Perussuomalaiset

Hannele Al-Hamzawi

YLE: Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien syynä rasismi

YLE:n julkaisi pitkän kirjoituksen viidestä somalinuoresta jotka pitävät kesäkoulua alakouluikäisille somalilapsille. Jutussa käsitellään maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisvaikeuksia ja etenemistä omalla opintopolullaan. Jutun esitystapa, kuinkas muutenkaan, on mielikuva, kuinka hienosti menisi ja korkeasti koulutettujakin tulisi paljon enemmän, mutta kun kauhea rasistinen ja rodullistava opetusjärjestelmäkään ei tue maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.

Maahanmuuttajataustaisten huonon koulumenestyksen syyt YLE:n mallin mukaan :

Syitä uutisessa huonoon maahanmuuttajataustaisten koulumenestykseen tuotiin esille useita. Ongelmien ytimessä uutisen mukaan on rodullistaminen, rasismi, epätasa-arvo, huonot opettajat, Suomen varhaiskasvatuksen vähäisyys esteenä kielitaidon kehittymisessä, samat pääsykokeet maahanmuuttajille ja kantaväestölle, vanhentuneet rakenteet, samoilla asuinalueilla asuminen, jonka seurauksena maahanmuuttajataustaisia on paljon samoissa kouluissa jne jne . Eli syyt huonoon menestymiseen ovat kaikkien muiden, mutta ei maahanmuuttajien itsensä. Jopa koulujen vastuunkannossa on vikaa, kun omat vanhemmat eivät ole opetelleen suomenkieltä, eivätkä kykene auttamaan koulunkäynnissä. Vastuullinen vanhempi, joka ei ole tullut tänne vain helpon elämän vuoksi, opettelee kyllä maan kielen, jotta voi itse integroitua yhteiskuntaan tasapainoisena yhteiskunnan jäsenenä ja tukea siinä myös lastaan ja olla mallina lapsilleen. Eikä se koulu yksin voi olla muutoinkaan vastuussa siitä lapsen oppimisesta ja kasvatuksesta, vaan vanhemmille luonnollisesti kuuluu oma vastuunsa, kun niitä lapsia on hankkinut.

Milloin media alkaa tuomaan esille kokonaisvaltaista totuutta ja uutisoimaan vastuullisesti ja tasapuolisesti niistä monista vakavista ongelmista, joita kasvavan maahanmuuton seurauksena on syntynyt. Toki jokaisesta kansakunnasta löytyy älykkäitä yksilöitä ja niitä jotka kykenevät menestymään, joten niitä toki voi etsiä ja hehkuttaa, niikuin valtamedia tekeekin, mutta on täyttä soopaa sen kautta luoda mielikuvaa, että se muu joukko ei opi ja menesty, syynä yhteiskunta ja kantaväestö.

PISA-tulokset

Pisa tuloksissa ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien ja kantaväestön tulosten ero on Suomessa OECD- maiden suurin ja syyhän uutisen mukaan on kaikessa muussa kuin näissä ihmisissä itsessään. Toki siinä mielessä onkin myös yhteiskunnassa vikaa, että täällä on alettu paapomaan tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä aivan liikaa ja monin eri tavoin. Järjestetään ohituskaistoja ja annetaan erilaisia taloudellisia ja myös ylimääräisiä tukia milloin kotouttamisen, milloin rasismin tai jonkun muun syyn perusteella. Suomi on tehty aivan liian houkuttelevaksi tulla, ilman että vaaditaan vastineeksi mitään. Kun lasten kielitaidon kehittymättömyys, siksi koska maahanmuuttajataustaisia lapsia sijoittuu niin paljon samoihin kouluihin, on ongelma, niin miten se voisi olla suomalaisten syy. Nämä ihmiset itse hakeutuvat samoille asuinalueille, jonka seurauksena kyseisten koulujen maahanmuuttajataustaisten määrät kasvaa niin suuriksi, ettei kielitaito juurikaan enää kehity. He pyrkivät samoille asuinalueille jotta kykynevat säilyttämään länsimaiseen tasa-arvoiseen elämäntapaan sopeutumattoman oman uskontonsa ja kulttuurinsa tapoja, jotta heidän omien lastensa länsimaistumista ei tapahtuisi. Länsimaistuminen kun on uhka islamille ja sen heikentymiselle ja jopa siitä pois kääntymiselle. Vaan ehdotappa pakkoasuttamista hajalleen ympäri Suomea, ettei syntyisi näitä ongelmallisia rinnakkaisyhteiskuntia, joissa lasten kieltaitokaan ei kehity. Mikä on vastaus ? Ei, se on rodullistamista ja rasismia, Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus valita asuinpaikkansa.  

Suomen kielen oppimisen ongelmien syynä koulujärjestelmä ?

Syynä huonoihin kouluarvosanoihin uutisen mukaan ovat myös kouluopetuksen vanhentuneet rakenteet. Mitä ihmettä, Suomessahan on kovasti uudistettu koulujärjestelmää. Eikö huippuhieno inklusiivinen opetus miellytä maahanmuuttajia. Pissiikö vihervasemmistolainen koulu- ja opetuspolitiikka jossain kohdin suojattiensa sukille. Siinähän mahdollisimman monet erilaiset oppilaat saavat käydä samaa koulua samoissa luokissa, että kaikki saavat kokea olevansa tasa-arvoisia. Todellisuudessa inklusiivinen opetus on monessa suhteessa typeryyttä, jossa loppupeleissä kärsii kaikki. Niin opettajat, kuin erilaiset oppilaatkin, jotka eivät kykene selviytymään siinä massassa. Niskasta vaan itseään kiinni ja nurisematta maahanmuuttajataustaisetkin lapset ja nuoret nauttimaan inklusiivisesta opetuksesta, ei se herkkua suomalaisillekaan lapsille monesti ole. 

Yhtenä syynä huonoon koulumenestykseen, verrattuna muihin maihin, esitetään myös miten varhaiskasvatukseen menee vain osa lapsista. Meillähän kun se päiväkotiin lapsen laitto on vapaaehtoista, mutta ei kiellettyä, miksi sitten eivät laita lapsiaan päiväkotiin sitä kieltä oppimaan. Auta armias jos maahanmuuttajataustaisia lapsia alettaisiin pakottamaan varhaiskasvatukseen kielitaidon kehittymiseksi, niin sekin olisi rodullistamista, rasismia ja eriarvoistamista. Monet maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat haluavat välttää lastensa länismaistumista ja siksi pitävät mielellään lapsensa mahdollisimman paljon oman yhteisönsä piirissä ja vaikutusten alaisena. Ei siinä kielitaidon kehittymisestä perusteta, tai ajatella oman lapsen tulevaisuutta eteenpäin. Vai pitäisikö kaikki Suomen lapset pakottaa päiväkotiin vähemmistön tarpeiden täyttämiseksi, siksi ettei maahanmuuttajataustaiset opi kieltä.  

Uutisessa esitetään myös että maahanmuuttajataustaisiin ei panosteta yhtä paljon kuin kantaväestön lapsiin ja kokeistakin tehdään helpompia. Suomi toisena kielenäkin (S2) on ongelma ja rodullistavaa, tehtävät pysyy liian helppoina ja leffojakin katsotaan. Voi kylläkin olla varma, että jos niitä leffoja katsottaisiin vain siellä tunneilla missä on vain kantaväestön lapsia, niin sitten huudettaisiin että miksi vain suomalaislapsilla saa olla koulussa jotain erilaista ja kivaa. ”Suomessa syntyneitäkin on laitettu opiskelemaan S2 kieltä”. Miksikähän ? Koska monilla Suomessa syntyneilläkin on suomenkieli niin heikko, etteivät pärjää normaalissa luokassa. Eikä opettajien resurssit riitä siihen, että he ovat samassa luokassa suomea äidinkielenään puhuvien kanssa, jolloin putoaminen opetuksesta olisi vielä voimakkaampaa.Tasa-arvoisessa asemassa pitää saada olla, mutta erityinenkin pitää olla, milloin siitä on itselle hyötyä ja vaikka muiden kustannuksella. Totuus on se että, tehdään niin tai näin, niin aina syy on muiden.

