Perussuomalaiset

Matti Luostarinen

Vastaus Forssan Lehden lukijoille ja kysyjille.

TIEDOKSI FORSSAN LEHDEN LUKIJOILLE JA KYSYJILLE

Minulta pyydettiin Forssan Lehdessä vastausta koskien Puolaa ja Unkaria. Ohessa vastausta, joka koskee omaa valtiotamme samalla. Rakenteellinen korruptio kun ulottuu meillä kaikkialle. Kysyjät ovat osa tätä suomalaista medioihimme pesiytynyttä ikivanhaa ilmiötä, jonka korjaaminen on suomalaisten omalla pesällä tehtävää työtä. Unkari ja Puola tehkööt omaansa. Olen myös vastannut, kuinka osa meistä on lokalisteja ja osa maailmanrannan globalisteja. Lokalisti ajattelee kyllä globaalisti, luonnollisesti etenkin tieteessä, mutta toimii paikallisesti. Se koskee etenkin terveyspalvelujamme ja sosiaalialan palveluja, mutta myös koko taloutemme perustaa ja koulutusta. Sillä on myös aluetalouden ylläpidossa ratkaiseva merkitys. Rakenteellinen korruptio suosii suuria taajamiamme mutta on köyhdyttämässä seutukuntiamme ja niiden syvää maaseutua. Ilmiö liittyy ikivanhaan imperialismiin ja sen hyvä veli -verkostoihimme. Siinä korppi ei varmasti noki korpin silmää vaan on kollegiaalinen viimeiseen saakka. Hän kun on velkaa koko sosiaalisen ja taloudellisen asemansa verkoston muille jäsenille. Näin myös kaikki avainvirat täytetään rakenteellisen korruption sisällä ja palkintovirkoinamme. Jokainen verkoston jäsen on uskollinen palvelija ja kiitollinen virastaan rakenteelliselle korruptiollemme. Olen tästä kirjoittanut jo puoli vuosisataa saamatta vastausta. Joko se nyt tulisi? Entäpä kysymykseni perustuslaista ja sen tuomioistuimesta? Joko olisi aika siirtyä myös Suomessa tuomioistunkäytäntöön, jossa tuomarit olisivat ulkona rakenteellisesta korruptiostamme ja poliittisista puolueistamme? Vai onko se mahdoton ajatuksenakin? Kerran neljässä vuodessa valitut maallikot poliitikkoinamme hoitavat sen valiokunnassaan. Perustuslakituomioistuimen tehtävät.

ENSIKSI:

1. Toimiiko suomalainen oikeuslaitos tavalla, joka huolehtii ihmisten oikeusturvasta? Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus oikeusturvaan. Käsitteleekö oikeuslaitos jokaisen ihmisen asian objektiivisesti ja mahdollisimman nopeasti vai ohjaako oikeuslaitosta joko välittömästi tai välillisesti poliittisessa ohjauksessa olevat instituutiot? 2. Onko Suomessa eliminoitu kaikenlainen korruptio – ennen kaikkea usein piiloon jäävä rakeenteellinen korruptio?

Jatketaan Suomen tilanteen tarkastelua muutamalla esimerkillä.

Estetäänkö sisäilmasairaiden oikeuksien toteutuminen poliittisella ohjauksella?

Koulut, päiväkodit ja sairaalat homehtuvat. Sairastuneita on toistuvasti syyllistetty leimaamalla luulotautisiksi. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ”vahinkotapahtuman korvaamisen edellytyksenä on todennäköinen lääketieteellinen syyyhteys vahinkotapahtuman ja vamman tai sairauden välillä”. Suomessa on tuhansittain sairastuneita, joilta vakuutusyhtiöt ovat evänneet korvaukset. Korvaukset on evätty, vaikka todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys on pystytty osoittamaan. Oikeudelliset asiantuntijat ovat viitanneet päätösten taustalla vaikuttaneen asian poliittisyhteiskunnallisen merkityksen.

Toisin sanoen, valvottavasta on tullut Suomessa valvoja, joka kertoo päättäjille ”oikeat” vastaukset. Valvojan roolissa toimivasta Sosiaali- ja Terveysministeriöstä (STM) sekä sen alaisuudessa kansalaisten terveydestä vastaavista organisaatioista, Terveyden ja hyvinvointilaitoksesta (THL) sekä Työterveyslaitoksesta (TTL) on kehkeytynyt alisteinen valvottaville vakuutuslaitoksille, kansankielellä marionetti. Ilmiö, jossa STM, THL ja TTL syyllistävät sisäilmasairaita luulotautisiksi, tunnetaan nimellä ’sääntelijän kaappaus’ (engl: ’Regulatory capture’). Lopputulema on, että sisäilmasta pysyvästi sairastuneet tuhannet suomalaiset on jätetty heitteille ja puille paljaille eväämällä oikeus sosiaaliturvaan. Mikäli vanhemmat ovat vaatineet lapsilleen sisäilmaltaan terveitä päiväkoteja ja kouluja, niin viranomaiset ovat uhkaillet lasten huostaanotoilla. Näin yritetään tukahduttaa vanhempien sisäilmakapinat. Onko tällainen oikeusvaltioperiaatteiden mukaista toimintaa?

Klassisia esimerkkejä samasta asiasta ovat kätilöiden tapaukset sekä Kokkolassa että Helsingin Kätilöopistossa. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan Kokkolan synnytysosaston sairastuneiden kätilöiden osalta kaikki oikeusasteet totesivat, että työkyvyttömyyteen johtaneet sairaudet johtuivat työolosuhteista. Hovioikeuden mukaan kuntayhtymä ei ollut näyttänyt toimineensa huolellisesti ja aktiivisesti työolosuhteisiin liittyvän terveysvaaran tutkimisessa, siitä tiedottamisessa, sen poistamisessa ja altistuksen lopettamisessa. Kuntayhtymä oli korvausvastuussa kätilöille. Korkein oikeus eväsi korvaukset ilman, että kuuli kätilöitä. Korkeimman oikeuden mukaan kuntayhtymällä ei ollut aihetta ryhtyä korjauksiin tai erityisasiantuntemusta vaativiin selvityksiin, koska merkkejä tai epäilyjä terveyttä vaarantavasta kosteusvauriosta ei ollut. Kuntayhtymä ei siten ollut huolimaton, eikä laiminlyönyt lakisääteisiä tarkkailu- ja ennakointivelvollisuuksiaan. Kätilöiden asianajaja Vesa Laukkanen on todennut Ylelle 22.4.2018, että Korkeimman oikeuden päätöksen taustalla vaikutti asian poliittisyhteiskunnallinen merkitys. Työnantajien vastuiden kannalta olisi ollut suuri vaikutus, jos hovioikeuden päätös olisi jäänyt voimaan korkeimmassa oikeudessa.”

TOISEKSI:

Kun Suomessa oikeuslaitos kahden osapuolen ristiriidassa kokee asian yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi velvollisuutenaan tukea ennalta määrättyä osapuolta, niin mistä Antti ja Tytti kuvittelette saavanne oikeutuksen opastaa muita maita oikeusvaltioperiaatteen soveltamisessa? Puheoikeus on ensin ansaittava kotimaassa. Oikeus ansaitaan ainoastaan laittamalla ensin oma piha kuntoon.

Oikeusvaltiossa on eliminoitava kaikenlainen korruptio ja hyvä veli – renkaat

Rakenteellisella korruptiolla tarkoitetaan virkamiehen sisäistämää näkemystä, jonka mukaan kahden osapuolen ristiriidassa virkamiehen velvollisuus on tukea ennalta määrättyä osapuolta. Rakenteellisesta korruptiosta hyötyvät harvat enemmistön kustannuksella. Hyvä-veli verkostoissa palveluksia ei tyypillisesti kuitata rahalla, vaan verkoston jäsenten vastavuoroisilla palveluksilla. Verkoston sisällä olevia suositaan verkoston ulkopuolisten kustannuksella.

