Perussuomalaiset

Tiina Grönlund

Kadotetut lapset takaisin

Vuonna 2013 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen nimesi lastensuojelun ja lapsiasioiden käsittelyn puutteet maamme yhdeksi keskeisimmistä perus- ja ihmisoikeusongelmista.

 

3 vuotta myöhemmin Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2016 valtio pyysi ministeri Rehulan suulla anteeksi lastensuojelussa huostaan otettujen lasten kaltoinkohtelua sijaishuollossa. Hän tunnusti tehtävässä epäonnistutun ja lupasi vaikenemisen ajan olevan ohi.

 

Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2019 luovutettiin eduskunnan portailla kansanedustajille ”Tutkimus lastensuojelun tilasta ja vetoomus lastensuojelun nykytilaselvityksen teettämiseksi”. Siinä kysytään, mitä kuuluu niille melkein 19000 lapselle, jotka ovat yhteiskunnan vastuulla sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Monet ovat kadonneet sijaishuoltoon vanhemmiltaan ja myös valvovilta viranomaisilta.

 

Miksi heidät on sijoitettu? Millainen on heidän terveydentilansa tai arkensa? Saavatko he tarvitsemansa palvelut? Tällä hetkellä kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, koska valtakunnallista tietoa asioista ei ole kerätty. Kun ei ole tietoa, ei ole kykyä vaikuttaa asioihin.

 

Yksi vetoomuksen luovuttajista on asianajaja, varatuomari Leeni Ikonen, jolla on vuosien (20 v) kokemus lastensuojelun toiminnasta. Hän on oikeussalissa nähnyt vanhempien ja lasten oikeuksia poljettavan ja haluaa asiantilan muuttuvan. Vetoomukseen olisi lastensuojelun työntekijöiden ja jokaisen lasten hyvinvoinnista kiinnostuneen syytä tutustua (www.kadotetutlapset.fi). Olisiko aika vihdoinkin puhua?

 

Tutkimuksen mukaan merkittävä osa sijoitetuista lapsista oli aikaisemmin jäänyt vaille jotakin tarvitsemaansa palvelua eikä huostaanotto useinkaan parantanut tilannetta. Siis peruspalvelut kuntoon.

 

Koulun uudistamisessa huomio työrauhaan. Kiusaaminen pois ja koululle velvoite järjestää oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille tarvittavat tukitoimet. Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito ajantasalle. Jos koulusi ei järjestä tai et saa terveydenhuollolta lapsellesi hänelle lain mukaan kuuluvia tukitoimia, voit valittaa Aville, joka on valvova viranomainen.

 

Huolimallin väärinkäyttö lopettava. Huolimallin kehittäjienkin mukaan huolikartoitukset ovat ”fiilispohjaisia” eli mutua (musta tuntuu että…). Huolimallin pohjalta tehtyjä arviolausuntoja ei tule käyttää perusteena kiireellisissä sijoituksissa, huostaanotoissa ja rajoitettaessa ja estettäessä sijoitetun lapsen ja läheisten yhteydenpitoa.

 

Lastensuojelulaitokset on saatava kuriin. 90% lastensuojelulaitoksista on yksityisten käsissä. Vuosina 2000 – 2016 alan liikevaihto kuusinkertaistui, mikä kertoo alan olevan hyvä bisness. Rumasti sanottuna: Laitoksille jokainen lapsi on kultamunia pyöräyttelevä hanhi, jonka kotiinpääsy on epäsuotava tapahtuma.

 

Huostaanottojen purku vauhtiin poliittisella päätöksellä. Huostaanoton tulisi olla väliaikainen toimi, joka tähtää kotiinpaluuseen. Teinkin meillä Varkauden kaupunginvaltuustossa aloitteen tällä hetkellä huostassa olevien lasten huostaanoton jatkamisen tarpeen selvittämisestä. Valitettavasti jäimme vielä tällä kerralla vähemmistöön.

Niille lapsille, joilla kotioloissa on haasteita on ymmärrettävää tarjota turvallinen kasuvympäritö kodin ulkopuolelta. Nämä lapset ovat kuitenkin vain murto-osa huostaanotetuista. Suurin syy huostaanotoille on lakisääteisten peruspalveluiden puute. Tässä on yhteiskunnalla tekemisen paikka.

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja