Perussuomalaiset

Joukamo Kortesalmi

Metsätalouden mahdollisuudet täyskäyttöön

Maamme metsävarojen teollista jalostamista niin sahatavaraksi kuin paperituotteiksikin on harjoitettu jo yli sata vuotta. Suomen vaurastuminen ja hyvinvointi pohjautuu hyvin suurelta osin nimenomaan metsätaloutemme ja metsäteollisuutemme selkärangan varaan. Metsiemme hyödyntäminen on tuonut työtä ja toimeentuloa kannolta tehdassaleihin saakka.

Metsänkasvatuksen ja puuvarojemme hyödyntämisen heijastusvaikutukset muihin elinkeinohaaroihin – niin metsäkoneurakointiin, kuljetuksiin, maanrakennukseen, laitevalmistukseen, taimituotantoon kuin lukuisiin muihinkin toimialoihin, on ollut merkittävää. Metsäklusteri on myös Kuusamossa edelleenkin selkeästi keskeisin kärkiala elinkeinoelämässämme.

Enemmän kuin pankki

Metsätaloudestamme saataisiin paljon enemmänkin irti kuin nykyisin, jos vaan satsaukset sinne olisivat yhtä ruhtinaallisia kuin vaikkapa matkailualan hyväksi tehdyt yhteiskunnalliset panostukset – kotikuntamme rahanlappamistakaan unohtamatta. Kyse on vain mahdollisuuksien taitamisesta.

Metsätalous on niin vahva ala, että sen vaikutukset ulottuvat joko suoraan tai välillisesti suureen osaan kuusamolaiskodeista. Hajautetun yksityisen metsänomistuksen mallimme mahdollistaa metsäturvan monelle. Lisäksi yhteismetsäomistusten ulottuvuus kansalaistemme käsissä on sangen merkittävä.

On päivänselvää, että kasvavaan velkakierteeseen suistettu yhteiskuntamme ei tule selviämään ahdingostaan ilman tuotannon ja toimintojen tehostamista. Kulutuksen kasvattaminen ei ole mahdollista ilman ostovoiman ja -halukkuuden lisäämistä. Kansantaloutemme tervehdyttämisessä olisikin lähdettävä liikkeelle siitä, mitä meillä jo on valmiina – metsistä!

Oikealla asialla

Metsänkasvumme ihme on satu aikaan vuosikymmenet kestäneellä pitkäjänteisellä metsänparannustoiminnalla, soiden ojittamisella, tehokkaalla maanmuokkauksella ja päätehakkuualojen nopealla, pääosin keinollisesti tapahtuneella uudistamisella. Edelleen nuorten metsien hoitoa ja ensiharvennusten määrää olisi tarpeen tehostaa tuntuvasti.

Tämän päivän kansalaisia harhautetaan ilmastonmuutoshysterian nimissä jopa vääristelemällä metsäbiologian peruslähtökohtia. Tällainen puppu uppoaa erityisesti sellaisiin tahoihin, joiden omakohtainen metsäkosketus on katkennut, jos sitä nyt koskaan on ollutkaan.

Metsät toimivat hiilinieluina parhaiten silloin, kun kasvu, siis yhteyttäminen niissä on suurimmillaan, meidän puulajeillamme tämä ajoittuu 30-40 vuoden ikään. Yhteyttämiskyky on sidoksissa puiden terveyteen ja neulasmassan kokonaismäärään. Siis juuri siihen, mitä latvuskerroksen osuutta seurataan harvennusajankohtiakin määriteltäessä. Ylitiheinä ja hoitamattomina riutuvat ongenvapametsiköt ovat paitsi erityisen alttiita luonnontuhoille, ovat ne myös metsäkeuhkotoimintamme tulppia.

Ei metsämuseoinnille

Yltiösuojelijoidemme tavoittelemat loputtomat vanhojen metsien suojelualueet sen sijaan ovat metsänhoitomme huoltosuhdeongelmia. Kliimaksivaiheen eli sukkession lopputilan, päätemetsän nettokasvu on supistunut olemattomaksi. Lahopuuta ja monimuotoisuutta niissä toki on, mutta ne ovatkin aivan eri asioita kuin metsikön senhetkinen hiilensidontakyky.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Jenna Simula kysyi ansiokkaasti kyselytunnilla viime lokakuussa metsämuseoinnista ja EU:n sekaantumisyrityksistä metsiemme hoitoon kritisoiden kovin sanoin Euroopan komission esitystä luonnon ennallistamisesta. Tämä tästä vielä puuttuisikin, että metsänsä jo hävittäneet maat olisivat meitä opastamassa ja kahlitsemassa metsäasioissa.

