysin riippuvainen yhtiöstä ja sen tekemistä päätöksistä oli ne miten mielivaltaisia tahansa. Edellä mainittu kuvaa hyvin Kokoomuksen ajamaa ”paikallista sopimista työelämässä” kuviota. Tuollaista yhteiskuntamallia Keskusta ja Kokoomus on kovalla kiireellä tuomassa takaisin Suomeen, koska tämä vaalikausi on niille ainoa mahdollisuus toimia, koska tulevaisuudessa, heillä ei tule olemaan sitä mahdollistavaa enemmistöhallitusta. Sinisten osuudesta en viitsi tässä mainita muuta kuin, että he ovat kumileimasimen asemassa nykyisessä hallituksessa ja ovat itse suostuneet kyseiseen tilanteeseen, säilyttääkseen niin sanotun ”hillotolppansa”.

Viimeinen edellä kuvatun kaltaisen yhteiskuntamallin käyttäjä oli tänäkin päivänä toimiva, eräs maailman vanhimmista yhtiöistä Hudson Bay Company(HBC, perustettu 1670), joka maksoi intiaaneille ja turkistenmetsästäjille heidän pyydystämistään turkiksista, yhtiön omilla poleteilla, jotka kelpasivat maksuvälineenä ainoastaan yhtiön omistamissa kaupoissa. Poletin vaihtokurssin päätti tietysti yhtiö, lisäksi Hudson Bay Companyllä oli yksinoikeus alueen turkiskauppaan, joten intiaaneilla ja turkismetsästäjillä ei ollut vaihtoehtoa. Toiminta loppui vasta joskus 1950-60 luvulla ja sitä yleisesti pidettiin orjuutena, jonka tarkoituksena oli pitää intiaanit ja alueen turkismetsästäjät riippuvaisena Hudson Bay Companyn ”hyväntahtoisuudesta”. Tuolla liiketoiminnalla yhtiö ja sen omistajat keräsivätkin nykyiset miljardi omaisuutensa ja yhtiön nykyinen pörssi arvokin on noin 1,5 miljardia dollaria.

Kaikki työttömien ja leipäjonoissa jonottavien köyhien aktivoinnit ovat ainoastaan yrityksiä palata edellä kuvattuun yhteiskuntamalliin, jossa ihmiseltä riistetään kaikki mahdollinen päätäntä- ja toimeenpanovalta omaan elämäänsä. Tätä toimintamallia ajaa väkisin eteenpäin varsinkin Kokoomus, keulakuvanaan kansanedustaja Juhana Vartiainen.

Pääkaupunkiseudulta halutaan hävittää leipäjonot, elitistisen hallituksen maisemaa ja mainetta pilaamasta

Hallituspuolueet ja sitä lähellä olevat tahot ovat huolissaan lähinnä omasta imagostaan ja Suomen julkisuuskuvasta. Ulkomaillakin on jo kiinnitetty huomiota, viralliseen ja hallituspuolueiden hyväksymään ja esittämään propagandaan, suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, joka ei millään tavalla, korreloi todellisuutta suomalaisen yhteiskunnan sisällä. Suomessa on vuosikymmeniä paukutettu henkseleitä ”hyvinvointivaltiosta”. Tosiasia kuitenkin on se, että Suomi ei ole ollut hyvinvointivaltio osalle

kansalaisistaan enää vuosikymmeniin. Tilalle on tuotu ulkomailta elintasopakolaisia, turvapaikanhakijoiden nimikkeellä. Heitä hallituspuolueet ovat järjestelmällisesti ”hyysänneet” ja jakaneet heille erioikeuksia ja vapauksia, joista kantasuomalainen voivat vain haaveilla.

Leipäjonot halutaan putsata pois katukuvasta. Tilalle tulisivat yhteisöruokailut. Leipäjonojen kansa halutaan syömään yhdessä.” (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10173516)

Hallitus ja sen yhteistyökumppanit pitävät ongelmallisena sitä, että kaupungin katukuvassa näkyy köyhiä ihmisiä jonottamassa ruokaa, itselleen ja perheelleen. Hallituspuolueiden mielestä se ei kuitenkaan ole ongelma, että ihmisillä ei ole varaa ostaa normaalisti kaupasta ruokaa itselleen ja perheelleen, vaan he joutuvat tekemään omassa elämässään päivittäin päätöksiä ostaako ruokaa vai tarvittavia lääkkeitä, maksaako sähkölaskun vai ostaa ruokaa, jne. Ruokajono ongelma ratkeaisi sillä, että köyhien ihmisten tulot ylittäisivät menot, yksinkertaista eikö totta? Köyhyysongelma, kuten hallitus sitä nimittää ei poistu sillä, että piilotetaan köyhät pois kaduilta logiikalla: ”poissa silmistä, poissa mielestä”. Kokoomus ja Keskusta, voisitte ihan yhtä hyvin määrätä sotilaat kadulle teloittamaan köyhiä? Poliisihan jo ahdistelee valmiiksi Helsingissä puiston penkeillä istuvia suomalaisia asunnottomia.

