Perussuomalaiset

Anne Vuori

Vappupuhe 1.5.2018

Jouduin hieman yllättäen pitämään vappupuheen Helsingin Perussuomalaisten vapputapahtumassa. Puheessani keskityin Helsingin asuntorakentamiseen ja vuokramarkkinoihin.

Arvoisat läsnäolijat, hyvät helsinkiläiset, hyvä Perussuomalainen perhe!

Näin työläisten juhlapäivänä on hyvä nostaa esiin se tosiasia, ettei helsinkiläinen työssäkäyväkään ihminen pärjää helsingin ylihinnoitetuilla vuokramarkkinoilla, niin kuinka tällöin on pienituloisen laita?

Helsingin kokoisessa kaupungissa on pienen kylän verran asunnottomia, joista nuoria on noin kolmannes.

Helsingin kaupungin asunnot eli HEKA yrittää vastata huutavaan asuntopulaan yhdessä ATT:n kanssa rakentamalla noin 1000 kohtuuhintaista, omakustanne vuokralla vuokrattavaa asuntoa vuodessa.

Esteeksi nopealle rakentamiselle on kuitenkin pula osaavista rakennusmiehistä. Rakennusliikkeet kun ottavat mieluummin rahasampoiset urakat, kuin uhraisivat voimavaransa ja osaamisensa kohtuuhintaiseen rakentamiseen.

Vaikka Helsinkiä kaavoitetaan lisää uhraten jopa viheralueemme ja ainoa lentokenttämme, ei tonttimaasta ole pulaa, aina voimme rakentaa ylöspäin.

Kaupungin rooli valvojana on tytäryhtiöissä erittäin tärkeää, jotta valta ei keskity yhdelle puolueelle. Siksi olen erittäin iloinen, että HEKA:n uudessa yhtiöjärjestyksessä on hallituspohjaa laajennettu kahden poliittisen edustajan verran, aivan kuten me Perussuomalaiset olemme jo tovin vaatineet.

HEKA:n toiminnassa myös asukasedustuksella on suuri rooli, joka tulee yhteishallintolain kautta. Itse asukasaktiivina ja HEKA:n uutena hallituksen asukasedustajan toivon, että niin HEKA, kuin omistajana toimiva kaupunki, näkee asukasedustuksen voimavarana ja yhteisenä tahtotilana huolehtia kaupungin omaisuudesta, onhan HEKA varallisuudeltaan Suomen suurin vuokranantaja.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Helsingin asuntomarkkinoita ei voi enää verrata muuhun suomeen. Pääkaupunkiseutu muodostaa kokonaisuuden yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa ja kilpailemme itämerenalueen ja pohjoismaiden metropolikaupunkien kanssa. Alueellinen eriytyminen näkyy myös kaupungin sisällä, esimerkkinä Vuosaari, joka on kaupunki kaupungin sisällä.

Helsingin poliitikkojen on otettava vastuunsa ja kehittää asumispolitiikkaa niin, että jokaisella meistä on varaa asua omassa kotikaupungissaan.

Luokaamme yhdessä perussuomalainen ja oikeudenmukainen Helsinki, jossa vuokra-asumisella on vankka jalansijansa.

Hyvää vappupäivän jatkoa ja lämmintä kesää. Ottakaa rohkeasti osaa tuleviin perussuomalaisiin tapahtumiin.
Kiitos!

Tekstin aiheet:

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja