Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Al-Holin leirin kansalaisuuden tarkistamisvaikeudet

20 kommenttia

Al-Holin leirillä olevien lasten Suomen kansalaisuus ei liene kaikkien lasten osalta selitettynä, vaikka olisivat Suomen kansalaisen äidin huollossa. Näin on ainakin Syyriassa syntyneiden lasten kohdalla ellei heidän kohdallaan ole tehty hakemusta Suomen viranomaistaholle Migrille kansalaisuuden selvittämistä varten esimerkiksi siinä tapauksessa, että toinen vanhemmista ei ole Suomen kansalainen. Mikäli kyseessä on suomalaisille vanhemmille esim. Syyriassa syntyneestä lapsesta, on siitä tehtävä ilmoitus Länsi-Suomen maistraatille. ”Ulkomailla asuva suomalainen on velvollinen päivittämään henkilötietonsa. Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään.

Maaliskuun 2010 alusta voimaan tullut laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta, nimenmuutoksesta ja osoitteenmuutoksista.”

Uutisoinnin perusteella leirillä on ainakin muutama uutisoiduista noin 30 lapsesta Syyriassa syntyntyneitä, jotka eivät siten automaattisesti ole maamme kansalaisia vaan voivat olla ainoastaan syntymämaan kansalaisia ilman migrille/Länsi-Suomen maistraatille tehtyä hakemusta ja saatua myönteistä päätöstä.

Kansalaisuus lakiin perustuen (6 §) Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää, että hakijan henkilöllisyys on luotettavasti selvitetty. Lakiin kirjatun mukaisesti selvitystä henkilöllisyydestä voidaan esittää asiakirjanäytöllä tai antamalla muutoin luotettavina pidettäviä tietoja asianomaisen henkilön nimestä, syntymäajasta, perhesuhteista, kansalaisuudesta ja muista asian ratkaisemisen kannalta tarpeellisista henkilötiedoista. Henkilöllisyyttä selvitettäessä tulee ottaa huomioon ne tiedot, jotka henkilö on aikaisemmin antanut viranomaiselle omasta ja lapsensa henkilöllisyydestä.

Oma erityispiirteensä on kansalaisuuslain 13 §:ssä säädetty poikkeussääntö jonka perusteella kansalaistamisen edellytys voidaan estää. Ko. Lain kohdassa nimittäin sanotaan Henkilöä ei kansalaisteta, vaikka hän täyttäisi kansalaistamisen edellytykset, jos on perusteltua syytä epäillä, että kansalaistaminen vaarantaa valtion turvallisuutta tai yleistä järjestystä, tai jos kansalaisuuden saamisen pääasiallisena tarkoituksena on hyödyntää Suomen kansalaisuuteen liittyvää etuutta ilman tarkoitusta asettua asumaan Suomeen taikka jos kansalaistaminen muusta painavasta syystä hakijan tilanteen kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella on vastoin valtion etua.”

Mahtaako lain kohta olla perusteena Syyriassa syntyneiden lasten kohdalla joille ei ole myönnetty Suomen kansalaisuutta? Tämä tullee pohdittavaksi siinä tapauksessa ettei äiti tule saamaan valtioneuvoston hyväksymää paluumuuttoa Suomeen verovaroin kustannettuna. Kuinka moni leirillä olevista äideistä on ns. kaksoiskansalaisia? Kaksoiskansalaisen tulisi voida menettää Suomen kansalaisuus sillä perusteella, että on osallistunut isis-ideologiaan menemällä oma-aloitteisesti kalifaattiin asumaan ja asunut siellä vuosikausia. Laki kansalaisuuden menettämistä tietyin edellytyksin on tullut voimaan 26.4.2019/564 lain mukaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

On esitetty mielipiteitä, ettei edellä mainittua kaksoiskansalaisuutta voisi menettää, koska em. laki on tullut voimaan vasta tänä vuonna. On kuitenkin otettava huomioon jo vuodesta 2008 alkaen voimassa ollut rikoslaki (39/1889), jonka 11 luku (11.4.2008/212)

Laki sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan sisältää merkittäviä seikkoja johin perustuen ulkomaalaislain 149 §:n nojalla voidaan karkottaa maasta muun muassa sillä perusteella, että on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Moraali näyttää olevan monilla kansalaisilla kovin venyvä käsite. Myös politiikoilla se ei perustune lainsäädöksiin, vaikka ovat itse lakia säätäviä. Minkä vuoksi lainsäädäntöä ylipäänsä laaditaan ja tehdään jollei noudatettavaksi vai onko ideologia se tärkein lain tulkinnoille jotta voimassa olevaa lainsäädäntöä voidaan venyttää omaan ideologiaan sopivaksi? Jopa useat asian tuntijat näyttävät omissa lausumissaan ottavan huomioon vain omaan ideologiaansa sopivimmat kohdat.

Mielenkiinnolla jään itse odottamaan Marinin hallituksen päätöksen tai linjauksen, tai millä nimellä sitä kutsutaankin, al-Holin leirillä oleviin ja mitä ilmeisimmin osin oletettuihin Suomen kansalaisiin.

Osallistu keskusteluun!


20 kommenttia
Nimetön
#1

No näillehän värkätään oletettavasti,jo kuvalla varustettuja Suomen passeja henkilötietoineen.Kun kerran omaisilta oli taannoin,kyselty leirillä oleilevien valokuvia.Ja sitten luultavasti kerrotaan,että passit ovat olleet heillä jo kauvan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#2

Niin no, äideillä on ilmeisesti ollut passit, mutta kyse onkin onko Syyriassa syntyneet lapset Suomen kansalaisia vai eivät. Voiko toisen maan kansalaisia evakuoida Suomeen?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#11

Nyt ” arvotaan” kuumeisesti mikä Kolmesta linjasta otetaan käyttöön.

1 Ei tuoda ketään (Persujen linja)
2. Tuodaan vain lapset (kok ja Kepun linja)
3.Tuodaan kaikki Terroristit lapisneen (Viher-Vasemmiston linja)

Minusta tämä on teatteria ja kansalaisten kusetusta ja sumutusta.

On päivänselvää että Hallitus ilmoittaa että Tuodaan vain Lapset…koska ne tietää että Aikuiset Terroristit tulee perässä.
Näin Politikot ei syyllisty kansan ja lain edessä Terrorismin suojeluun ja rahoitukseen joka on laissa kielletty ja kansan taholta sitä ei hyväksytä.
Sitten on helppo le vitellä käsiä kun Lapsien perässä tulee aikuiset Terroristit että eihän me niitä tuotu.
Olen varma että asia tulleen näin hoitamaan !
Tosiasiassa mitään arvontaa ei ole edes käynnissä ,on vain naamiointi ja kansan kusetus miten itse yritetään selvitä puhtain paperein Terroristien auttamisesta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Päästiin perseen myyjistä
#12

Tässä näytelmässä on sellaistakin teatteria että Viher-vasemmisto tulee tässä asiassa antaman Kepulle periksi ja Hallituksen linja on sitten tuodaan vain lapset.
Koska Kepun pitää saada voittaa kuin pikku lapsen, ettei se taas suutu ja kaada Hallitusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

Onkohan suomalaisilla oikeus vaatia moraalia itselleen politiikoilta vai onko sekin toisarvoista kuten näyttää olevan monet muut epäkohdat kuten vanhusten hoitoon liittyvät, nuorten mielenterveyteen liittyvät ongelmat. Enemmän näyttää Marininkin hallitusta kiinnostavan muun maailman touhut.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Hämmentynyt
#6