Virkamiehen tulisi oikeusvaltiossa olla kansan palvelija. Virkamies, joka tulkitsee lakia tavalla, joka tukee ennalta määrättyä osapuolta, anastaa vallan kansalta ja rapauttaa oikeusvaltion perustan. Miksi Suomessa vaietaan ja vaiennetaan valtiovallan myötävaikutuksella keskustelu rakenteellisesta korruptiosta?

Haja-alueen jätevesiasetus ja tuulivoiman syöttötariffit ovat viime vuosien malliesimerkkejä rakenteellisesta korruptiosta. Molemmissa on ollut ja on edelleen kyse miljardiluokan summien kanavoimisesta verkostolle. Toisin sanoen Kepun verkosto hyödynsi pakkosäännösmarkkinoita ja ilmastopolitiikkaa rahastaakseen lähipiirinsä hyväksi.

Kepun puheenjohtaja Juha Sipilä keräsi aikoinaan kymmeniä miljoonia euroja hajaasutusalueen jätevesiasetuksella luoduilla pakkomyyntimarkkinoilla. Hyvä veli – verkosto jatkaa edelleen rahastusta ”paskalain” varjolla Ympäristöministeriön myötävaikutuksella.

Ympäristönsuojelulaki ja jätevesimääräykset perustuvat vaikuttavuuteen. Ne eivät ota kantaa teknisiin menetelmiin, joilla vaatimukset täytetään. Viranomaisten toimivallassa ei ole rajoittaa ainoiksi hyväksytyiksi ratkaisuiksi tiettyjä laitemerkkejä tai – teknisiä ratkaisuja. Ympäristönsuojelulaki ja jätevesimääräykset eivät edellytä tekemään tuhansien tai jopa yli kymmenen tuhannen euron investointeja imeytyskenttiin tai vastaaviin talouksissa, joissa on ehjät jätevesikaivot tai umpisäiliöt. Ehjät jätevesikaivot tai umpisäiliöt ovat kaikkein turvallisimmat, toimivimmat ja edullisimmat hajaasutusalueen jätevesisäädösten toteuttamistavat. Edelleen nämä toimivimmat jätevesijärjestelmät täyttävät säädökset myös herkimmillä alueilla.

Kepulaisen Mauri Pekkarisen lähipiirilleen kanavoimat sadat miljoonat monopolivoittojen muodossa tuulivoiman syöttötariffien myötävaikutuksella näyttävät hyvin suunnitellulta. Tänäkin päivänä tuulivoimabisnestä pyörittävä ex-ministeri Pekkarisen vävypoika osallistui konsultin roolissa suunnitteluun. Tällainen röyhkeys on Kepun poliittisten piirien ulkopuolella harvinaista. Pekkarisen ajaman ja Kataisen/Urpilaisen hallituksen toteuttamien 12 vuoden syöttötariffisopimuksien jäljellä olevat monopolivoittojen takuuvuodet kerryttävät hyvä-veli-verkostolle vielä yli 3 miljardia euroa. Siksi ei yllätä, että Kepu virkamiespiireineen suhtautuu lievästi ilmaistuna nihkeästi todellisen ja läpinäkyvän tuulivoimanterveystutkimuksen tekemisen. Tuulivoiman terveysvaikutusten vähättelystä näyttäisi olevan kehkeytymässä muutaman vuoden sisällä todellinen skandaali. Tuoreessa saksalaisten sydänterveyttä koskevassa tuulivoimatutkimuksessakin on osoitettu infraäänisykkeen vaikutuksen syy-yhteys sydämen toiminnan heikkenemisen 100% varmuudella.

Antti ja Tytti,

Puheoikeutenne oikeusvaltioperiaatekeskusteluissa paranisi huomattavasti, jos eliminoisitte rakenteellisen korruption ensiksi Suomesta. Kannattaisi noudattaa vanhan kansan viisautta: Ei pidä kaivella rikkaa Unkarin ja Puolan silmästä, kun Suomen silmässä on malka. Oma piha kuntoon, ennen kuin käytte demoraatisilla ja laillisilla vaaleilla valittujen Unkarin ja Puolan johtajien kimppuun!

Vastauksia odottaen,

Matti Putkonen Työmies 0400 904 447

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja