Perussuomalaiset

Kai-Ari Lundell

Kreikka vaaliteemana

Helsingin Sanomien kolumnisti Timo Rautio on huolissaan siitä, että Kreikka on palaamassa Suomen eduskuntavaalien vaaliteemaksi. Raution suuri huoli on, että Perussuomalaiset pääsevät ratsastamaan tulevissa eduskuntavaaleissa Kreikalla kuten v. 2011 tehtiin.

Miksi Perussuomalaiset muka eivät voisi nostaa Kreikkaa vaaliteemaksi? Kreikkaan on uponnut suomalaisia verorahoja kuormakaupalla. Pitäisikö silloin olla hiljaa, kun on kriisi? Hiljaa oleminen olisi huijausta tai asioiden pimittämistä.

Raution kirjoituksen hämmästyttävin osa on:

Vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leis­sa pe­rus­suo­ma­lai­set ke­rä­si­vät kan­na­tus­ta muun muas­sa eu­ro­krii­sin avul­la. Re­to­rii­kal­le oli ti­laus­ta. Suo­mes­sa on ol­lut help­poa ryh­mit­tää ih­mi­siä jo­tain vas­taan. Pal­jon hel­pom­paa kuin jon­kin puo­les­ta.

Raution väitteet ovat monimielisiä:

1. Onko Rautio sitä mieltä, että Suomessa on helpompaa ryhmittää ihmisiä jotain vastaan kuin muualla? 

Mielestäni suomalaiset ovat hyvin maltillisia ihmisiä, jos vertaa Suomea esim. muuhun Eurooppaan. Emme lähde kovin helposti kadulle joukolla osoittamaan mieltämme tai mellakoimaan. Katukivet eivät juuri lentele, poliisi harvoin on joutunut taltuttamaan suomalaismielenosoittajia vesisuihkuilla tai kyynelkaasulla.

2. Väittääkö Rautio, että nimenomaan Perussuomalaiset v. 2011 ryhmitti ihmisiä jotain vastaan?

Perussuomalaisten kannatus v. 2011 oli tietenkin sitä ennen noudatetun valtapolitiikan tulosta. Ei Jytkyyn tarvinnut erityisesti kansaa kiihottaa. Kait nyt äänestäjätkin osaavat ajatella. Kyllä ihmiset tajusivat silloin ja he tajuavat nytkin, että Kreikan tie on EU:n tuhon tie.

3. Rautio toteaa, että on paljon helpompaa olla jotain vastaan kuin jonkun asian puolesta.

Ei kait nyt sentään Rautio ole sitä mieltä, että esim. Kreikan tuhon tiestä pitäisi olla hiljaa? Demokratioissa on luonnollista, että oppositio kritisoi valtapolitiikkaa ja haluaa tehdä jotkin asiat toisin.

Jytky perustui myös Perussuomalaisten hyvään vaalityöhön. Teltoilla riitti vilinää.

Jollakin tavalla Raution kirjoitus saa minulle aikaan Kekkosen ajan selkäpiiväristyksiä. Jos  silloin ihminen ajatteli toisella tavalla, leimattiin välittömästi fasistiksi huolimatta siitä, että itse ajatukset olivat hyvinkin demokraattisia.

Sitoutumaton Helsingin Sanomat ottaa aina silloin tällöin kovasti kantaa päivän politiikkaan. Ei siinä mitään, onneksi Suomessa on nyt suhteellisen vapaa lehdistö. En kaipaa takaisin itsesensuurin aikaa.

Kannattaa lukea Timo Raution kirjoitus kokonaisuudessaan.

http://kaiarilundell.blogspot.fi/2015/01/kreikka-eduskuntavaaliteemana.html

* * *

25.1. HS /Timo Rautio

Pata kattilaa soimaa, musta kylki kummallakin

Kreik­ka pa­laa Suo­men edus­kun­ta­vaa­lien vaa­li­tee­mak­si. Se on sel­vää, mut­ta epä­sel­vää on, kuin­ka suu­rel­la voi­mal­la.

Tee­man vai­kut­ta­vuu­del­le on mel­koi­sia ra­joit­tei­ta.Vuo­den 2011 edus­kun­ta­vaa­leis­sa pe­rus­suo­ma­lai­set ke­rä­si­vät kan­na­tus­ta muun muas­sa eu­ro­krii­sin avul­la. Re­to­rii­kal­le oli ti­laus­ta. Suo­mes­sa on ol­lut help­poa ryh­mit­tää ih­mi­siä jo­tain vas­taan. Pal­jon hel­pom­paa kuin jon­kin puo­les­ta.

Pe­rus­suo­ma­lai­set voi­si­vat ker­toa ol­leen­sa lin­jak­kai­ta. Sa­mal­la voi­si oi­koa mut­kia ja myö­täil­lä yleis­tä ja vää­rää kä­si­tys­tä, jon­ka mu­kaan tu­kea on men­nyt Suo­mes­ta Kreik­kaan kym­me­niä mil­jar­de­ja ja ra­hal­la on os­tet­tu ole­mat­to­mia olii­vi­leh­to­ja EU-tu­kien kep­lot­te­le­mi­sek­si.

Mut­ta tä­män ja ajan yli ulot­tu­van lin­jak­kuu­den tii­vis­tä­mi­ses­sä mur­jai­suik­si on on­gel­man­sa.

PuheenjohtajaTi­mo Soi­ni ker­toi plo­kis­saan ke­säl­lä 2012 Hes­bur­ge­rin vuo­ro­pääl­li­kön hui­kan­neen, et­tä tääl­lä pai­ne­taan pit­kää päi­vää, jot­ta Es­pan­ja ra­han­sa.

Pa­ri viik­koa sit­ten Soi­ni ker­toi (HS 17. 1.) vuo­ro­pääl­li­kön hui­kan­neen, et­tä pit­kää päi­vää pai­ne­taan, jot­ta kreik­ka­lai­set sai­si­vat ra­han­sa. Mäk­kä­rin vuo­ro­pääl­lik­kö voi­si hui­ka­ta muo­toil­lun ver­sion an­tii­kin kreik­ka­lai­sen fi­lo­so­fin He­rak­lei­tok­sen mak­sii­mis­ta: sa­maan vit­siin ei voi as­tua kah­des­ti.

Kreik­ka-tee­man te­hoa saat­taa syö­dä myös koh­de it­se. Jos va­sem­mis­ton Sy­ri­za voit­taa tä­nään vaa­lit ja saa muo­dos­tet­tua hal­li­tuk­sen, uu­si hal­li­tus te­kee luul­ta­vas­ti avun­an­ta­jien kans­sa vain kos­meet­ti­sia kor­jauk­sia Krei­kan vel­kaeh­toi­hin. Jos näin käy, tu­li hii­puu hiil­lok­sek­si en­nen Suo­men vaa­le­ja.

Osallistu keskusteluun!


7 kommenttia
Nimetön
#1

Keskiviikkokerho on suomalainen suljettu keskustelukerho. Se kokoaa yhteen suomalaisia vaikuttajia etenkin talouden ja politiikan alalta. Keskiviikkokerhon kaltainen yhteenliittymä varmentaa yhteiskunnalliseen eliittiin pääsevät, päättää tärkeäski nousevat yhteiskunnalliset kysymykset ja on itse asiassa vallankäyttöä, joka ei ole julkista. Keskiviikkokerho ylpeilee sillä, että sen riveistä on noussut Suomen pääministerit. Keskiviikkokerho tekee poliittiset linjaukset päätoimittajien ja talouspoliittisten salaisena kabinettina ja tämäkin ohjelma on osa niitä linjauksia oikeiston valtapolitiikan manipulaatiokoneistossa.
Ylen poliittinen hallintoneuvosto on kieltänyt Ylen toimittajia kutsumasta pieniä puolueita mihinkään keskusteluihin YLE:n ohjelmissa valtapuolueiden edustajien kanssa. Nato-mielipiteenmuokkaus on nyt painostavaa ja hurjaa verrattuna aikaisempaan puolueettomuusperiaatteeseen ja itsenäisyyspuheeseen. Gallupit sensuroidan, jos niissä on jotakin joka on erittäin epämiellyttävä pyhälle komiyhteiselle eli kokoomus-keskusta-SDP -oikeistojuntalle. Miettikää, 30 vuotta on ollut gallup-rummutusta joka vaalia ennen. Kun eliitti ja keskiviikkokerho käskevät, että galluppeja ei saa julkaista ennen vaaleja se ei ole laki vaan esimerkki eliitin manipulaatiovallasta. Epäjournalistinen sensuurikin on sen verran kattavaa EU-talousuutisoinnissa ja päätoimittajien valitsemissa johtopäätöksissä että suomalaiset elävät täydellisessä pimeydessä eurokatastrofin ja pankkiirien tuhoisan voitonteon kanssa. Tietämättömyys on valtaa kun vedotaan omahyväisyyteen mm: ”Emme muuten ole eurooppalaisia” muuta kuin alistumalla Saksan talousterroriin saksan markan eli europolitiikan alle.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Muuten asiaa, mutta tämä naurattaa; ”Ei siinä mitään, onneksi Suomessa on nyt suhteellisen vapaa lehdistö. En kaipaa takaisin itsesensuurin aikaa.” Mietipä EU-jäsenyys, euro-jäsenyys, NATO, Venäjä-vihan lietsonta, monikulttuurisuus ym.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kai-Ari Lundell Luokanopettaja, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
#3

Nimetön…

Ei voi kieltää, mutta vertasin lehdistön tilaa 1960-70 – lukujen kauheaan itsesensuurin aikaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Ahaa, vertaisit siiehn, olihan silloin melkoita Neuvostoliiton kehumista ja toisinajattelu oli kielletty vielä rankemmin, sanotaan, että silloin oli erittäin paha sensuuri, nyt on ”vain” paha sensuuri ja mielipiteenmuokkaus, jos ajatellaan demokratian kannalta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

I, Robot
Utelias
#4

Rautio voisi säästää sanoja ja tiivistää: Pelkään, että perussuomalaiset saavat suuren vaalivoiton ja pääsevät valta-asemaan. Eihän niin saa demokratiassa käydä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Utelias
#5

Eurooppapolitiikka kuuluu lähes kaikkiin vaaleihin, koska sen merkitys ja vaikutukset ovat ohittamaton asia, joka tuntuu niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Siksi Kreikan tilanne ja EU yleensäkin sekä asioihin eri tavoin kataa ottavien näkemykset on kiinnostavat kansalaisia.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000