Tuohan on vain pieni muodollisuus,kun kaikki asiapaperit järjestetään kuntoon.Tämän Vihervasemmisto Hallituksen taholta.Jos palaajien joukossa on Sotaleskiä,niin ehkä Valtio maksaa vielä Sotalesken Eläkkeen.Tämä on niin erikoista salakähmäistä touhua,ollut tähänkin saakka,että kaikki voi olla mahdollista.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
Hämmentynyt
#8

SDP:n Tuula Haatainen, v. 2013, halusi myös oma-aloitteisesti sotimaan lähteneille:

https://www.verkkouutiset.fi/sdpn-kansanedustaja-haluaa-varmistaa-syyrian-sodasta-palaavien-suomalaisten-hoidon-8319/

Kun suomalainen lähtee kriisinhallintapalvelukseen, hänet vakuutetaan sotilastapaturmalain mukaan, jonka piiriin kuuluvat sekä sotilastapaturmat että palvelussairaudet.

”Kuitenkin yhä useampi maamme kansalainen osallistuu ulkomailla käytäviin konflikteihin ilman sotilastapaturmalain tuomaa suojaa”, Tuula Väätäinen toteaa kyselyssään.

Hän kysyy ministeriltä ”miten Suomi ja suomalainen sosiaaliturva suhtautuvat niihin mahdollisiin Suomen kansalaisiin jotka yksityishenkilöinä osallistuvat aseellisiin konflikteihin kuten Syyrian sisällissotaan ja sieltä palatessaan tarvitsevat sotavammojensa vuoksi lääketieteellistä hoitoa sekä kuntoutusta ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen näiden henkilöiden asianmukaisen kohtelun?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#13

Kysessä taisi olla kansanedustaja Tuula Väätäinen eikä Haatainen., joka mainitun mielipiteen on esittänyt. Tuo vain tuo esiin sen miten vasemmistopolitiikka on koko maailmaa syleilevää.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Faktaa
#4

Tapauskohtaisesti on tutkinnasta puhuttu? Tuodaanko Suomeen ja sitten tutkitaan?

Työssä oleva Suomen Kansalaisen muuttaessa Syyriaan, on ensin joutunut eroamaan työpaikastaan, irtisanomaan asuntonsa, tekemään muuttoilmoituksen jne. Monenmoista paperipuuhaa on maasta muuttamisessa. Passit ja viisumitkin…
Monella on kaksoiskansalaisuus?

Entä onko työtön sossituilla asuva tehnyt sossulle vastaavat ilmoitukset? Onko sossurahaa virrannut tilille vuosia edelleenkin?

Onko maistraatille tehty avioliittoilmoitusta, sukunimen muutosta, lasten syntymää ja nimiä, lapsen kuolemaa, puolison kuolemaa….?

Onko tehty maistraatille hakemus lasten pääsemiseksi Suomen Kansalaisiksi?

Nämä henkilöt joilla on Suomen kansalaisuus, ovat suomalaisia. Heidän ulkomailla syntyneet lapsensa EIVÄT suomalaisia, ellei maistraatille ole kansal.hakemusta tehty ja MAISTRAATTI ON HYVÄKSYNYT HAKEMUKSEN !!

Mahd. elossa oleva ulkomaal. puoliso EI ole Suomen Kansalainen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#5

Esität monia hyviä kysymyksiä ja näkemyksiä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Kansalaisuuslain 13§ mukaan useimmilta Suomen passin läpikulkumatkalla saaneilta äideiltä pitäisi siis evätä kansalaisuus, koska pääasiallisena tarkoituksena on ollut hyödyntää etuuksia. Sama pätee toki useimpiin turvapaikkataustaisiin uussuomalaisiin… mutta mitään ei tapahdu. Ainoastaan palautukset takaisin kotimaihin on jäissä???