Miksi siis suomalainen köyhä ei ole oikeutettu Kelan ja kuntien ”sosiaalisiin erikoistukiin” joita viljellään turvapaikanhakijoille ja pakolaisstatuksen saaneille? Miksi hallitus ei maksa kunnille köyhyyden poistamiseksi annettuja harkinnanvaraisia sosiaalikuluja, kuten se tekee niin sanottujen pakolaisten kohdalla? Onko suomalaisen ihmisen elämä arvottomampi kuin Lähi-idästä tai Afrikasta saapuneen pakolaisen?

Ei kukaan jonota pakkasessa tai vesisateessa tuntitolkulla huvikseen muutaman euron hintaisen ilmaisen leipä- ja puurohiutalekassin takia, jollei hän sitä oikeasti tarvitse. Kummallisinta on kuitenkin se, että ei noissa jonoissa näy turvapaikanhakijoita tai pakolaisia jonottamassa tuota samaa kassia, ehkä kassin sisältöä paremmaksi muuttamalla, samalla tavalla kuin 2017 muutettiin VOKKIEN aterioiden sisältöä ja valikoimaa paremmaksi, niin, ehkä silloin alkaisi turvapaikanhakijoita ja pakolaisia näkymään myös ”leipäjonoissa”.

Ruokajonot ja sitä myöten köyhät halutaan valtion ja kuntien kontrollin alaiseksi, jolloin heidän kyykyttäminen ja valvonta olisi helpompaa, nälkäinen kun ei jaksa kapinoida.

”Ruoka-apua halutaan kehittää siten, että aktiiviset yhteisöt korvaisivat passiiviset leipäjonot. Lisäksi yhteistyötä eri toimijoiden välillä pyritään lisäämään.”

”– Jonotukset halutaan poistaa. Ruoka-apua on silti edelleenkin mahdollista saada, Leena Luhtasela sanoo. Hän toimii Helsingin kaupungin nuorten ja aikuissosiaalityön vs. johtajana.”

”Missä ruokakassien jonotus pitäisi järjestää?”

”– Jonkin näköisissä ja palvelukeskuksissa, asukastiloissa. Seurakunnilla on myös omia ruokaloita.” (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10173516)

Siirtämällä toiminta kaupungin, valtion tai heidän yhteistyökumppaneidensa niin sanotusti katonalle, luotaisiin järjestelmä, jossa köyhistä, heidän käynneistään ruoka-apu pisteillä kerättäisiin tilasto tietoa ja henkilötietoja, joita käytettäisiin mielivaltaisesti, myöhemmin avun tarvitsijoita itseään vastaan. Näin voitaisiin kontrolloida ja käyttää hyväksi heitä vastaan kertynyttä tietoa. Esimerkiksi kun köyhä kantasuomalainen on hakemassa toimeentulotukea, hänelle ilmoitettaisiin

”- Vähensimme maksettavasta tuesta viime viikolla saamasi ruokakassin arvon.”

Kyseessä on siis vain uusi köyhien kantasuomalaisten kyykytysmalli, ei mitään muuta.

”Ruoka-avun kehittämistä Helsingissä ja Espoossa tukee Helsingin diakonissalaitos.” (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10173516)

Tämä on sama asia kuin laitettaisiin susi vahtimaan lammaslaumaa. Helsingin Diakonissalaitos on tehnyt parhaansa, jotta Helsinkiläisillä asunnottomilla ja köyhillä menisi entistä huonommin. Tässä yksi esimerkki viime vuodelta.

Huhtikuussa 2017, Helsingin seurakuntayhtymän Diakonissalaitos heitti pihalle kantasuomalaiset, Helsinkiläiset asunnottomat ylläpitämästään Hermannin diakoniatalosta. Heidän pääsynsä yöpymiseen estettiin ilman ennakkoilmoitusta. Yöpymiseen hakeutuneita kantasuomalaisia asunnottomia kehoitettiin menemään Helsingin kaupungin ylläpitämään päihteidenkäyttäjille tarkoitettuun Hietaniemenkadun palvelukeskuksen asumisyksikköön. Hermannin yksikkö oli päihteetön. (http://uutismaailma.com/helsingissa-seurakunnan-diakoniatalo-lemppaa-suomalaiset-asunnottomat-pihalle-vain-maahanmuuttajille-yosuojaa-tarjolla/)

Kantasuomalaisten asunnottomien tilalle otettiin Hermannin asumisyksikköön laittomasti maassa oleskelevia.

