Perussuomalaiset

Lare Inkala

Ulosotto työllistymisen esteenä

Työttömille luodaan erilaisia aktiivimalleja ja työllistämistoimenpiteitä, jotka eivät tutkitusti ole suuremmin auttaneet työllistymisessä. Enemmän pitäisi pureutua kannustinloukkuihin ja työllistymisen esteisiin. Yksi sellainen on nykyinen ulosottojärjestelmä.

Suojaosuus, joka työssäkäyvälle jää käteen, on varsinkin pienipalkkaisella niin pieni, että sillä ei tule toimeen. Pahimmillaan nämä ulosotossa olevat, joutuvat hakemaan toimeentulotukea. Tässä ei tunnu olevan mitään järkeä. Näinhän yhteiskunta paikkaa työssäkäyvälle ulosmittauksesta koituvia haittoja.

Kuulin juuri eräältä mieheltä, miten hän oli pitkän työttömyysjakson jälkeen saanut työpaikan. Hänellä on vuokra vähän päälle 700 euroa ja pakollisia lääkekuluja. Ulosotto ei huomioi näitä vaan jättää suojaosuuden, jolla mies ei kykene hoitamaan laskujaan. Nyt tätä ihmistä uhkaa häätö ja hän oli täysin masentunut. Näyttää siltä, että hän ei pysty pitämään asunnottomana työpaikkaansa. Ja toista asuntoa hän ahkerasta hakemisesta huolimatta ei saa, koska luottotiedot ovat menneet.

Eihän ulosoton tarkoitus voi olla se, että ajetaan ihminen entistä pahempaan ahdinkoon.

Jokainen voi velkaantua, josku syy on oma, joskus elämäntilanteet vaan ajavat siihen. Velat pitää maksaa, se on selvä, mutta perintä voitaisiin hoitaa huomattavasti järkevämmin.

Jos ihminen ei voi mennä ulosoton takia töihin, velkakaan ei lyhene eikä hän ole veronmaksaja vaan joutuu tukien varaan. Eikö siis järkevää olisi mitoittaa ulosotto niin, että suojaosuus riittäisi pakollisten menojen maksamiseen.

Kaiken lisäksi ulosotossa oleva velka ei säännöllisistä ulosmittauksista huolimatta lyhene, koska korot kasvavat koko ajan. Velkasaneeraus on pelastus velalliselle, mutta sinne kaikki eivät pääse.

Vaikka laki sallii, että ulosottomies voi antaa helpotuksia velalliselle, käytännössä tätä ei toteuteta juuri lainkaan. Syykin on aika selvä: kolmannes ulosottomiehen palkasta koostuu provisioista, jotka määräytyvät velalliselta perityn summan mukaan. Tämä voi johtaa siihen, että harkinnanvaraisia joustoja annetaan velalliselle niukasti suurempien provisioiden toivossa.

Ulosottosysteemimme kaipaa pikaista korjausta. Nyt se on epäinhimillinen ja este työllistymiselle.

Lare Inkala

Oulun perussuomalaiset, puheenjohtaja

Tekstin aiheet:

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja