Perussuomalaiset

Iiro Silvander

Hallitus nostaa elämisen asumisen ja liikkumisen hintaa

Maamme energia -ja ilmastopolitiikka on tämän vaalikauden aikana vihervasemmistohallituksen johdolla saatu käännettyä aiempaa epävakaammalle kurssille. Ennen tätä sektorilla on ollut vakautta, mikä on palvellut yhteiskuntamme kokonaisetua ja samalla tuonut siihen yli vaalikausien kestävää johdonmukaisuutta. Nyt vakautta ei löydy ja tämä on huono asia.

Viime aikoina käsittelyssä olleet hallituksen energia- ja ilmastopoliittiset esitykset ovat lisänneet kansalaisten elämisen, asumisen ja liikkumisen kustannuksia. Tämä on aivan toisin kuin hallitus on itse luvannut ilmastopolitiikan valmistelun yhtenä lähtökohtana olevan. Hallitus puhuu täten muunneltua totuutta ja asettuu itse Ukrainan sodan selän taakse selittäen sillä hintojen korotukset.

Tunnetusti perussuomalaiset ovat pitkään vaatineet helpotusta hintoihin mm. veronalennuksin. Helppo ja vaikutuksiltaan ennustettavin keino vaikuttaa polttoainehintoihin olisi laskea polttoaineverotusta lukuisten muiden maiden tapaan. Hallitus ei ole tätä tehnyt tulonmenetysten pelossa. Näen, että mahdolliset valtion tulonmenetykset voi kattaa valtion turhista ja haitallisista menoista, kuten kehitysavusta ja maahanmuutosta. Lisäksi näen, että tässä kehityksessä on tärkeää, että veronalennukset lisäävät yritysten kilpailukykyä ja kuluttajien ostovoimaa. Nämä luovat lisää verotuloja.

Samaten olemme puolueena esittäneet liikennepuolella, että dieselin käyttövoimavero poistetaan. Olemme olleet aktiivisia, jotta luovutaan myös ns. biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta kokonaan – ainakin väliaikaisesti. Näin varmistetaan kuljetusalan kotimaisten toimijoiden menestyminen sektorilla myös tulevaisuudessa koska toimi laskee polttonesteiden hintoja lähes välittömästi.
Edellä olevien toimien lisäksi perussuomalaiset liputtavat varsin voimallisesti puurakentamisen puolesta.

Niin ikään energia- ja ilmastopolitiikasta puhuttaessa tulee myös muistaa se, että sektorilla vaikuttavat keskeisesti myös erilaiset kv. päästötavoitteet sekä erinäiset sopimukset. Viimeisimpänä Pariisin ilmastokokouksessa tehty maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa keskilämpötilan nousu maapallolla alle kahteen asteeseen. Tämä linjaus sopii perussuomalaisille, mutta emme ryhmänä hyväksy sitä, että säädellään hallituksen ilmastopoliittisin teon ja toimin kansa lähes hengiltä. Siksi olemme esittäneet, että hallituksen ajamaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa pitää maltillistaa niin, että hiilineutraalisuustavoite siirretään EU:n suosimaan vuoteen 2050. Emme hyväksy ryhmänä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa vuodelle 2030 asetetun päästövähennysvelvoitteen saavuttamista, emmekä päästövähennystoimia vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Näin siksi koska emme halua Suomen kansaa maksumieheksi tässä.

Samaten haluamme pitää huolta siitä, että kotimainen teollisuus sekä muut keskeiset toimijat alalla eivät joudu liiallisen sääntelyn kohteeksi tai alan kehittämisen maksumiehiksi.

Kirjoittaja on keravalainen kaupunginvaltuutettu sekä eduskuntaryhmän asiantuntija ps.