Mielenkiintoiseksi edellä mainitun asian tekee se, että samanaikaisesti Helsingin kaupungin valtuusto Kokoomuksen ja sen puisto-osaston vihreiden johdolla leikkasi Veikko- ja Lahja Hurstin Laupeudentyö Ry:ltä ruokapalvelun toiminta-avustusta ja jakoi sen Diakonissalaitokselle laittomasti maassa oleskelevien majoituskuluihin.

Lainaus Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirjasta 21/29.11.2017 ASIA/22

”Hermannin diakoniatalon hätämajoitus on tarkoitettu ensisijaisesti paperittomille,

jotka oleskelevat Helsingissä. Majoitukseen voi tulla anonyymisti ja majoitus on henkilölle ilmaista.”

Tuollainen järjestö, Diakonissalaitos on siis mukana suunnittelemassa, miten pääkaupunkiseudun köyhille jaetaan ruokaa. Kuten aiemmin totesin: ” Tämä on sama asia kuin laitettaisiin susi vahtimaan lammaslaumaa” tai kaniinilauma salaattipeltoa.

Helsingin kaupunginvaltuusto käyttää valtaansa Kokomuksen ja Vihreiden johdolla lopettaakseen ruokajonot

”Miten käy ruokajonojen Helsingissä?” (Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10173516)

Helsingin kaupunki on suurin rahoittaja, Helsingin köyhien ruoka-avussa. Helsingin kaupunginvaltuusto on jo käyttänyt valtaansa Vihreiden ja Kokoomuksen enemmistöllä. Heidän johdollaan leikattiin Veikko- ja Lahja Hurstin Laupeudentyö Ry:ltä köyhien ruoka-avustuksiin käytettyä rahaa, joka ohjattiin samantien laittomasti maassa olevien majoituskuluihin. Tämäntyyppisellä rahankäytöllä ja avustusten ohjailulla Kokoomus ja sen puisto-osasto Vihreät saavat lopetettua leipäjonot ainakin Helsingistä. Tosiasiahan on kuitenkin se että köyhät ja nälkäiset kantasuomalaiset, eivät kuitenkaan katoa mihinkään, jos he eivät sitten kuole joukolla nälkään.

”Helsingin kaupungilla on rahahanat muutoksen puolella. Kaupunki tuki tänä vuonna keskeisiä ruoka-avun jakajia, Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry:tä 100 000 eurolla ja Myllypuron elintarvikeapu ry:tä 180 000 eurolla. Molemmissa jonotetaan ruokakasseja kadulla ja ulkona. Järjestöjen avustuspäätökset Helsinki tekee vuodeksi kerrallaan.”(Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-10173516).

Jokainen voi arvata, miten tässä tulee käymään, kun Kokoomus ja Vihreät ovat enemmistönä Helsingin kaupungin valtuustossa. Ruokajonot saadaan hävitettyä, muttaents ne köyhät ja nälkäiset kantasuomalaiset, onko Keskustajohtoinen Sipilän hallitus puolestaan hävittämässä heidät?

Näitä etuja turvapaikanhakijalle on muun muassa seuraavat:

· Täysin ilmainen terveydenhuolto, joka sisältää yksityisellä puolella tapahtuvan hammashoidon

· Ilmaiset lääkkeet

· Ilmainen asuminen

· Ilmainen ruoka, mikäli VOK:issa se on järjestetty

· Ilmaiset vaatteet ja kengät

· Ilmainen henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät asiat

· Ilmaiset matkat

· Ilmaiset ja järjestetyt harrastustoiminnat, sekä niissä tarvittavat varusteet

· Vastaanottoraha 91,52 – 312,23€/kk. Summa riippuu onko VOK:issa järjestetty ruokailu.

· Mahdollisuus hakea täydentävää vastaanottorahaa, jos heillä on erityisiä tarpeita, joiden vuoksi he tarvitsevat ylimääräistä taloudellista tukea(lähde: http://migri.fi/vastaanottoraha)

jne.

Laittomasti maassa oleskeleville ainakin Helsingissä maksettavat tuet:

· Kelan toimeentulotuki, asiasta on hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös

· Harkinnanvarainen sosiaalituki, Helsinki maksaa niiltä osin kuin Kela ei maksa

· Täysin ilmainen terveydenhuolto, joka sisältää yksityisellä puolella tapahtuvan hammashoidon, Helsinki maksaa

· Ilmaiset lääkkeet

· Ilmaiset matkat

· ilmaiset asumiskulut jne.

Palvelut joista suomalainen vanhus joutuu muun muassa maksamaan:

· Maksullinen terveydenhoito, kunnallisella puolella tapahtuva hammashuolto(yksityisellä puolella tapahtuvaan hoitoon suomalaisella ei ole mahdollisuutta hakea toimeentulotukea)

· Kaikista lääkkeistä on maksettava vähintään omavastuu osuus ja Apteekin ”käsikauppa” lääkkeet vanhus joutuu maksamaan täysimääräisesti

· Eläkkeestä, omaisuudesta ja muista tuloista ulosmitataan laitoksessa asumiskuluja ja muita kuluja, niin että vanhukselle jää rahaa itselleen ainoastaan 107€/kk. Tehostetun palveluasumisessa asukkaan omaan käyttöön jäävä summa tänä vuonna on esimerkiksi Helsingissä 254€/kk, Turussa 166€/kk ja Oulussa 247,60€/kk (Lähde: https://www.aamulehti.fi/kotimaa/asuminen-vanhusten-palvelutalossa-voi-maksaa-tonneja-tai-euron-myos-omaisuutta-jouduttu-myymaan-24062595/ )

· Tehostetun palveluasumisessa vanhukselle käteen jäävästä rahasta, esimerkiksi tuo Helsingissä jäävä 254€/kk, siitä summasta pitää vanhuksen kuitenkin hoitaa kaikki matkakulunsa, henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät kulut, mahdolliset harrastustoiminnan kulut, terveydenhoito- ja lääkekulut, hammashoitokulut, vaate- ja kenkäkulut, jne. Myös Aterioistaan vanhus maksaa aina itse, ruuat tuodaan hänen jääkaappiinsa ja lasku tulee suoraan vanhukselle.

· Tehostettu palveluasuminen eri kaupungeissa maksaa vanhukselle seuraavasti.

(Lähde: https://www.aamulehti.fi/kotimaa/asuminen-vanhusten-palvelutalossa-voi-maksaa-tonneja-tai-euron-myos-omaisuutta-jouduttu-myymaan-24062595/)

Helsingissä kaupungin oma 178€/vrk, ostopalveluna 129€/vrk

Espoo kaupungin oma 198€/vrk, ostopalveluna 148€/vrk

Vantaa kaupungin oma 172€/vrk, ostopalveluna 141€/vrk

Turku kaupungin oma 165€/vrk, ostopalveluna 116€/vrk

Tampere kaupungin oma 155€/vrk, ostopalveluna 108€/vrk

Oulu kaupungin oma 132€/vrk, ostopalveluna 102€/vrk

Hallituspuolueet ja sitä lähellä olevat tahot ovat siis ainoastaan huolissaan omasta imagostaan ja Suomen julkisuuskuvasta, eivät köyhistä kantasuomalaisista, joilla ei ole riittävästi rahaa päivittäiseen ruokaan.

Osallistu keskusteluun!


4 kommenttia
Nimetön
Utelias
#1

Mitä on enään tehtävissä kun timo/kumppanitkin pettivät Äänestäjänsä kovin lahjakkaasti !!! Ei olisi Timostakaan uskonut eihän ??? Kun paras päänalunen on kuulemma , hyvä omaTunto !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

Outoahan se Sinisten loikkaaminen oli, mutta veikkaan että ssinä ei antanut eräiden henkilöiden ylpeys peritse, kun menettivät valtansa puolueessa. Päätös oli kuitenkin demokraattinen ja vaaleissa tullut, joten olisi Timon ja kumppaneiden pitänyt sitä noudattaa, eikä aloittaa moista Showta. No, nyt Siniset saa maistaa omaa lääkettään kun sieltä loikkaa edustajia muihin puolueisiin. Eikä ne loikat tule tuohon yhteen jäämään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

historiaa
#2

Koskas Suomessa on ollut orjuutta ?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#4

Maaorjuudesta löytyy tietoa 1800- luvun lopulta. Torpparilaitos joka lakkautettiin vasta 1900-luvun puolella on katsottu myöhemmin orjuudenmuodoksi. Mitä tulee Suomessakin yleisenä käytäntönä ollutta systeemiä, vielä niinkin myöhään kuin 1960-luvulle, jossa tehdas omisti asunnot, maksoi palkan tai ainakin osan palkasta poletteina tai maksusitoumuksina, jotka kävivät ainoastaa tehtaan myymälässä maksuvälineenä. Kansainvälisesti tämä on jo aikapäiviä sitten todettu erääksi orjuuden muodoksi. Ihminen on sidottu taloudellisesti työnantajaansa, joka myös pystyy määrittämään haluamallaan tavalla antamansa poletin tai maksusitoumuksen vaihtoarvon jota et pysty käyttämään muualla. Vastasiko tämä kysymykseesi? Kaikki tieto on löydettävissä historiastamme ja muunmuassa kansainvälisen työjärjestö ILO:n määritelmästä mitä on orjuus.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000