Perussuomalaiset

Terhi Kiemunki

Itsepuolustuslajit lisättävä perusopetuksen liikuntaan

2 kommenttia

Toukokuussa 2016 eduskunnalle annetun sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi.

Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero on varoittanut Suomen sisäisen turvallisuuden murentumisesta. Paatero on kysynyt, että pitääkö tapahtua jotain kamalampaa vielä kuin kouluammuntatapahtumat ennen kuin näihin kysymyksiin ihan oikeasti herätään? Hän huomauttaa, että Suomen päättäjät eivät ole sisäistäneet sitä, että vaikka perinteinen rikollisuus on ollut laskussa, suurempaan rooliin ovat tulleet kyberuhat, terroristit, järjestäytynyt rikollisuus ja maahanmuuttoon liittyvät turvallisuusongelmat. Muutos on ollut valtava ja jatkuu vielä kovempana jatkossa.

Sisäministeriö on valmistellut sisäisen turvallisuuden strategiaa kuntien, maakuntien, järjestöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä. Strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Strategia pohjautuu toukokuussa 2016 eduskunnalle annettuun sisäisen turvallisuuden selontekoon.

Sisäisen turvallisuuden kovaan ytimeen kuuluu viranomaisten tehtävät ihmisten fyysinen koskemattomuuden ja omaisuuden suojan turvaaminen sekä palvelujen tasapuolinen saanti maan eri osissa. Selonteossa todetaan, että nykyisellään poliisien määrä ei riitä lainsäädännöllisten tehtävien hoitamiseen. Toisaalta ei voida puhua vain poliisien määrästä, vaan pitäisi puhua poliisin kokonaisresursseista.

Katuturvallisuusindeksi on yksi valtakunnallisista mittareista, joilla seurataan turvallisuustilannetta.

Katuturvallisuusindeksi sisältää muun muassa yleisellä paikalla tapahtuneet ryöstöt, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset, joiden painotettu lukumäärä suhteutetaan alueen väestön suuruuteen. Indeksiä laskettaessa vakavammilla rikoksilla on lievempiä suurempi painoarvo.

Maan kymmenen suurimman kaupungin turvallisuusjärjestyksessä vuoden 2016 katuturvallisuusindeksin ennakkotietojen perusteella Tampere on seitsemäntenä. Selkeimmin Tampere erottuu, kun verrataan katuturvallisuusindeksin muutosta prosentteina kymmenen edellisvuoden keskiarvoon. Tampere on ainoa kymmenestä suurimmasta kaupungista, jossa kehitys on mennyt huonompaan suuntaan.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolainen korostaa muiden kuin poliisin panosta katujen turvallisuuteen. Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää katuturvallisuuden kannalta. Alueiden suunnittelusta, esimerkiksi ravintoloiden sijoittelusta lähtien voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi rikoksiin ja häiriöihin ja parantaa turvallisuutta.

Itsepuolustuskurssien tarjonta on lisääntynyt lyhyessä ajassa räjähdysmäisesti. Itsepuolustuksen opetusta järjestävät kuntosaliyritykset ja urheiluseurat. Nopea läpileikkaus tarjonnasta kertoo kurssien sisällön kirjavuuden. Tarjolla on kestoltaan eri pituisia kursseja erilaisille kohderyhmille, myös tietyntyyppiset itsepuolustuslajit eroavat toisistaan. Yhteistä kaikille on melko kallis hinta, joka johtaa kansalaisia eriarvoistavaan tilanteeseen. Kaupungin tulee kannustaa tukemalla urheiluseuroja edullisten itsepuolustuskurssien järjestämiseksi ja tarjota pienituloisille mahdollisuus niihin osallistumiseen esimerkiksi liikuntaseteleillä osana täydentävää toimeentulotukea.

Turvallisuusympäristön pysyvään muutokseen on vastattava itsepuolustustaitojen oppimisen pysyvällä vakiinnuttamisella. Suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, itsepuolustuksen opetus tulee olla jo perusopetuksen opetussuunnitelmassa yhtä vahvalla prioriteetilla kuin uimataito. Opetushallituksen antamat, valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet toimivat kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön pohjana. Tampereella koulut laativat omat opetussuunnitelmansa kuntakohtaisen opetussuunnitelman pohjalta. Tampereen lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyy valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditun perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman.

Olen jättänyt Tampereen kaupungin päätösvalmisteluun valtuustoaloitteen, jossa esitän, että Tampereen perusopetuksen opetussuunnitelmaan lisätään liikunnan opetuksen tavoitteisiin vuosiluokilla 1-2 tavoitteeksi oppilaan tutustuminen itsepuolustuslajeihin, vuosiluokilla 3-6 tavoitteeksi opettaminen itsepuolustuslajien perusteisiin ja vuosiluokille 7-9 tavoitteeksi oppilaan fyysinen ja psyykkinen valmius itsepuolustukseen vaaratilanteessa.

Osallistu keskusteluun!


2 kommenttia
Soininen
Hämmentynyt
#1

Etkö sä jo saanut kenkää puolueesta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Onko järkee vai ei
#2

Kyseinen koulutus on lisättävä kristinuskon perusteisiin.
Migri, opetusministeriö ja RAY ovat jo positiivisesti syrjien toimeksiantaneet kyseisen koulutuksen Tapanilan Erälle matukotoutuksen merkeissä vääriä uskontoja ja mielipiteitä harjoittavien kanssa käytävän käsilläkeskustelun ja päähieronnan tehostamiseksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000