Perussuomalaiset

Jarmo Hussi

MTV, Saksa ja paluu fossiilisiin, ihanko totta?

MTV julkaisi kolme päivää sitten seuraavan uutisen Saksan tavoitteesta hiilivapaaksi vuodeksi 2030. Juttu on luettavissa edelleen MTV:n sivuilla. Samaa uutista toitotettiin myös Radio Nostalgiassa.

Vaikka maa palasi käyttämään fossiilisia polttoaineita Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin seurauksena, Saksa ilmoitti maanantaina, että sen tavoitteena on edelleen sulkea hiilivoimalaitokset vuoteen 2030 mennessä.

Palannut käyttämään fossiilisia polttoaineitan Ukrainan aiheuttaman energiakriisin seurauksena. Onko Saksassa ajettu tuulivoimapuistoja ym, alas sodan seurauksena?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut Euroopassa energian hintoja, mikä on kiihdyttänyt inflaatiota.

Venäläinen energiajätti Gazprom on keskeyttänyt kaasutoimitukset useisiin Euroopan maihin, mukaan lukien Suomeen, Puolaan, Bulgariaan ja Hollantiin.

Gazpromin toimitusten vähenemisen jälkeen Saksan hallitus ilmoitti viime viikolla, että maan hiilivoimaloita käytetään sunnuntaisin enemmän sähköntuotantoon.

Vihreitä edustava talousministeri Robert Habeck kuvaili päätöstä ”katkeraksi, mutta välttämättömäksi kaasunkulutuksen pienentämiseksi”.

Ei, kyse ei olekaan vihreän energian alasajosta vaan maakaasusta. Maakaasu ei siis ole MTV:n mukaan fossiilinen polttoaine?

Olen eri mieltä, niin näyttää olevan myös tilastokeskus: Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt. Kansainvälisissä luokituksissa turve luokitellaan usein fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka se on selvästi niitä nuorempi polttoaine.

Soitin kyseisenä päivänä kaksi kertaa toimitukseen. Huomautin puhelimeen vastanneelle asiasta ja hän totesi uutisessa olevan virheen. Uutinen poistui enkä kuullut sitä toista kertaa, mutta huomasin MTV:n sivulla saman virheen. Toinen soitto. Ei korjausta.

Jos nyt tarkkaan katsoo niin kyseinen uutinen rikkoo seuraavia JSN:n journalistin ohjeen kohtia:

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Maikkarin asiakkaille kelpaa paskempikin journalismi jonka JSN siunaa.