Perussuomalaiset

Pekka Hovatov

Suomalaisella rikoksen uhrilla ei ole oikeusturvaa

Kantasuomalaisen rikoksen uhrin oikeusturva on nykyään lähinnä vitsi. Sitä ei yksinkertaisesti ole tai se on olematon

Jos olet kantasuomalainen ja joudut tänä päivänä rikoksen uhriksi on sinun oikeusturvasi olematon tai sitä ei ole edes olemassa. Meillä suomessa kansalaisjärjestöt ja osa poliittisista puolueista, kuten Vihreät, RKP, SDP ja vasemmisto, sekä hallituspuolueet ja varsinkin sen Kokoomuslaiset oikeusministeri Antti Häkkänen ja sisäministeri Kai Mykkänen ovat enemmän huolissaan omasta imagostaan, laittomasti maassa oleskelevien ja niin sanottujen ”turvapaikanhakijoiden”, sekä pakolaisten oikeusturvan toteutumisesta kuin suomalaisen, rikoksen uhrin oikeusturvasta ja sen toteutumisesta.

Kokoomuslainen oikeusministeri Antti Häkkänen valtioneuvoston sivuilla 5.4.2018 julkaisemallaan tiedotteella (http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/oikeusministeri-antti-hakkanen-oikeusturva-hallintoasioissa-paranee-uuden-oikeudenkayntilain-myota) toteaa seuraavaa:

”- Suomi on maailman kärkipään oikeusvaltio, mutta meillä on vielä parannettavaa. Oikeusprosesseja on tehostettava ja jokaisen on saatava asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa nopeasti ja laadukkaasti.”

”- Suomi on maailman kärkipään oikeusvaltio”

Miten se näkyy käytännössä suomalaisen arjessa?

– Tavalliset suomalaiset eivät saa asiaansa oikeuskäsittelyyn edes kohtuullisessa ajassa, jos toinen osapuoli ei ole ulkomaalainen tai yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa oleva henkilö.

– Esitutkintaan ei uhrata voimavaroja poliisin ja syyttäjän toimesta, mikäli kyseessä ei ole ulkomaalainen tai yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa oleva henkilö.

– Mikäli poliisin suorittama esitutkinta, saadaan tehtyä ilman sen suurempia mokia ja/tai poliisijohdon puuttumista tutkintaan omien poliittisten näkemyksiensä ohjailemana, niin jutun syyttäjäksi valikoituu täysin tehtäväänsä epäpätevä henkilö, joka ei laiskuuttaan ja ammattitaidottomuuttaan viitsi, eikä halua ajaa syytettä kunnolla, koska se vaatisi häneltä kunnon perehtymistä käsillä olevaan tapaukseen. Jos syytettynä on lisäksi ulkomaalainen henkilö, tyytyy syyttäjä yleensä ajamaan vain minimituomiota syytetylle, eikä hän vaivaudu viemään asiaa ylempiin oikeusasteisiin, kuten hovioikeuteen, mikäli käräjäoikeus on antanut esimerkiksi raiskausrikoksesta ehdonalaisen vapausrangaistuksen ja tuomion perustelut eivät kestä niin sanotusti ”päivänvaloa”. Suomessa on käräjäoikeuksissa ja jopa Rovaniemen hovioikeudessa on käytetty tuomiota lieventävänä seuraavankaltaista perustelua:

”- Aktin lyhyt kesto lieventää rangaistusta.” (https://yle.fi/uutiset/3-5173687)

– Onko uhrin kärsimysten kannalta eroa siinä, kestikö hänen raiskaamisensa 10minuuttia vaiko 30minuuttia? Hänet on joka tapauksessa raiskattu, riippumatta sen ajallisesta kestosta. Onneksi edellisessä esimerkissä Korkeinoikeus kumosi Rovaniemen hovioikeuden päätöksen. Korkeimman oikeuden mukaan väkisinmakaamisen ajallisella kestolla ei ole merkitystä tuomiota määrättäessä. Tosin tuon korkeimmanoikeuden päätöksen jälkeen, käräjäoikeudet ovat jatkaneet tuon ”päivänvaloa” kestämättömän tuomion alentamisperustelun käyttöä, kuin aiemmalla korkeimmanoikeuden päätöksellä ei olisi mitään merkitystä, ylimmän oikeusasteen ennakkopäätöksen ominaisuudessa. Muun muassa Marraskuussa 2014 kun Burkina Fasosta kotoisin oleva taksinkuljettaja raiskasi naisasiakkaansa taksimatkan päätteeksi Helsingin Tapaninvainiolla. Helsingin käräjäoikeus käytti tuolloin raiskauksen kestoa, rangaistusta lieventävänä seikkana, perustellessaan antamaansa tuomiota, joka oli ainoastaan 1,5 vuotta ehdollista vankeutta.

– raiskauksen tekotapa, suhteellisen lyhyt kesto ja se, ettei asianomistajaan kohdistunut väkivaltaa.” (https://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/taksikuski-raiskasi-ravintolaillasta-palaamassa-olleen-naisasiakkaan-helsingissa-ehdollista/6174330#gs.xAEB1S4 )

Missä on uhrin oikeusturva?

– Jos uhri on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa ja/tai muuten tunnettu henkilö, silloin syyttäjä toimii, kuten hänen tulisi toimia aina, kaikkien hänelle hoidettavaksi osoitettujen rikostapausten kohdalla. Syyttäjän ensisijainen tehtävä on aina ja joka tilanteessa ajaa syytetylle maksimi rangaistusta, mitä olemassa olevien todisteiden perusteella voi saada. Oikeuden tehtävä on sitten päättää tuomiosta ja sen pituudesta. Edellä mainittu ei kuulu syyttäjän tai esitutkintaa suorittavan poliisin tehtäviin tai toimenkuvaan.

Tapaus Alexander Stubbin ja Laura Huhtasaaren ikkunat

– Yöllä 17.–18.8.2015 Kaksi humalaista ampui ilmakiväärillä silloisen valtiovarainministeri Alexander Stubbin omakotitalon ikkunoita ja kivittivät talon ulko-ovea. Lisäksi he olivat menneet läheisen päiväkodin pihalle ammuskelemaan päiväkodin ikkunoita ja varastivat päiväkodista tietokoneen osia. Poliisi mobilisoi koko etelä-suomen viranomaisresurssit metsästämään ilkivallantekijöitä, ainoastaan panssarivaunut puuttuivat pääkaupunkiseudun kaduilta. 20- ja 22-vuotiaat tekijät jäivät kiinni jo seuraavana päivän iltana. Kiitos kuuluu yliaktiivisesti toimineelle poliisille. Toinen tekijöistä sai 6kk ehdollista vankeutta ja toinen tekijä kuoli hämärissä olosuhteissa poliisin tutkinnan aikana. Tuosta kuolemasta ei ole annettu julkisuuteen mitään tietoja.(https://yle.fi/uutiset/3-9179906 )

– Kyseessä oli yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa oleva henkilö, silloinen valtiovarainministeri, joten tutkintatoimet oli reilusti ylimitoitettuja. Myös annettu 6kk ehdollinen tuomio, henkiin jääneelle, toiselle tekijälle on kova, koska suomessa ei aina edes raiskauksestakaan saa moista tuomiota. Poliisin mukaan kyse oli humalaisten päähänpistosta, eikä tapaukseen liittynyt minkäänlaista poliittista motiivia.

– Mitä taas tulee presidenttiehdokas Laura Huhtasaaren kodin rikottuihin ikkunoihin vuoden 2017 presidenttivaalikampanjan aikana, ei poliisia kiinnostanut aloittaa tutkintaa, tehdystä rikosilmoituksesta huolimatta. Vasta useiden päivien jälkeen, kun julkinen paine ja kasvojen menettämisen pelko kohdistui poliisiin, aloitti virkavalta näennäisen tutkinnan. Tässä tapauksessa Laura Huhtasaaren ikkunoiden ja talon seiniin tehdyillä sprey -maalauksilla oli selkeä poliittinen motiivi. Kenellekään tuskin on yllätys, ettei tekijästä ja/tai tekijöistä ole tietoakaan. Tutkinnan aloittamisen hidastelu ja rikosilmoitusten vaatiminen poliisilta toi esille varsin selvästi poliisin sisällä olevan ja rikosten tutkintaan kohdistuvan poliittisen motiivin, joka nykyään, varsinkin, poliisin ylemmässä johdossa on yhä selkeämmin esillä ohjaamassa tutkintalinjoja ja tutkintaan käytettäviä resursseja. Puhutaankin poliittisesti motivoituneesta poliisista.

Pahoinpitelyn uhrin oikeudet

– Otan tähän esimerkiksi tapauksen, johon olen tutustunut läheltä, sivustaseuraajan roolissa. Ystäväni joutui vuonna 2016 pahoinpitelyn uhriksi kotonaan. Käytän tässä hänestä nimeä Matti, koska ystäväni ei halua tulla tapauksellaan julkisuuteen. Matti on 68-vuotias eläkeläinen. Matti tuli Tallinnan laivalta kotiinsa Itä-Helsinkiin Elokuussa 2016 iloisella mielellä. Hän tapasi naapurinsa ja pyysi tätä tulemaan drinkille luokseen. Naapuri saapuikin ja toi mukanaan myös ystävättärensä ja Matille täysin tuntemattoman miehen, joka oli ystävättären seuralainen. He ottivat muutamia drinkkejä, jotka Matti joukkiolle tarjosi. Sitten tulee Matille pimeys.

– Paikalla olleiden todistajien, Matin naapurin ja naapurin ystävättären mukaan Matille entuudestaan tuntematon mieshenkilö oli käynyt, sohvallaan istuvan Matin kimppuun ilman mitään Matin provosointia tai Matin antamaa muuta syytä. Matille tuntematon mies oli hakannut Matin niin huonoon kuntoon, että muut paikallaolijat eivät olleet saaneet Mattia tajuihinsa, eivätkä olleet naisihmisinä pystyneet estämään Matin pahoinpitelyä. Naapuri oli soittanut Matille ambulanssin ja poliisin paikalle. Tässä vaiheessa oli pahoinpitelijä poistunut asunnosta. Matti toimitettiin kiireellisesti Meilahden sairaalaan, jossa hänelle jouduttiin suorittamaan neurokirurginen hätäleikkaus Matin hengen pelastamiseksi. Matti sai tapauksen seurauksena muun muassa aivovamman, kasvoista murtui luita ja hän menetti hampaansa.

– Matti tavallisena eläkeläisenä, jolla ei todellakaan ole mitkään huipputulot, vaan ihan normaali eläketulot on joutunut maksamaan ambulanssin käytön, sairaalalaskut, lääkelaskut ja kustantamaan itselleen uudet hampaat. Matti on joutunut käyttämään kunnallisia palveluja, koska eläkeläisenä hänen tulonsa ei yksinkertaisesti riitä yksityiselle puolelle. Tämän seurauksena Matti joutui syömään pelkkiä soseita ja keittoruokia reippaasti yli ½-vuotta odotellessaan aina uutta aikaa hammaslääkäristä.

– Mikäli Matti olisi ollut pakolainen, turvapaikanhakija tai vaikkapa laittomasti maassa oleva, olisi tuo kaikki ollut Matille ilmaista. Hän olisi voinut mennä yksityiselle, saamaan nopeampaa hoitoa. Matti on kuitenkin kantasuomalainen, niin hän on joutunut maksamaan kaiken omasta lompakostaan. Matin hoitokustannukset ovat nousseet jo useisiin tuhansiin euroihin ja jokainen ymmärtää varmaan mitä se tarkoittaa eläkeläisen budjetissa. Koska Matti saa kuitenkin enemmän eläkettä kuin pelkän kansaneläkkeen, niin hän ei saa apuja edes sosiaalitoimesta.

– Pahoinpitelijästä ei ole epäselvyyttä. Tekijä jäi kiinni ja paikalla oli 2kpl todistajia, jotka näkivät tapahtumat ennen, tapahtuman aikaan ja sen jälkeen. Tekijä on myös myöntänyt tapahtuneen esitutkinnassa, syytä teolleen hän ei ole kuitenkaan pystynyt sanomaan. Siltä osin asia on siis selvä ja syyllinen on tiedossa.

– Esitutkintaa suorittava poliisi oli opastanut Matin onneksi erään asianajajan luokse, joten Matilla on ehkä mahdollisuus saada rahojaan joskus takaisin, koska asiaa hoitaa asianajaja. Asian piti mennä käräjäoikeuteen Huhtikuussa 2018, sille oli jo määrätty käsittelypäivä. Matti soitti minulle noin vajaa 1kk sitten ja kertoi että tuomari oli siirtänyt käsittelypäivän syyttäjän pyynnöstä lomien yli Elokuulle 2018?

-Silloin Matin pahoinpitelyllä on 2-vuotispäivä. Tarjoaako Suomen valtio tai oikeusministeriö Matille vuosipäivän kunniaksi täytekakun?

– Optimaalisessakin tilanteessa Matin pahoinpitely, jos se nyt menee Elokuussa 2018 käräjäoikeuden käsittelyyn, jonka jälkeen syytetty valittaa hovioikeuteen, niin asiasta saadaan lainvoiminen päätös aikaisintaan vuonna 2020, edellytyksenä että hovioikeuden käsittelypäivä ole 1 vuotta kauempana. Matilla on siis teoreettinen mahdollisuus saada 4-vuoden odottelun jälkeen rahojaan takaisin, mikäli hän on vielä elossa tuolloin??

– Onko oikeusministeriön ja Suomen valtion tarkoituksena tappaa Matti vanhuuteen ennen kuin asian käsittely etenee käräjäoikeuteen? Matti ei itsekään usko enää omaavansa montaa elinvuotta.

Kysymyksiä oikeusministeri Antti Häkkäselle

– Onko mielestänne kohtuullista, että pahoinpitelyn syytön uhri, joutuu odottamaan rahojaan ja korvauksiaan minimissään 4 vuotta?

– Esitutkinta on suoritettu, tekijästä ei ole epäselvyyttä, joten mitään perusteltua syytä toistuvalle oikeudenkäynnin lykkäämiselle ei ole.

– Onko omasta mielestänne kohtuullista, että uhri joutuu kustantamaan kaiken sairaanhoitonsa itse ja oikeuslaitos vain viivyttelee asian käsittelyn kanssa loputtomiin?

Olisiko teidän mielestänne Suomenvaltio ja oikeusministeriö korvausvelvollinen aiheuttamiensa viivästyksien takia ja viivästyksistä seuranneista ongelmista, ilman että uhrin tarvitsisi alkaa käymään oikeutta suomen valtiota tai oikeusministeriötä vastaan?

Raiskatun lapsen oikeusturva

Turvapaikanhakija sai vain 3- vuotta vankeutta 10-vuotiaan tytön raiskauksesta

”Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi syytteet törkeästä raiskauksesta, koska katsoi että teko ei tapahtunut vastoin lapsen tahtoa tai pakottamalla.” (https://yle.fi/uutiset/3-9503086 )

”Pirkanmaan käräjäoikeuden kihlakunnansyyttäjä Leena Koivuniemi sanoo, että syyte törkeästä raiskauksesta perustui väkivallan tai sen uhan käyttöön. Kun näyttöä ei ollut, syyte hylättiin.”

”Minähän en ole lähtenyt syyttämään törkeästä raiskauksesta sillä perusteella, että siinä olisi avuttoman tilan hyväksikäyttö. Katson, että avuttoman tilan hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yksi yhteen.” (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005123047.html )

”Ollaan varmaan vähän eri mieltä”

– ”Koivuniemen mukaan seksin harrastaminen ja sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa on rangaistavaa nimenomaan siksi, ettei lapsi pysty päättämään asiasta nuoren ikänsä vuoksi.”

– ”Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa ei hänen mielestään automaattisesti tarkoita raiskausta.”

– ”Tämä on vähän semmoinen kysymys, josta ollaan varmaan vähän eri mieltä. Tämä on minun näkemykseni, millä lähdin syyttämään.”

”Koivuniemi ei vielä osaa sanoa, tuleeko hän syyttäjänä valittamaan käräjäoikeuden tuomiosta.” (https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005123047.html )

Käräjäoikeus oli eri mieltä kuin syyttäjä. Samoin hovioikeus oli eri mieltä?

”Katson, että avuttoman tilan hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yksi yhteen.”(https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005123047.html )

– Kumpikaan oikeusaste ei ollut samaa mieltä kuin syyttäjä. Syyttäjä ajoi juttuaan loppuun asti väärillä syytteillä ja perusteilla.

Oikeusministeri Antti Häkkänen

– Varmaankin Pirkanmaan syyttäjä on jo erotettu tehtävistään tai vähintään siirretty muihin tehtäviin, perusteluina kykenemätön suoriutumaan hänelle kuuluvasta toimesta. Syy riittävän ammattitaidon puute. Edellä mainittu on vähintä mitä pitää tehdä. Tämä on oikea kouluesimerkki ammattitaidottomasta ja itseriittoisesta syyttäjästä.

– Millä tavalla oikeusministeriö aikoo korvata uhrille sen työntekijän, Pirkanmaan kihlakunnan syyttäjän aiheuttaman vahingon?

– Lapsen vanhemmat harkitsivat asian viemistä korkeimpaan oikeuteen, koska syyttäjän ajamien väärien syytteiden takia syytetty pääsi kuin ”koira veräjästä”. Vanhempia alettiin kuitenkin ”uhkailla”, että he voivat joutua maksamaan kaikki oikeudenkäyntikulut, jos he häviävät. Eikö mielestänne ole kohtuutonta, se että, kihlakunnansyyttäjän ammattitaidon puute ja itsekeskeisyys aiheutti kyseisen ongelman? Ei se että vanhemmat halusivat oikeutta lapselleen. Eikö oikeusministeriön pitäisi vastata kaikista kuluista tässä tapauksessa?

– Toivottavasti turvapaikanhakija karkotetaan suomesta välittömästi tuomion täytäntöön panon jälkeen?

Yhteenveto

– Tapauksissa missä poliisi oli poliittisesti motivoitunut, suoritettiin esitutkinta nopeasti ja mallikkaasti. Syytteen nosto ja sen ajaminen oli myös asiallista.

– Tapauksissa joissa syyttäjä mokasi oikeudenkäynnin ajamalla väärää syytettä ja väärin perustein, joutui uhri kärsimään kohtuuttomasti lisää, eikä ole saanut ansaitsemaansa oikeutta. Syyttäjälle ei ole tullut mokastaan mitään seurauksia. Hän saa jatkaa pätemistään viattomien uhrien kustannuksella.

– Rikosten uhrit ajetaan oikeusministeriön ja suomen valtion toimesta taloudelliseen ahdinkoon, koska oikeus ei istu kohtuullisessa ajassa uhrin näkökannalta. Loputtomat istuntopäivien siirrot, milloin mistäkin syystä ja syyttäjien oman alansa ammattitaidottomuus, kaikesta tästä kärsii alkuperäisen rikoksen uhri, ei syytetty. Syytetyn kannalta on vain edullista, että oikeudenkäyntipäivä siirtyy loputtomiin tai syyttäjä ”ryssii” asiansa.

– Tänä päivänä poliisia ei tunnu kiinnostavan tavalliseen kantasuomalaiseen kohdistuneet rikokset, jollei paikalla ole poliisi TV:n kameroita ja kuvausryhmää.

Osallistu keskusteluun!


0 kommenttia

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000