Joukamo Kortesalmi (ps.)

kaupunginvaltuutettu

Osallistu keskusteluun!


21 kommenttia
Nimetön
#1

EU osoittaa tässä metsiä koskevassa asiassakin toimimattomuutensa.

EU oli susi jo syntyessään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#7

Ja niin on sotekin!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#2

Ainoa ilon aiheemme on / lienee , että ymmärrämme EeeUuu ilmeisesti tulee hajoamaan , ennemmin tai myöhemmin nyt jo natisee , niin pahasti liitoksistaan !!?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Myöhemmin. Liian myöhään.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Suomalaisten pidettävä varansa
#10

Vailla luontaisia vihollisia tai EU vastaisuutta EU laajenee haittakasvillisuuden malliin, tuhoten kulttuurit ja itsemääräämisoikeudet, tuoden tilalle neuvostoliittolaisen järjestelmän tai muun säännöstön, joka sulkee lopulta vaikkapa kansanedustuslaitoksen EU päättäjien kassaraksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

eastfinn
#3

Sahatavaran vienti ei ole hyvää ulkomaankauppaa. Pitäisi viedä jalostettua puutavaraa, esim puutaloja. Siinä olisi hyvää hiilinielua, miksi emme sitä markkinoi? Paperi tai sellu eivät ole läheskään niin hyviä vientituotteita kuin puutalot.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Suomi on suhteessa yksi maapallon suurimmista hiilinieluista, ja lisäksi metsät käyttävät pintavesiä pääasiassa. Suurin munaus on kasvattaa ja lisätä eukalyptuspuita, jotka syväjuurineen tulevat toki hyvin toimeen kuivillakin seuduilla, mutta petollisesti laskevat niukkojen vesivarojen manneralueita. Jos ilmastolle halutaan tehdä jotain merkittävää, Afrikan pohjoisille alankomaille tulisi ohjat Välimeren vettä, joka muuttaa ilmaston viileämmäksi, kasvillisuuden lähes Indonesian tasolle, joka muodostaa varjostavaa pilvisyyttä, Hadleyn kierron kautta vesivarat kasvavat oletettavasti kaksinkertaisiksi sekä Niilissä että Kongo-joessa jne. Saharan pohjoisosat ovat kuivaneet lähinnä Tethysin kutistumisen aiheuttamassa massiivisessa kuoren muutoksissa. Hiilidioksidilla, ihmisen hiilillä ei ole mitään tekemistä ilmaston kanssa, mutta kasvikunta ei kestä liian laihaa seosta.

RKP:lle ei pidä myöntää halpoja tomaatinkerääjiä, jossa veromaksajat maksavat puolet kuluista, lisähuomautuksena.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ilmaisia tomaatinkerääjiä ei olekaan
#8

Juuri näin, Niilin vesi ei riitä enää kuin pariksi vuodeksi viljelykastelun takia ja Kongosta(joki) valuu enää yksi kolmannes Atlanttiin. Kuolleenmeren pinta laskee, tarvitsisi vuosittain 282 miljoonaa kuutiometriä lisää vettä, johtuen Jordanjoen veden rajusta käytön lisääntymisestä kasteluun ja muuhun yhteiskuntakäyttöön. Väkirikkaiden maiden tulee tuntea nahoissaan liikalisääntymisen seuraus, me emme pelastaa maapalloa, vaikka meistä joka toinen olisi liki ilmainen tomaatinviljelijä, jossa veromaksajat maksavat ylläpidon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hämmentynyt
Utelias
#12

Mihin joutuu Niilin Ahvenet?Uivatko loputkin Vigtorian järveen?Eihän sinne sitten muita kaloja enää mahdukkaan?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#14

Victoriajärvi on menetetty järvi, saastunut jopa käyttökelvottomaksi. Tuskin siellä kauan saadaan Niilin ahventa, ja tuokin tuhoaa järven perusahvenet, ja muitakin lajeja.

Victoriajärvi on kuivanut historiansa aikana kolme kertaa, viimeksi 17 300 vuotta sitten, ilman ihmisen vaikutusta, ja täyttyi uudelleen 14 700 vuotta sitten, ilman ihmisen vaikutusta.

Niilin ahvenet ovat liian rasvaisia kaloja, joten niiden säilyvyyden kanssa on ongelmia, pitää savustaa välittömästi, ja se tarvitsee kallisarvoista puuta jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Niin, unohtui mainita, että Niilin ahventa on istutettu Victoriajärveen, se tuskin pystyisi edes nousemaan useiden vesiesteiden vuoksi Victoriajärveen luonnostaan. Ahvenella on paljon taloudellista merkitystä etenkin Victoriajärven seuduilla, ja ilman sen runsasta kalastusta siitä tulisi entistä haitallisempi laji. Mm. Australiaan sitä ei saa tuoda sakkojen uhalla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#9

Juuri näin, kuoren sisäiset murtovesivyöhykkeet ovat korkeintaan muutaman kilometrin mittaisia, jolloin nouseva pohjaveden paine pitää meriveden kurissa. Toisin sanoen, sen minkä luonto aikanaan sulki mannerlaattojen liikkeellä, voidaan hyvin avata ja saada Sahara oikeasti kukoistamaan. Tärkeää on saada makeanveden varannot Afrikan pohjoisosissa nousuun, elämän kysymys.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Harmi vaan, että ilmastointoilijat eivät todellakaan ymmärrä, että ollaan menossa aluksi pieneen jääkauteen, jossa halla vie sadot, ja pidemmällä aikajaksolle jääkausisyklien ensimmäiseen vaiheeseen. Juuri tällä hetkellä ollaan kahden päälämpökauden loppuvaiheessa, jossa neljän jäätiköitymisvaiheen väliin mahtuu kolme interglasiaalia. Kivihiilenpoltosta ei juurikaan ole haittaa, jos hiilestä ei kääri sätkätupakkaa. Meidän tulisi rakentaa kiireellä kymmeniä kohtuukokoisia hiilivoimaloita ympäri maan, ja heivata tuulivoimalat tomaatinviljelijöiden kustannettavaksi sattumavoimaksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kepu ei kaatanut vain itseään, vaan koko talouden
#13

Juuri näin, ja soteruuhkat voi purkaa yksityisiä yrityksiä, joissa kulut ovat jopa alemmat, kun nämä hoitavat ruuhkahuippuja, ei pysyviä menoja. Sosialistien apuun ei nyt kannata tukeutua, nuo vihaa kaikkea yksityistä, ja demareiden päätavoite onkin kaataa koko markkinatalousjärjestelmä.

Kepu antoi demareille oivan tilaisuuden kaataa myös loput viljelijöiden ja karjatilojen toiminnasta, kannattaa muistaa tulevissa vaaleissa. RKP:läiseen hallitukseen ei kannata mennä sekoilemaan ollenkaan, eikä olla tukemassa mitään sosialistihallitusta, maan tulevaisuus on mustaa aukkoa mustempi. Uudet vaalit voi pelastaa, mitä vielä pelastettavissa on.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Rysselistä tulee vain valheita.
#15

Rysseliläinen ”ilmastotutkija” väittää, että puolentoista asteen lämpötilan nousu, siis ihmisen aiheuttama, aiheuttaa kuivuuden. No tämähän on täyttä roskaa, kuivuus muodostuu kylmenemisen, eli ilmakehän paineen laskiessa. Hadleyn kierrossa päiväntasaajalla nousevat ilmavirtaukset aiheuttavat voimakkaan matalapaineen, joka haihduttaa veden maaperästä, eli kuivuuden. Mitä lähemmäksi jääkautta mennään, sen enemmän näitä liikkuvia matalapainealueita on ja kuivuus tulee kahta kautta, sekä luonnollinen matalapaine että ihmisen pumppaama pohjavesi viljelyksille vähentää makeanveden määrää maapallon kuoressa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hiilidioksidi liian alhaalla
#17

Näin on, hiilidioksidipitoisuus toimii aina palautteena valitsevista olosuhteista. Pohjoisen pallonpuoliskon merkitsevä ilmaston säätelijä on Golfvirta, kun esim. maapallon radan eksentrisyydellä ei juurikaan ole merkitystä. Etelämanner on jäätynyt paljon hiilidioksidin romahduksen jälkeen, joten hiilidioksidilla ei ole jäätiköiden kanssa mitään tekemistä. Tällä hetkellä hiilidioksidin taso on maapallon asukasmäärään suhteutettuna huomattavasti liian alhaalla, mitä tulee ravintoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ihminen on yleensä muutosvastainen
#19

Juuri näin, Atlantin kannaksen murruttua, ja Euraasian ja Pohjois-Amerikan laattojen erkaantuminen lisää lämmintä merivettä Golfvirran avulla pohjoiselle napa-alueelle. Tuossa lämpimän merivirran tilavuus kasvaa vuositasolla syvänmeren alueella liki kolme miljardia kuutiometriä/vuosi. Nykyinen akselin kallistus on vähenemässä joka leudontaa ilmastoa, kun akselin kallistuksen lisää säteilyä korkeammilla leveysasteilla. Kaiken kaikkiaan meillä on menossa aivan luonnon mukainen ilmastonmuutos, jolle muutoksena koetetaan keksiä mikä kukakin inhimillisiä selityksiä, jossa hiilidioksidi on saanut kruunun päähänsä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Auto on ihmistä varten
#18

Näin, nyt ne keksi, että Suomeen on ilmestynyt ilmastonmuutoksen takia uusi hyttyslaji, varmaankin joku intialainen norsukärsäkepistiäinen vai mikä se oli, jotta bensaveroa ei voi alentaa. Ilmaston kylmeneminen johtuu myös ilmaston lämpenemisestä, joten Helsingin kadut on pyhitettävä jalankulkijoille ja pyöräilijöille, auton kieltäminen on pyhä asia, josta ei keskustella. Jos joku ei kykene kävelemään, niin muuttakoot maalle, siellä voi kulkea vaikka hevosella tai koiravaljakolla. Vihreiden mielestä autot ovat turhia, vaikka voisi kuvitella, että se auttaa paljon vanhenevaa väestöä, joilla lonkat tai polvet on leikattu tahi muutoin on vaikeuksia liikkumisessa, etenkin talviliukkailla se tulee maksamaan, kun liukastelee ja luut murtuu. Autoille tulisikin järjestää etenkin hoitolaitosten tai labrojen läheisyyteen varmoja parkkipaikkoja, jotta ikääntyneet pääsisivät vaikeuksitta palvelujen ääreen, joita on myös paljon kaupungin keskustoissa kivijalkaliikkeissä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#20

Kyllä se luonto osaa, kaloja voi siirtyä jossain voimakkaassa myrskyssä matalapaine tilanteessa latvavesistöihin, kenenkään siirtämättä sitä varsinaisesti sinne. Samoin yläilmakehänkierto voi tuoda hyönteisiä pohjolaan, joko siis tuulen mukana tai loisia vaikka muuttolintujen mukana. Noilla ei ole ilmastonmuutoksen kanssa mitään tekemistä, kuten ei monien palmujen siemenien leviäminen merivirtojen mukana. Paljon on vihreillä oppimista maapallon systeemeistä, vaikka eipä tuosta poliittisesta ilmasto-opista pääse eroon edes uudelleen kastamallakaan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ihminen
Utelias
#21

Sama mieltä olen

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Suomesta on tullut raaka-aineen toimittaja. Se ei ole hyvää bisnestä kansantaloudellisesti. Nyt viedään sahatavaraa ja sellua. Pitäisi sen sijaan valmistaa ja viedä korkealaatuista paperia ja hirsihuviloita. Jos siihen ei pystytä, niin parempi antaa metsien kasvaa, kuin että marginaalinen taho hyötyy raaka-aineita rosvoamalla. Hinnat nuo muutamat toimijat ovat keskenään päättäneet, mitä metsänomistajille maksavat. Tarjoukset ovat olleet kiintokuutiolta muutamien senttien sisään samoja eli kartelli siellä takana jyllää. Erot ovat tulleet vain kuutiomäärän arvioinnissa ja kantojen poistossa hakkeeksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000