Perussuomalaiset

Marika Puolimatka

Oppimistulosten lasku huolestuttaa - syystäkin

Oppimistulokset ovat laskeneet huolestuttavasti. Aiemmin maailman kärkijoukkoon kuuluneena olemme jatkuvassa Pisa-tulosten laskutrendissä. Asia tulee perata huolellisesti, jotta saadaan selville, mistä tämä johtuu. Muussa tapauksessa mahdolliset korjausliikkeet eivät todennäköisesti kohdistu oikein.

Olen katsellut jo pitkään huolestuneena liian varhaisen itseohjautuvuuden aiheuttamia ongelmia koulussa. On asioita, jotka voidaan todeta maalaisjärjellä. Aina kaikille se ei kuitenkaan riitä ja silloin on hyvä, että löytyy myös tutkimustuloksia. Aino Saarisen väitöskirjassa todetaan, että itseohjautuvuutta edellyttävien ja digitaalisten menetelmien käytöllä on yhteys oppimistuloksien laskuun. Usealle tämä tieto ei tule yllätyksenä. Meidän tulisi kyetä tunnustamaan, että on tehty virheitä. Kun kehityspsykologia tunnistaa, että itseohjautuvuus kehittyy noin 20-vuotiaana, on virhe asettaa pienelle alakoululaiselle liikaa tämän kaltaisia odotuksia. Opetussuunnitelmaamme tulisi tarkistaa näiden tavoitteiden osalta.

Vain rauhallisessa ympäristössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä keskittyneesti. Luokkiin on saatava palautettua rauha. Luokissa kärsitään meluhaitoista, jotka estävät oppimisen. Kun oppilas kertoo koulupäivän jälkeen, että musiikin tunnilla ei ole mukavaa, koska kaikki huutaa, on jossain vikaa. Opettajalla tulee olla keinot taata oppimisrauha. Yksi todettu ongelma on se, että oppimistulokset ovat jakamassa yhteiskuntamme kahteen kastiin. On lapsia, joilla on erityisen tuen tarvetta. Maahanmuuton ongelmat tulee myös tunnistaa ja tunnustaa. Kantaväestön jäädessä marginaaliryhmäksi luokassa, on opettaja erittäin haastavassa tilanteessa. Emme halua, että meille syntyy yhteiskunnallisia jakoja ja siksi näihin ongelmiin tulee puuttua.

Lastemme tulevaisuus riippuu siitä, mitä nyt teemme. Meidän tulee asettaa perusopetus prioritettilistalla korkealle. Perussuomalaisten slogan ”oma kansa ensin” sai vasemmistosiiven ärähtämään, että tällainen ajattelu on vahingollista. On aivan selvää, että niin kauan, kun verorahamme vuotavat maailmalle, joutuu oma kansa maksamaan siitä hinnan.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tule antamaan tähän ratkaisua. Heikoilla oppimistaidoilla varustetun nuoren on yhä vaikeampi löytää paikkaansa edes nykyisen pidennetyn oppivelvollisuuden jälkeen. Ongelma ei myöskään ratkea sillä, että yhä nuoremmat aloittavat esiopetuksen. Ratkaisu täytyy etsiä perusopetuksen vuosista. On otettava vakavaan harkintaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisryhmät, joissa voidaan keskitetysti toimia oppilaiden tarpeista lähtien. Yleisissä luokissa vapautuu tällöin resursseja, jotka nyt jäävät olosuhteiden alle. Kaikki hyötyisivät tästä. On uskallettava tehdä muutoksia ja tarvittaessa myös palata osittain entisiin menetelmiin ja käytäntöihin.

Perussuomalaiset ottivat ansioituneesti tämän aiheen esille tällä viikolla eduskunnan kyselytunnilla. Nämä asiat eivät parane hyssyttelyllä, vaan rohkeilla muutoksilla.

Osallistu keskusteluun!


43 kommenttia
Nimetön
#1

Olisi hyvä, jos saataisiin tietoa, miten muissa eu maissa homma toimii.
Saako esim. suomenkielinen lapsi Italiassa opetusta suomen kielellä italialaisten veronmaksajien piikkiin ja ihan avustajan kanssa.
Eli opettelee italiaa kakkoskielenä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Juuri noin pitäisi verrata ja kysyä, miten muualla tehdään.

Miten Ruotsissa tehdään valtavan mamujoukon kanssa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#22

Ruotsissakin on toivoa?

https://www.suomenuutiset.fi/ristivetoa-koululaitoksessa-ruotsidemokraatit-lopettaisi-vieraskielisen-aidinkielen-opetuksen-malmossa-taas-saatetaan-kayda-koulua-pian-arabiaksi/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Pate
Vihainen
#11

No, ei todellakaan saa!!! Tiedän tämän, koska perheemme asui vuosia sekä Saksassa että Italiassa.

Suomalaislapset olivat kansainvälisessä, italia- tai saksankielisessä koulussa. Toki myös englantia, ranskaa, yms. oli mahdollista opiskella lisäksi.

Kymmenien kielien sekamelska on Suomessa äärimmäisen typerää ja kallista suomalaisille!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Pääministeri Marin käytti kyseistä kirjausta esimerkkinä puolueen rasistisuudesta, mutta Jokisipilä ei näe tälle perustelulle pohjaa.

– Se ei itsessään ole rasismia, vaan legitiimi poliittinen tavoite, että kansalaisille tarjottaisiin laajempaa sosiaaliturvaa kuin muille maassa asuville, hän sanoo.

Vielä 1980–1990-luvuilla kansalaisperusteinen sosiaaliturva oli kansainvälinen standardi ennen kuin oikeusajattelu muuttui ihmis- ja perusoikeuksia huomattavasti voimakkaammin painottavaksi, Jokisipilä muistuttaa.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/df0bae46-49ec-4a31-9115-00f0668548b3

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Eli mitä tarkoittaa:

Vielä 1980–1990-luvuilla kansalaisperusteinen sosiaaliturva oli kansainvälinen standardi ennen kuin oikeusajattelu muuttui ihmis- ja perusoikeuksia huomattavasti voimakkaammin painottavaksi, Jokisipilä muistuttaa.

Siis kuuluuko se sosiaaliturva jokaiselle vai ei?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#35

Sosiaaliturvan pitäisi olla vain ja ainoastaan kansalaisuusperusteinen.

Suomessa syntyneille laajempi sosiaaliturva kuin muualla syntyneille.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#39

Mutta lukeeko Suomen perustuslaissa:
Jokaiselle (suomen kansalaiselle)
Vai
Jokaiselle maassa asuvalle?
Ei taida lukea kumpikaan?
Eli on TULKITTU, että täällä asuville? Perustuslaki ei ole selvä, vaan tulkinnanvarainen? Ja jos sitä tulkitaan vihervasemmistolaisittain, niin tietysti kaikille, jotka ovat maan rajojen sisälle päässeet?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#41

Tulkitkaa itse:

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#42

👍

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#43

Suomen perustuslaki on kirjoitettu suomeksi ja ruotsiksi.
Ei arabiaksi, dariksi tai somalinkielellä ym. On täysin selvää, että koskee vain Suomen kansalaisia, sanoi vihervasemmisto mitä tahansa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Tämä ei koske ruotsin kielisiä kouluja, joissa ei ole heikompaa ainesta. Se ei myöskään koske eliitin omia kouluja. Sen sijaan tavallisen kansan koulut saavat nauttia tästä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Ruotsinkieliset ovat tuloksiltaan heikompaa ainesta suomenkielisiin verrattuna. Pisa-tulokset ovat aina näyttäneet tämän selvästi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

On varma, että koulun ongelmiin löytyy ratkaisu. Rasismi ei ole ratkaisu yhteenkään ongelmaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Esitä nyt joku ratkaisu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Perussuomalaisen puolueen ja ajattelun kannattajat koulunpenkille opettelemaan lukemista, kirjoittamista ja rehellisyyttä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Mut hei, ongelmahan on peruskouluikäiset lapset, jotka ei osaa suomea.

