Perussuomalaiset

Jarmo Hussi

Geneven pakolaissopimus kunniaan

Suomi on vakuuttanut noudattavansa kansainvälisiä sopimuksia. Hyvä jos niin tehtäisiin. Edelliset hallitukset eivät ainakaan ole noudattaneet Geneven pakolaissopimusta. Häpeä heille siitä. Sopimuksen noudattaminen olisi säästänyt Suomen monelta harmilta, jopa yhdeltä terrori-iskulta.

Mitä pakolaissopimuksessa säädetään? Aivan kuin koko Eurooppa olisi unohtanut mitä sopimus pitää sisällään. Tai ei siis koko Eurooppa, ainakin Unkari, Puola ja muutama muu itäisen Euroopan maa muisti sopimuksessa huomioitavan että turvapaikkaoikeuden myöntäminen saattaa asettaa kohtuuttoman raskaan taakan tietyille maille ja että kysymyksen, jonka kansainvälisen merkityksen ja luonteen Yhdistyneet Kansakunnat on tunnustanut, tyydyttävään ratkaisuun ei voida päästä ilman kansainvälistä yhteistyötä.

Pakolaissopimuksessa puhutaan taakasta, ei monikulttuurisesta rikkaudesta tai mukavista peli- ja kokkailuhetkistä.

Mitä muuta näyttää sopimuksesta viime vuosina unohtuneen? Nostan esiin muutaman kohdan joita Suomi ei ole vuosiin noudattanut.

Jokaisella pakolaisella on oleskelumaataan kohtaan velvollisuuksia, jotka vaativat erityisesti, että hän noudattaa sen lakeja ja määräyksiä ja alistuu toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi.

Mikään tämän yleissopimuksen määräyksistä ei estä sopimusvaltioita sodan aikana tai muiden vakavien poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa ryhtymästä tiettyyn henkilöön nähden väliaikaisiin toimenpiteisiin, joita tämä valtio pitää valtion turvallisuuden kannalta välttämättöminä odotettaessa selvitystä sanotun valtion toimesta, onko asianomainen todella pakolainen ja onko hänen tapauksessaan toimenpiteiden jatkaminen valtion turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

31 artikla

Laittomasti maassa oleskelevat pakolaiset

1) Sopimusvaltiot eivät ryhdy rankaisutoimenpiteisiin laittoman maahan saapumisen tai oleskelun johdosta niitä pakolaisia kohtaan, jotka tulevat suoraan maasta, missä, heidän elämänsä tai vapautensa on ollut uhattuna 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja jotka ovat luvatta tulleet tai luvatta oleskelevat sopimusvaltion alueella, kuitenkin edellyttäen, että nämä ilmoittautuvat viipymättä viranomaisille ja esittävät hyväksyttäviä syitä laittomalle saapumiselleen tai oleskelulleen.

Jos Suomi olisi noudattanut 2015-2016 sopimuksen 31 artiklaa olisimme säästyneet paljolta. Toivonkin että sisäministeri Mari Rantanen kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia ja eritoten pakolaissopimusta. Asia on tärkeä sillä parhaillaan itärajalla on menossa Venäjän hybridioperatio. Taas.