Perussuomalaiset

Matti Rinnekangas

Kenen asunto kylmäksi: Pääomakustannus eri voimalatyypeillä

Seuraavassa kirjoituksessa on verrattu eri voimalaitos tyyppien investointikustannuksia. Vertailupohjana on käytetty eri voimalatyyppien maksimi kapasiteetin rakennus kuluja. Tiedot peräisin julkisista lähteistä.

Koska suuren voimalaitoksen investointi on aikajänteeltään 40-60 vuotta, olen halunnut tuoda rinnalle vertailuun yksinkertaistetussa mallissa pääomatehokkuuden suhteessa uusiutuviin energiantuotantomuotoihin.

Vertailussa on otettu mukaan erilaiset käytössä/rakenteilla olevat päävoimalatyypit Pohjois-Pohjanmaalla. Vertailussa olevat voimalat ovat Oulun Laanilan Biovoimala (kierrätyspolttoaine, turve, puu), Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimala, tuuli voimala, Oulun Energian Aurinkovoimala. Vertailussa ei oteta kantaa käytännön vaatimuksiin tai energian käyttökelpoisuuteen tai muuhun hyödynnettävyyteen. Voimalan teho on määritelty olemassa olevan laitoksen hyödynnettävän energian (Sähkö tai sähkö+höyry) ulostulotehona. Vertailukohtana eri tuotantomuotojen välillä on yksinomaan pääomainvestointi /laitoskapasiteetti/vuosi. Vuosittaisina voimalaitos käyttötunteina on käytetty yleisesti käytössä olevia määriä, kuten tuulivoimalla 2000 h/vuosi.

Lähtötiedot seuraavat: investointi kustannus, Teho/voimala MW, käyttöikä ja käyttöaste.

Oulu Laanila Ekovoimala:….200 milj.e….. 245MW…… 40 vuotta….. 92 %

P-joki Hanhikivi ydinvoimala 7000 milj.e …1200 MW …40 vuotta …..92 %

Tuulivoimala ………………….4,5 milj. e….. 3 MW ……..12 vuotta…… 20%

Aurinkovoimala OulunEnergia 0,405 milj e.. 0,27 MW… 30 vuotta……. 10 %

Lähtötiedoilla on laskettu investointien pääomatehokkkuus indeksi =investointikulu vuodessa/MW/annum. Edullisin energiantuotanto vaihtoehto Laanilan Ekovoimala saa pääomaintensiteetti indeksiksi numeron 1. Toiseksi kallein eli Hanhikivi ydinvoimala indeksi on 7,15. Aurinkovoimalan indeksi on 24.60 ja tuulivoimalan indeksi on 28,01. Indeksi ottaa huomioon käyttöasteen, jonka vuoksi aurinko- ja tuulivoiman luokittelu pohjoisissa oloissa on hyvin heikko.

Jos tuulivoimalla haluttaisiin tuottaa Laanilan Ekovoimalaa vastaava määrä energiaa (koska tuulivoimala tuottaa vain sähköä tuulisena päivänä), tulisi rakentaa 82 kpl 3 MW tuulivoimalaa (10% Suomen tuulivoimaloiden määrästä!). Hinta investoinnille 82×4,5 milj e=360 miljoonaa e. Mutta nämä tuulivoimalat tulisi rakentaa noin 12 vuoden välein (kestokokemukset ulkomailta) eli 40 vuoden ajalla yli kolmeen kertaan. Tuulettomia päiviä varten tulisi rakentaa/säilyttää varakapasiteettia samat 245 MW, jotta vastaava määrä energiaa pystytään rakentamaan. Joten kokonaisinvestointi olisi minimissään yhteensä (3×360 +200 miljoonaa e=1280 miljoonaa), eli 640 % alkuperäistä investointia korkeampi.

Tähän investointiin tulee yhdistää aikaisemmassa blogi-kirjoituksessani julkituomat purku- ja jätteen käsittelykulut, arviolta hieman vajaa miljoona euroa/turbiini/12 vuotta. Näin tuulivoimatuotannon osalta jälkikuluvaraukset tulee olla 82×3 miljoonaa=246 miljoonaa euroa.

Elinkaari-investoinnit tuotettaessa energiaa ovat Laanilan Ekovoimala+ tuulivoima-strategialla, yhteensä 1526 miljoonaa e.(1280+246 miljoonaa). Tämä on 763 % enemmän verrattuna pelkkään Laanilan Ekovoimalaan panostamalla. Lopputuloksena tuulisina päivinä taipumus energian ylituotantoon ja kylminä tuulettomina jaksoina perinteiseen polttolaitostekniikkaan turvautuminen. Periaatteessa energiaa säästäen ja järjestäen energian tuotannon pelkästään Laanilan Ekovoimalaa käyttäen, investointi kulut ovat 1/6 verrattuna ’ympäristöystävälliseen’ energiantuotanto muotoon.

Jos Oulussa valittaisiin strategiaksi ’Aurinko ja cumuluspilviä’ eli aurinkovoimalakapasiteettia 245 MW (=907 kappaletta nykyisiä aurinkopaneli kokonaisuuksia) ja yöllä pörräisi Laanilan Ekovoimala säätövoimana, niin investointi kulut olisivat yhteensä 40 vuoden aikana 688 miljoonaa e (488 miljoonaa+200 miljoonaa). Aurinkopanelien hävittämistä ei mukana laskelmissa. Tämä on 344 % enemmän kuin turvautuminen pelkkään Laanilan Ekovoimalaan.

Laskelmassa ei mukana investoinnit kantaverkkoon. Ja ottakaa huomioon, että laskemissa ei mitään käyttökuluja mukana. Tässä vain pääoman osuus.

Lopuksi esitän kaksi kysymystä: Kuinka meillä on varaa tällä hetkellä vihreään energiaan?

Valtio+kunnat+kaupungit velkaantuvat: Kenellä ylipäänsä on tulevaisuudessa varaa energiaan? 

Kun julkinen sektori ei saa enää lainaa, valitaanko säästökohteiksi ihmisten lääkkeet, sähkö, kaukolämpö tai muu infraverkko?

Eli kenen asunto laitetaan kylmäksi?

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


6 kommenttia
Päästiin perseen myyjistä
#1

Tässä kannattaa ottaa sellainen tosiasia huomioon että Turpeen aika on ohi ja puutakaan ei kannata Sähköksi polttaa ja jätteitä ei tulevaisuudessa polteta ympäristö ja ilmastoasioiden takia.
Sekin kannattaa ottaa huomioon että koko Turvetuotanto ketju on niin tuettu erinlaisten tukien muodossa että sen oikea hinta olisi aivan eri.
On laskettu että turpeen tuotanto vaatii niin paljon Dieseliä että sillä energia määrällä lämmittäisi enemmän kuin tuotetulla turpeella.
Siinä on sama ilmiö kuin Tuulivoimassa että tukia on ladattu siihen aivan liikaa ja Dieselin osuus näyttelee valtaosaa tuotanossa kuten tuulivoimassakin jonka investointi/rakennus ,purkutyöt ja kunnossapito ja huolto vaatiin niin paljon Dieseliä että sillä määrällä saisi pyöritettyä Generaattoreilla sähköä yhtäpaljon.

Ydinvoimaan valtion ja kuntien ei tarvitse laittaa rahaa yhtään,päinvastoin se tuo selvää rahaa laitoksen rakentaminen tuo verotuoina valtiolle ja kunnille yli 40 % .

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#5

Siis 10 Miljardin Ydinvoima laitoksen rakentamisesta verotuloina tulee yhteiskunalle yli 4 Miljardia !

Eikä sille tarvitse maksaa tuulivoima tukea,kuten kannattamattomille tuulivoimaloille pitää tehdä. Päinvastoin se maksaa ydinvoima veroa tuotetusta sähköstä kaiken kukkuraksi.

Persujen olisi vaadittava Suomeen n. 5 uutta ydinvoimalaa.
Ydinvoima verosta voisi luopua ja olisi vaadittava että tuulivoima tuet lopetetaan välittömästi. Yhteiskunta saisi 20 Miljardia ja halpa saasteeton sähkö olisi turvattu eikä yhteiskunnan tarvitsisi investoida yhtään,ydinvoimaan löytyy rahoitus yksityiseltä sektorilta jos valtio ja Stukk ei haraa vastaan.

Ydinvoimalle ei ole vaihtoehtoja varsinkaan nyt kun ilomastovouhotus alkoi koska se on vähäpäästöisin energian tuotanto muoto. Vihreät vaatii jo Vesivoiman purkua, Hiilivoimalat puretaan kaikki lähi aikoina ilman Vihreitäkin Tuulivoimalat pilaavat ympäristön ja maisemat .
Persujen pitäisi ottaa järkilinja tässä asiassa jossa muut sekoilee…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

???
#2

Miten jätelaitosten polttamat jätteet käytetään hyödyksi energiantuotannossa?
Etenkin isoissa kaupungeissa tulee päivittäin valtavat määrät poltettavaa jätettä energian raaka-aineeksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#6

Ne mitä ei voi kierrättää ja on polttokelpoista jätettä kannattaa polttaa kaukolämmöksi mahdollisimman lähellä eikä kuskata ympäri maata 50 litraa dieseliä syövillä rekoilla kallsipalkkaisten kuskien toimesta kuten nyt tehdään,pahimmissa tapauksissa ajetaan jopa ulkomaille esim. pohjanmaalta Ruotsiin Kiirunaan !! kuten ylen ohjelmassa muutama viikko sitten kerrottiin.

Hullua hommaa ja yhteiskunnan rahojen tuhlausta.

Pitää muistaa että kierrätystä tehostamalla jätettä tulee erittäin vähän. Jokainen voi pudottaa omat jäte määrät ja kustanukset ihan minimiin kierrättämällä .
Luulenkin että Persu äänestäjät kierrättää paljon tehokkaammin mitä Kerrostaloissa asuvat Vihreiden äänestäjät jotka lyö kaikki paskat samaan astiaan . Joillakin alueillahan on ihan ongelma kun Viher piiperöt nakkaa viemäriin huume jäämät kustessa ja vesistöt pilaantuu sen takia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Mitään voimalahankintas ei oikeasti tarkastella tai päätetä vain investointi kustannuksen perusteella. Sekava kirjoitus ja ihan humpuukia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#4

Kirjoituksen pointtina vertailla yksikertaisuuden vuoksi vain kiinteitä kuluja voimalaitosinvestoinneissa: ylivoimaisesti halvimmaksi osoittautuu polttamiseen perustuva tekniikka. Jos sidotaan isosti pääomaa yhteen voimalaitosvalintaan hetkellä 0, valinta rajoittaa pääoman puutteen vuoksi tulevaisuuden toiminta mahdollisuuksia. Koska rahaa ei tule seinästä, yhteiskunnalla ei ole loputtomasti varaa tuhlata rahaa ylihintaisiin investointeihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000