Oman kielen ja Koraanin opiskelu rasitteena oppimisessa :

Yksi merkittävä ongelma koulumaailmassa on maahanmuuttajataustaisten lasten omankielen opetus, joka rasittaa koululaisia ja jota tietenkään sitäkään uutisessa ei mainita. Kun ei oppimiskyvyt riitä kaikkeen, mutta kaikkea pitää saada, koska ollaan erityisiä. Lisäksi monet näistä lapsista käyvät peruskoulun lisäksi viikonloppuisin koraanikoulua ja omissa yhteisöissään ja moskeijoissaan järjestetyssä omankielen opetuksessa. Kyllä se lapsi väsyy, oli tausta mikä tahansa ja silloin myös oppiminen heikkenee.

Helpotukset ja ohituskaistat maahanmuuttajille :

Uutisen mukaan kouluissa on saatettu esimerkiksi kieltäytyä teettämästä luki-testejä tai tulkitsemasta niiden tuloksia, sillä niiden on väitetty olevan epäsopivia suomea toisena kielenään opiskeleville. Lieneekö kyse samasta asiasta, miten ammattiin valmistuvien näyttökokeissa maahanmuuttajataustaisten läpipääsy on monesti helpompaa, kuin kantaväestön. Läpi päästämättömyys ja jonkun osaamattomuuden esiintuonti, ovat asioita joita ei aina uskalleta tehdä ja kielletäänkin tekemästä, vaikkei läpipääsyyn olisi perusteita, koska nekin olisi rasismia.

Kun kaikki on rasismia :

Niitä ”rasismin” esimerkkejä on uutisessa muutamia. Joku opettaja on sanonut oppilaalle, ettei kannata avioitua 18- vuotiaana ja alkaa hankkimaan lapsia. Kauheaa ? Vai johtuisikohan siitä, että esim pakkoavioliitot ja näiden yhteisöjen ja vanhempien harjoittama painostus nuorina solmittaviin avioliittoihin on tiedossa oleva ongelma. Voisiko ollakin kyse kyseisen opettajan ohjeesta ja toiveesta, että kyseinen oppilas voisi itse tehdä päätöksiä elämässään, rakentaa omaa tulevaisuuttaa. Rohkaisusta keskittyä oman elämänsä eteenpäin viemiseen, eikä joutua nuorena avioon lasten synnyttäjäksi. Mutta kun kaikki halutaan nähdä pahuutena ja rasimina.

Toiselta maahanmuuttajataustaiselta on opettaja mennyt kysymään, eikö heillä ole varaa ostaa koulukirjoja, kun on oppilas mennyt kouluun ilman hankittavaksi käskettyä kirjaa. Suomalaisiltakin tiedän, opettajat on kysyneet saamaa ja sitten pyrkineet neuvomaan esim sosiaalitoimelta tuen pyytämisestä niihin kirjoihin, jos perheellä ei ole varaa. Mutta ainahan kyse on ilkeydestä, kun toinen osapuoli on maahanmuutajataustainen, muuta vaihtoehtoa ei ole. Joku törkeä opettaja mennyt hyvästä koearvosanastakin sanomaa että ”wow, ei olisi osannut odottaa”. Kauhistuttavaa rasismia tällainenkin yllättynyt huomiointi hyvästä koenumerosta. Jo lause itsesään kertoo siitä, ettei kyseinen oppilas ole sitä ennen juurikaan saanut hyviä arvosanoja, joten opettajan yllättyneisyydessä ei ole mitään ihmeellistä.

Uutisessa kerrotaan myös syksyllä 9. luokan aloittavasta oppilaasta, joka saapui Suomeen puolitoista vuotta sitten. ”Hänelle annettiin 7. ja 8. luokan oppikirjat ja sanottiin, että opiskele nämä kaikki kesän aikana. Toi on tosi epäreilua, Farhia kertoo.” Mitä epäreilua, jos haluaa väkisin ikäänsä vastaavalle luokalle, mutta suomenkielentaito ja tiedot ei siihen riitä. Ei sitä suomenkielistä 7 ja 8 luokan oppimäärää voi tarjottimellakaan antaa. Kyllä se on itse opeteltava tai sitten jäätävä luokalleen ja sille tasolle johon osaamiseltaan kuuluu.

Maahanmuuttajataustaiset korkeakoulussa aliedustettuina :

Eikä ne ongelmat lopu peruskoulun päättymiseen. Suomi ei ole maahanmuuttajataustaisten koulutuksen mallimaa myöskään peruskoulun jälkeen. Ero maahanmuuttajataustaisten ja valtaväestön korkeakoulututkinnoissakin on poikkeuksellisen suuri. vain 2 % 20–29-vuotiaista korkeakoulusta valmistuvista on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Korkeakouluun pääsykokeissa kaikki joutuvat tekemään samat kokeet ja korkeakouluun menevien maahanmuuttaja taustaisten määrä onkin pieni, koska kokeet vaativat hyvää kielitaitoa, joten ” Yhdenvertainen koulutuspolkuajatus ei toteudu meillä”. Mitenkä se yhdenvertaisuus toteutuu silloin, jos korkeakouluun hakiessakin vielä vaaditaan ohituskaistoja ja erityisasemaa. Mitenkä siellä korkeakoulussa sitten se opiskelu sujuisi sillä huonolla kielitaidolla ? Saisi taas jatkaa saama valitusta erityistarpeiden huomioinnista kun kielitaito ei riitä. 

En väitä etteikö rasismia olisi lainkaan, mutta koulumaailmassa ihan yhtälailla suomalaistaustaiset lapset kokevat vääryyksiä ja rasismia ja myös siksi, että rasismipelon vuoksi maahanmuuttajataustaisia kohdellaan suvaitsevammin, puolustetaan ja nostetaan jalustalle vihervasemmistolaisen aatteen mallin mukaisesti. Olisi aika alkaa puhumaan myös koulumaailmassa tapahtuvasta eriarvoistamisesta kohdistuen suomalaistaustaisiin lapsiin.

Rasisminvastainen opetus ja kasvatus kouluissa :

 

Uutisjutun lopussa lukee, että opettajille tarjottaisiin antirasistista koulutusta. Opettajille tulisikin ehdottomasti antaa rasisminvastaiseen kasvatuksen liittyen opetusta, jossa rasisminvastaisessa kasvatuksessa aletaan huomiomaan todellisena tasa-arvotekona ja myös maahanmuuttajille suunnattuna kasvatuksena, vaatia heitä kohtelemaan kantaväestön ihmisiä kunnioittavasti ja ihmisarvoisesti.

Silkkihansikaskohtelua maahanmuuttajille erityisihmisinä, tasa-arvoako ?

Silkkihansikkain ja korulausein pitäisi kohdella, varoa sanojaan ja sulkea silmänsä niiltä epäkohdilta mitä näiden tulijoiden omassa kulttuurissa, uskonnossa ja toiminnassa on vialla ja miten se vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kaikki pitää toimia, palvelut pelata, erilaisuus huomioida ja jättää huomioimatta aina sen mukaan, mikä heitä itseään milloinkin miellyttää. Kun kerran halutaan olla tasa-arvoisia ”suomalaisia”, niin eikös jätetä vaikka alkuun pois ne kaikille somaliryhmittymille ja muillekin vastaaville järjestöille jaetut oman etnisen taustan perusteella rakennettujen ryhmien tukirahat ja lopetetaan se erilaisuuteen ja omaan etniseen taustaan itse vetoaminen. Tasa-arvo ajatukset näiltä ihmisryhmiltä kun ei edes ole uskottavia, kun jatkuvasti esitetään vaatimuksia omista eritysitarpeistaan ja korostetaan itse sitä omaa etnistä perimäänsä.

Linkki uutiseen https://yle.fi/uutiset/3-11431717?fbclid=IwAR3It7cEPJ7TZ1v1nBq290Q6QPOZ-nb7QEykmsnryCLowlkiFueyxR7Ij8Y

Multum clamoris, parum lanae

Osallistu keskusteluun!


21 kommenttia
Lasse Hietanen
Iloinen
#1

Hei. Oi! Kiitos Hannelekkin. Olipa upea kirjoitus. Totuudessa eläminen on ensiarvoisen tärkeää. Meillä kaikilla on tärkeä olla sellainen usko; mikä on Totuus. Sellainen Mies elää, joka sanoo olevansa; Tie, Totuus ja Elämä. Kannattaa hakeutua Hänen puheilleen, jos elämä jotenkin takkuaa. Täältä sivusta helposti näkee, että elämä kiikastaa siitä; mitä Jeesus Kristus sanoo: Ilman minua, te, ette voi mitään tehdä. Ehkäpä he jonaan päivänä tulevat ymmärtämään myöskin Jeesuksen toisen sanomisen; Minä olen sisällisesti teissä. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#2