Miten tämä ongelma mielestäsi ratkeaisi aikuisia kouluttamalla ?
Jos vaikka perussuomalaisia koulutettaisiin, niin miten se auttaisi mamulapsia, jotka ei osaa suomea???

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#33

Ehkäpä ymmärryksesi kasvaessa oivallat itsekin. Tai sitten et kuitenkaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#37

Aika mieletön ajatus: aikuisia kouluttamalla suomen kielen taito siirtyy mamulapsien päähän!!!

Jopas jotakin! Telepatiaako?
Perussuomalaiset on sitten tosi taitavia, jos ne pystyy tähän!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#40

Hihhulit pystyy näemmä mihin vaan haluavat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Siirretään vaalit, Persut vielä vähän aikaa toiseksi suurin
Iloinen
#31

Et sentään vaaleja lähtisi siirtämään? Niinkuin viimeksi!! Mahtawaa sossut mahtawaa!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Per Hana
Vihainen
#21

Kaikki pakolaiset pitää palauttaa.
EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MUUTA TOIMIVAA RATKAISUA!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Onneksi Itävalta pistää hanttiin. Bulgaria ei pääse Schengen maaksi. Ongelma on Turkin kautta tulevat ”turvapaikanhakijat”, jotka saapuvat lopulta Itävaltaan ja sieltä muihin Euroopan maihin (siis pian tännekin).
Kannattaa tutustua tilanteeseen, koska Suomessa tästä ei kirjoiteta.
VISITE IN BULGARIEN
Kanzler beharrt: „Schengen-Veto bleibt aufrecht“
https://www.krone.at/2909996

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Miljoona turvapaikanhakijaa
Vihainen
#36

Eu:n tilastoja:
v.2022 923.991 turvapaikanhakijaa. Lisäystä 46.5 %.
Im bevölkerungsreichsten EU-Land Deutschland stieg die Zahl der Asylanträge um ein Drittel auf 226.467. In Frankreich wurden 154.597 Anträge gestellt, in Spanien 116.952 und in Österreich 108.490.Schlusslicht ist das an der EU-Außengrenze liegende Nachbarland Ungarn. Hier wurden im Vorjahr nur 46 Asylanträgen gestellt, die Slowakei verzeichnete 544 und Lettland 622 Anträge.
Syyria, afgaanit, turkkilaiset, venezuelalaiset ja kolumbialaiset(!)
Ukrainalaiset ei tilastoissa.
Lukekaa
https://www.krone.at/2910456

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Äänestäjä
#8

Rasismikortti esitetty. Rasismia on sanoa, että oppiminen on kaikille (taustasta riippumatta) haastavaa, jos suuri osa luokan oppilaista ei puhu opetuskieltä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Uusi merkitys rasismille:
lapset, jotka ei osaa suomea, ovat siis rasismin syövyttämiä???

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Missä näet rasismia?
Jos lapsi ei ymmärrä asuinmaansa kieliä, niin kuinka koulunkäynti ei yksinkertaisesti suju. Vanhemmatkaan eivät pysty auttamaan, kun kielitaitoa ei ole? Miksi tullaan maahan, jonka kieltä ei edes haluta oppia? Suomessa on kymmeniä vuosia asuneita maahanmuuttajia, jotka edelleen tarvitsevat veronmaksajien kustantamia tulkkipalveluja.
Tulkkipalvelut pitäisi olla määräaikaisia (1vuosi?) jonka jälkeen jokainen maksakoot itse.
Suomi paapoo aivan liikaa maahanmuuttajia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#13

Totta puhut. Jussi Halla-Ahohan veikkasi useita vuosia sitten yksityiskoulujen paluuta, jonne mennään rahalla ja joku saattaa saada stipendin. Tietysti osa voi paeta turvaan ruotsinkielisiin kouluihin, joissa ei tunneta ruotsi 2 kielenä käsitettä. Valtaosa taas saa apukoulus vastaavan koulutuksen inkluusion keskellä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

IL-kysely: Yli neljännes suomalaisista haluaa lopettaa humanitaarisen maahanmuuton

Etenkin turvanpaikanhakijoina oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturva herätti vastustusta, kun Iltalehti selvitti suomalaisten suhtautumista maahanmuuttoa koskeviin kysymyksiin.

