Perussuomalaiset

Arja Suuronen

Omaishoitajien kotikuntoutus ja terveystarkastukset.

Oulun ommaiskortteerilla pidettiin Ommaisraati-keskustelutilaisuus 20.2.2018, jossa todettiin, että omaishoitajien kotikuntoutus ja terveystarkastukset lisäävät omaishoitajaperheen hyvinvointia. Pidän aihepiiriä yhteiskunnallisesti merkittävänä, koska noin 350 000 maamme omaishoitajaa tekevät arvokasta hoivatyötä kotonaan. Kokonaisvaltainen hoivatyö voi olla fyysisesti- ja henkisesti raskasta sekä ympärivuorokautista. Nykyisen sote-linjauksen mukaan toivotaan, että ikäihmiset pystyvät asumaan kotonaan mahdollisemman pitkään erilaisilla tukipalveluilla tai läheisen avulla. Myös laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sote-palvelujen turvaamisesta tukee tätä ajatusta ja määrittelee ikäihmisen pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon tapahtuvan ensisijaisesti hänen kotonaan. Omaishoitajuus tuo valtiolle lähes kolmen miljardin euron vuotuiset säästöt. On tärkeää, että omaishoitajien ääni kuuluu keskuudessamme ja he tulevat autetuksi.

Ensimmäisenä aiheena käsiteltiin omaishoitoperheen kotikuntoutusta. Mitä kotikuntoutusjakso pitää sisällään? Miten kotikuntoutusta voi saada? Tästä aiheesta kertoi fysioterapeutti ODL hoivapalvelut Oy:stä, mikä antaa kotikuntoutusta oululaisille. Toinen aihepiiri oli omaishoitajien terveystarkastukset. Miksi kannattaa käydä terveystarkastuksessa? Miten terveystarkastukseen pääsee? Aiheen sisällön kertoi yksi Oulun kaupungin omaishoitajien terveystarkastuksia tekevä sairaanhoitaja.

Oulu tarjoaa omaishoitajaperheelle (omaishoitaja ja hoidettava) koko Oulun alueella ilmaista kotikuntoutuspalvelumallia, jonka toteuttaa ODL hoivapalvelut Oy. Kotikuntoutus kestää 11 kuukautta ja sinä aikana kartoitetaan ja testataan toimintakykyä ja seurataan omaishoitajaperheen tilannetta säännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kuudella eri kotikäynnillä. Käyntien aikana tutustutaan perheen tilanteeseen ja palvelutarpeisiin sekä tehdään toimintakykytestauksia, joiden pohjalta muodostuu yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma. Käyntien aikana mm. kartoitetaan apuvälineiden tarve, päivitetään sosiaalietuudet ja tuet sekä tarkistetaan kodin turvallisuusasiat. Eräs raatilainen kommentoi, että varsinkin muistisairaan kohdalla liian systemaattinen toimintakyvyn testaus ei ole mielekästä ja hänen kanssaan olen täysin samaa mieltä. Kaupunki todennäköisesti haluaa arviointivälineen (GAS) tuottamia tuloksia johtopäätöksiinsä ja tehdä vaikutusarviointia. Ydinasia ei ole kerätä vain tietoa ja tilastoja kaupungille, vaan antaa omaishoitajaperheelle voimavaroja laadukkaaseen omaishoitajuuteen ja kotona selviytymiseen mahdollisemman pitkään.

Kotikuntoutuksen kutsukirje lähetetään kaikille yli 65-vuotiaille omaishoitajille. Kotikuntoutukseen pääsee myös alle 65-vuotias, jos omaishoidettava on muistisairas. Osallistuminen on vapaaehtoista ja palvelun ajankohdan voi sopia palveluohjaajan kanssa. Mielestäni tämä kotikuntoutuksen malli on erinomainen kuin myös ilmaiset terveystarkastukset omaishoitajille.

Omais- ja perhehoitajat ovat saaneet ilmaisia toistaiseksi kertaluontaisia terveyskeskuskäyntejä viime elokuusta lähtien yhdeksässä eri hyvinvointikeskuksessa kolmelta työntekijältä. Ilmainen terveystarkastuskäynti on tarpeellinen, koska omaishoitajilla ei ole oikeutta työterveyshuoltoon. Terveystarkastuskäynnin voi sopia Omahoidon kautta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse omaan hyvinvointikeskukseen. Käynnin aikana keskitytään omaishoitajaan ja selvitetään terveyteen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyviä asioita. Tarkastuskäynnillä keskustellaan mm. liikunnasta, ravitsemuksesta, omasta jaksamisesta ja levon tarpeellisuudesta. Omaishoitajilla on oikeus kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa ja harkinnanvaraisesti vapaapäiviä voidaan myöntää lisää viisi kuukaudessa.

Tarkastuskäynnillä otetaan pituus, paino, verenpaine ja pulssi. Verikokeita voi saada pyydettäessä tarpeen mukaan. Terveystarkistuskäyntien sisältö on vielä muotoutumassa ja verikokeet eivät sisälly tarkastukseen automaattisesti, koska nämähän maksavat kaupungille. Mielestäni terveystarkastukseen pitäisi kuulua hoitajan ottamia perusverikokeita kuten perusverenkuva, nestetasapainoarvot, kolesterolikokeet, verensokeri sekä virtsakoe. Pulssin voisi mitata ranteesta tunnustellen, jotta rytmihäiriöt havaittaisiin. Näytteenoton tuloksista voisi tiedustella hoitajalta tai Omahoidon kautta. Näin omaishoitajan terveydentilasta saataisiin enemmän hyödyllistä tietoa. Raadissa haluttiin tietoa, kuinka toimia tilanteessa, kun omaishoitaja uupuu ja hoidettava tarvitseekin pitempiaikaista hoivapaikkaa. Omaishoitajia ohjatiin ottamaan yhteyttä palveluohjaajiinsa ja /tai omaishoitajien yhdistykseen. Kotikuntoutus- ja terveystarkastuskäyntien tarkoitus on myös ennakoida tilanteita ja huomioimaan myös laitoshoitopaikan tarpeellisuus.

Nämä ilmaiset terveystarkastukset tulisi kohdentaa esim. kaikille yli 80-vuotiaille ikäihmisille tasapuolisesti ja samalla heidän sosiaaliturva-asiat voitaisiin päivittää. Kaiken kaikkiaan tuntuu hyvältä, että omaishoitajia kuullaan ja kaupunki on tehnyt konkreettisia toimenpiteitä asioiden eteen.

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000