Punavihreä vitsaus on sairasta…

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#16

Marinin hallitusohjelma painottuu hyvin voimakkaasti maailman parannukstoimiin, kuten kehitysmäärärahojen huomattava korotus osoittaa. Samaa voidaan sanoa siitä, ettei maassa laittomasti olevien poistamiseen maasta ole otettu käytäntöön. Koskee ensi sijaisesti oikeuden päätöksiin perustuen henkilöiden maasta poistamista. Myös muiden laittomasti maassa olevien välitöntä säilöönottamista, joka varmasti saisi aikaan vapaaehtoisen paluun kotimaahan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Totuus vaihtelee
Iloinen
#9

Abdul Mannanin tyttär on yksi Isis leski.
Mannan oli SDP varavaltuutettu Oulussa. Tottahan toki hänen tyttärensä laajan ählämi katraan ja lopun sukunsa kanssa tarvitsee saada Suomeen nauttimaan täyttä hänelle kuuluvaa elinikäistä super elatusta. ( Tavallinen suomalainen ei näitä etuja nappaa)

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#14

Ei ole käynyt ilmi, että mainittu henkilö mahdollisine lapsineen olisi leirillä. Vai onko?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Siellä ei ole yhtään ”suoimalaista” lasta. Islamilaisen lain mukaan lapset kuuluvat isälle ero tilanteessa ja nämä ”suomalaiset lapset” omaavat siten isänsä kansalaisuuden, joka suurimmassa osassa tapauksia ei todellakaan ole mikään Suomi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#15

Kaiketi on jonkin lehden kirjoitusten perusteella kyseessä kaksi kantasuomalaista äitiä al-Holin leirissä. Lieneekö useampia?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Osallistuminen terrorijärjestöön on RIKOS ! Suomen on tullut sellainen momentti.
Aletaan tutkimaan käräjillä, ovatko nämä leidit olleet jäseniä vai eivät, jotta saadaan lainvoimainen päätös asiasta.
Päädytään siihen, ettei olla satavarmoja, jolloin he ovat täysin vapaita.
Tätäkö halutaan?
Jos vaikka heille annettaisiin pieni pääoma jolla voisi asettua johonkin musumaahan. Samalla geenitesti ja ikuinen maahantulokielto.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Jo on aikoihin eletty, kun Marinin punaviherhallitus on valtioneuvoston päätöksessä todennut ”…tekee kotiuttamisratkaisut Suomen lainsäädännön nojalla.” Yhdessäkään päätöksen kohdassa ei sanota, että päätökseen vaikuttaisi Syyrian lainsäädäntö ja maan hyväksymät kansainväliset sopimukset. Ei Suomi ja hallitus voi mitenkään sivuuttaa Syyrian lainsäädäntöä. Ei voi puuttua vieraan valtion sisäisiin asioihin yksipuolisesti. Ei voi.

https://www.verkkouutiset.fi/sanna-marin-ei-velvoitetta-tuoda-aikuisia/

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Vaikka Muutama kanta Suomalainen olisikin sinne mennyt persettä jakamaan,niin lapset ei ole kuin puoliksi Suomalaisia ja kun ne on Syyriassa syntyneitä niin eikö Syyrian kuulu huolehtia niistä.

Näiden itseään jakavien naisten lapsien isistä ei yleensä ole muuta tietoa kuin että ne edustaa isistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

vaalit pian
#20

Lapsilla on isät eikä ole mitään lainmukaista syytä miksi näiltäkään perheiltä voitaisiin evätä oikeus perheenyhdistämiseen. Se että isät ovat olleet ISIS:llä tappoduunissa ei ole Suomessa de facto rangaistavaa, yhtään tuomiota ei ole eikä tule vaikka suomalaisia oli mukana sotimassa suhteettoman paljon. Demarit tekivät oppositiossa ollessaan mm. eduskunnassa hallitukselle kysymyksen miten taataan veteraaniedut mm. terveydenhoidossa niille Suomen kansalaisille jotka ovat olleet vierastaistelijoina ulkomailla, löytyy edelleen eduskunnan arkistosivuilta. Ja kyllä, asumme hölmölässä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000