Kyselyyn vastanneilta kysyttiin suhtautumisesta väittämään ”sosiaaliturvan pitäisi olla syntyperäisille Suomen kansalaisille laajempi kuin turvapaikanhakijoina oleskeluluvan saaneille”. Vastaajista 58 prosenttia oli väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Kyselyssä esitettiin myös väite koskien humanitaarista maahanmuuttoa. ”Humanitaaarinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan” -väittämän kanssa eri mieltä oli 64 prosenttia vastaajista.

Kyselyn perusteella suomalaiset katsovat, että Suomen valtio voisi itse valita, mistä maista tulevat turvapaikan hakijat voivat ylipäänsä saada Suomesta turvapaikan. Jopa 70 prosenttia kaikista vastaajista kannatti turvapaikanhakijoiden valikointia lähtömaan perusteella.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/bbda42e1-c353-4cf3-99c0-604b4d00e413

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#28

Olemme kouluttaneet tuhansia somaleja verorahoillamme. Nyt on aika palata turvalliseen Somaliaan (missä Husu Husseinkin lomailee).
Koulutetuille somaleille varmasti löytyy loistavat työmarkkinat kotimaassaan.
Eikös suurin osa somaleista ole Suomessa oleskeleluluvalla?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#34

Joistakin Somalimaahan palanneista somaleista tehtiin oikein elokuvakin.
Hyvin niillä näyttää siellä menevän. Eikä sotaa näy missään, rauhallista on.

Somalit vois siis palauttaa ihan hyvin Somaliaan!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#38

Suomessa on n. 23 000 somalia. Melkein kaikki pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa. Vantaalla ehkä eniten.
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaan-vaestonkasvu-suomen-suurinta

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Mamujen hyysääminen pitää lopettaa!
Siitä suomalaiset ovat jokseenkin samaa mieltä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Miten kunnassa jossa ei ole yhtään ulkomaalaista koulussa, niin oppimistulokset on laskeneet?.
Onko tämä maahanmuuttajien syytä?
Kertokaapa tämä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#10

Maksaako vihervassarit sinulle myös viikonloppupäivystyksistä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#12

Mamut ovat ”suomalaisia”. Että silleen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#24

Mamut ei ole suomalaisia!!!

Jos ovatkin jotkut saaneet paperioikeudet suomalaisen yhteiskunnan etuihin, ei se tee mamuista suomalaisia.

Mamut ovat oman kansansa edustajia, sen vuoksihan mamut innokkaasti perustelee yhteiskunnan tuella omia järjestöjään, lomailevat omissa maissa yhteiskunnan rahoilla…jne.

Mamut ei edes tunne itseään suomalaisiksi!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Vihainen
#32

Onko sitten suomen ruotsalaiset suomalaisia?
Sinun tulkintasi mukaan eivät ole.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Eiköhän tuo tulos ole yhteenveto koko Suomesta? Tuskin on eroteltu eri kouluja? Ja, totta, on kantasuomalaisissakin heikommin pärjääviä, mutta, jos kaikki rahat käytettäisiin suomalaisten lasten hyvinvointiin, eikä maailman parantamiseen, niin ehkä tilanne olisi toinen?
Fakta on fakta joka maassa, jossa puolikielitaitoisia maahanmuuttajia on.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Eiköhän se mamujen paapominen lopu viimeistään silloin kun Hölmölästä loppuvat rahat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Toivoa sopii.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Äänestäjä
#18

Erikoista on, että lähtömaissa yritetään päästä eroon pakosta käyttää tiettyjä vaatteita jotta alistettu asema ei näkyisi päällepäin, niin meillä viimeksi Vantaa kehuu suvaitsevaisuudellaan, kun se uimahalleissakin kannustaa peittämään itsensä päästä varpaisiin, jotta kaikki näkevät kyseessä olevan miehelle alistetun yksilön. Onko sekin pois miehen kunniasta, että hänen omaisuutensa ui uimapuvussa?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000