Perussuomalaiset

Arno Westerholm

VOITTO VANHAKANTAISELLE METSÄSTYKSELLE!

Hyvät perussuomalaiset, metsästäjät/riistanhoitajat, maa- ja metsätaloudenharjoittajat, ammattikalastajat, susivaara-alueen asukkaat sekä muut vanhakantaisen metsästyksen tukijat! Haluan omasta puoluestani kiittää teitä kaikkia puolueemme ajatuspajan Suomen Perustan julkaiseman ja allekirjoittaneen kirjoittaman Metsästyskirjan kampanjoinnista, tiedon eteenpäin saattamisesta sekä äänen antamisesta kyseiselle tärkeälle politiikan saralle.

Kuten aikaisemmissa blogeissani ennen vaaleja kirjoitin, vihervasemmistolle on tyypillistä, että kun he eivät pysty murtamaan vahvasti argumentoituja faktoja, he harjoittavat niin kutsumaani vaikenemispolitiikkaa. Harvinaisen kurinalainen vaikeneminen Metsästyskirjan olemassaolosta yhdistettynä punavihreän, politisoituneen median sensuuriin onnistui poliittisen vastustajamme osalta hyvin. Edes kaikki omat jäsenemme eivät tienneet lähes 400 sivuisen metsästys,- riistanhoito,- ja metsäpoliittisen teoksen olemassaolosta.

Metsästyskirja käsitteli kaikki aihealueensa vakavimmat ongelmakohdat ja esitti niihin vahvasti argumentoidut lainsäädännön muutosehdotukset. Edellä esittämääni viitaten kirja kosketti suoraan yli 600 000 suomalaista. Kyseinen kohderyhmä ei informaation saatuaan vain olisi äänestänyt puoluettamme vaan he olisivat myös aktiivisesti jakaneet heille erityisen tärkeää tietoa eteenpäin sekä kumulatiivisesti lisänneet Perussuomalaisen puolueen äänimäärää.

Jälleen kerran eduskuntavaalien, joita voidaan perustellusti pitää vaaleista tärkeimpinä, äänestysprosentti oli hieman reilu 70 %. Äänestämättäjättäneiden määrä jopa aavistuksen kasvoi verrattuna vuoden 2019 vaaleihin. Suurin osa äänestämättäjättävästä kansanosastamme ei ole yhteiskunnan ulkopuolelle jääneitä henkilöitä vaan ihmisiä joilla on patoutunut, krooninen epäusko äänestämisen muuttavan yhtään mitään. Tähän kyseiseen ryhmään kuuluu erittäin moni henkilö, jota Metsästyskirjan teemat suoraan koskettavat. Tieto puolueemme Metsästyskirjasta olisi antanut heille toivon paremmasta ja aktivoinut kyseiset henkilöt toimimaan.

Vihervasemmiston vaikenemisstrategian ja mediasensuurin takia emme saaneet informaatiota leviämään etelärannikoilta aina tunturilappiin kuten olisin toivonut. Ainoastaan meillä perussuomalaisilla oli vahvat teemat käsittelynalla olevaan politiikkaan. Vastapuoli olisi pitänyt haastaa tällä politiikansaralla ja kampanjoida riittävällä teholla, jotta olisimme saaneet vastapuolen blokkistrategian murrettua. Valitettavasti muutamat puolueorganisaatiomme avainhenkilöt eivät ymmärtäneet Metsästyskirjan poliittista painoarvoa. Kyseessä oli vakava virhearvio jonka johdosta emme nyt ole pääministeripuolue! Kyseistä asiaa ei enää näiden eduskuntavaalien osalta saada korjattua.

Saimme kuitenkin merkittävän äänimäärän ja 46 kansanedustajaa. Tämä mahdollistaa realistisen toiveen Metsästyskirjan vakavien ongelmakohtien korjaamiselle. Vaaleissa toiseksi jääneen puolueen asema ei kuitenkaan ole helppo ja hallitusneuvotteluista tulee haastavat.

Pidän realistisena ja varteenotettavana vaarana sinipunahallituksen syntyä varsinkin, kun toiseksi jäänyt puolue olemme me. Edellä esitettyä vaaraa alleviivaa jo vaalien seuraavana päivänä kokoomuksen varapuheenjohtajan medialausunto, jossa hän kehotti keskustapuoluetta perumaan puheenjohtaja Saarikon lausunnon automaattisesta oppositioon jättäytymisestä.

Joka tapauksessa vaalimenestyksemme oli niin merkittävä ja ero kokoomukseen sen verran pieni, että puolueemme sanan painoarvoa ei pystytä helpoin perustein ohittamaan. Lisäksi kaikkein tärkeimpänä näen vihervasemmiston totaalisen vaalitappion. Tulevassa eduskunnassa he ovat pienenä marginaalina juuri siellä minne kuuluvat, eli oppositiossa ja toivottavasti ikuisessa sellaisessa. 

Perussuomalainen puolue on metsästäjien puolue ja se tulee myöskin ajamaan keikkien Metsästyskirjan viiteryhmiin kuuluvien kansalaistemme etua. Omasta, poliittisen lähipiirini ja kannattajieni puolesta takaan, että tulemme tekemään kaiken mahdollisen Metsästyskirjassa esille tuotujen vakavien metsästys,- riistanhoito,- ja metsäpoliittisten ongelmien korjaamiseksi siten kuin kyseisessä teoksessa esitetään.

Voidaan perustellusti todeta, että pitkästä aikaa suomalaiselle vanhakantaiselle metsästykselle alkaa sarastamaan uusi aamunrusko!