Rasismistahan kaikki johtuu. Ei palkkaa yritykset somalialaisia Koneinsinöörejä, eikä Terkkakeskukset sieltä tulleita Lääkäreitä. Ei vaikka kuinka on hologrammeilla varustetut todistukset. Siis rasisimia, rasismia ja vihapuhetta, sitähän huokuu kaikki paikat. Syyllistäminen on oiva keino saada suomalaiset tuntemaan om viheliäsyytensä.
Riittää että epäilee kaikkien tarinoiden todenperäisyyttä. Tämänhän Kokkareiden suuri ajattelija Petteri Orpo julisti jo vuonna 2015.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

On se kyllä kumma. Virolaiset ja Aasista tulleet työllistyvät ilman koulutusta ja ”kotoutusta”, mutta eivät somalit, vaikka olivat jo tullessaan ”korkeasti” koulutettuja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Stadilaine
Vihainen
#8

Ette voi olla tosissanne. Viro thai ym maalaiset sopeutuu. Totuus on vaikea niellä. Jos kansa konkreettisesti tietäisi kaikista avustuksista ym niin kannatus luvut olisi ihan toista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#9

Kouvolassa vaikuttaa, tai ainakin vaikutti 2-3v. sitten, Suomeen Egyptistä muuttanut ylilääkäri, joka suoritti vaadittavat tutkinnot toimiakseen ammatissaan myös Suomessa. Hän yritti netissä varoittaa –jo ajat sitten– hallitsemattomasta maahanpäästämisestä ja mitä siitä seuraisi. Sopii arvata, kuuntelivatko päättäjät. No, eivät tietenkään, tuollaisten mielipiteiden julkaisija kun oli egyptiläistaustainen rasistinen muslimiylilääkäri! Mihin Suomi on menossa..?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Se egyptiläistaustainen lääkäri oli itse asiassa kristitty.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Voi itku. Kyllä nyt vihavasemmistossa raavitaan päitä, että mitä kaikkea vielä voisimme tehdä palvellaksemme isäntiämme paremmin. Kyllähän tuo on totuus, kun somali sen noin kokee.
Ehdottaisin vihavasemmistolle ratkaisuksi, että maksavat Suomessa vääryyttä ja rasismia kärsivien somalien koulutuksen Somaliassa. Kustannuskin lienee murto-osa Suomen vastaavasta. Ja ainahan täältä voi lähettää suomenkielen maikan Somaliaan pitämään äikän tunnit. Huipputodistuksen kanssa sitten takaisin Suomeen töihin, yrittämään ja veroja maksamaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Somalien koulutus kannattais tosiaan järjestää SOMALIASSA.

Somaleille pitäs tarjota kunnon edut, jotta muuttaisivat takaisin onnelaansa eli Somaliaan. Sinne ne kuuluu!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

H Moilanen
#4

Saapas on saapas ja puupää on puupää ihonväristä huolimatta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#5

YLE n / valtamedian selitykset ja uutisoinit alkaa jo kyllästyttämään vähän turhanpaljonkin !!? Kun tämä kupla puhkeaa , täydellisesti ja äänestäjät herää ! Niin voi sitä ropinaa kun ääniä sataa , persujen laariin !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Kyllähän tässä huolissaan on koko Suomen tulevaisuudesta. Uskon että suurin osa suomalaisista on vielä järjissään, vaikka valtamediaa ja vihavasemmistoa kuunnellessa saa aivan toisenlaisen käsityksen. Eihän tämä marxistien hyökkäys ja yhteiskunnan arvojen demoralisointi mikään uusi juttu ole, mutta se ihmetyttää miten moni on siihen saatu aivopestyä, vaikka historian opetukset pitäisi olla tuoreessa muistissa. Erittäin vaaralliseksi ”kehityksen” tekee se, että virallinen väkivaltakoneistokin on osittain politisoitu.
Jenkeissä tavalliset ihmiset vannovat jo valoja perustuslain puolesta ja lupaavat toimia, siis puolustaa omaa ja maansa itsenäisyyttä sen mukaisesti. Väkivaltainen radikaalivasemmisto tukijoineen masinoi tosissaan siellä sisällissotaa.
Joko muuten Marin irtisanoutui BLM:n todellisista tavoitteista vai vieläkö komppaa tuota rasistista väkivaltaliikettä?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000