Perussuomalaiset

Tatu Tyni

Putinin puhe 21.9.2022

Tämä ei ole oma kannanottoni, vaan Putinin 21.9.2022 puheen suomennos. Politiikassa on tärkeää saada kaikkien osapuolien kannanotoista faktatietoa, jotta järkeviä päätöksiä voidaan tehdä. Lähde MV-lehti.

”Puheeni aiheena on Donbasin tilanne ja erityisen sotilasoperaation kulku sen vapauttamiseksi uusnatsihallinnosta, joka kaappasi vallan Ukrainassa vuonna 2014 aseellisen vallankaappauksen seurauksena.

Puhun teille tänään, kaikille maamme kansalaisille, ihmisille eri sukupolvista, kaiken ikäisille ja kansallisuuksille. Kansalaisille meidän suuressa isänmaassa, kaikille niille, joita yhdistää suuri historiallinen Venäjä, sotilaille ja upseereille, vapaaehtoisille, jotka nyt taistelevat etulinjan taisteluasemissa – veljillemme ja sisarillemme – asukkaille Donetskin ja Luganskin kansantasavalloissa, Khersonin ja Zaporozhyen alueilla, ja muilla uusnatsien hallinnosta vapautetuilla alueilla.

Puhumme välttämättömistä, kiireellisistä toimista Venäjän suvereniteetin, turvallisuuden ja alueellisen koskemattomuuden suojelemiseksi, maanmiestemme pyrkimysten ja tahdon tukemisesta oman tulevaisuutensa määrittämiseksi sekä joidenkin länsimaisten eliittien aggressiivisesta politiikasta, jotka pyrkivät kaikin voimin säilyttämään valta-asemansa, ja tämän vuoksi he yrittävät estää sekä tukahduttaa kaikki itsenäisyyden kehityksen keskukset, jatkaen töykeää tahtonsa tyrkyttämistä muille maille ja kansoille sekä tyrkyttäen heidän näennäisiä arvojaan.

Tämän lännen tavoitteena on heikentää, jakaa ja lopulta tuhota maamme. He sanovat jo suoraan sen, että vuonna 1991 he pystyivät jakamaan Neuvostoliiton, ja nyt on Venäjän itsensä aika hajota moniin kuolettavasti sotiviin alueisiin.

Ja he ovat haudoneet tällaisia suunnitelmia jo pitkään. He tukivat kansainvälisten terroristien jengejä Kaukasuksella, he edistivät Naton hyökkäävää infrastruktuuria rajojemme lähellä. He ovat tehneet täydellisestä russofobiasta aseensa, mukaan lukien vuosikymmenien ajan määrätietoisesti vaalittu viha Venäjää vastaan, pääasiassa Ukrainassa, jota he valmistelivat Venäjän vastaisen ponnahduslaudan kohtaloon.

Ja Ukrainan kansa muuttui tykinruoaksi ja se ajetttiin sotaan maatamme vastaan, aloittaen tämän sodan, vuonna 2014, käyttäen asevoimia siviiliväestöä vastaan, järjestäen kansanmurhia, saartoja ja terroria ihmisiä vastaan, jotka kieltäytyivät tunnustamasta vallankaappauksen seurauksena Ukrainassa syntynyttä valtaa.

Ja kun Kiovan nykyinen hallitus itse asiassa julkisesti kieltäytyi rauhanomaisesta ratkaisusta Donbassin ongelmaan ja lisäksi ilmoitti vaativansa ydinaseita, kävi täysin selväksi, että uusi ja toinen, kuten on ollut kahdesti aiemminkin, laajamittainen hyökkäys Donbassiin oli väistämätön. Ja sitten, yhtä vääjäämättä, Venäjän Krimille – Venäjälle-hyökättäisiin jälleen.

Tässä mielessä päätös ennalta ehkäisevästä sotilasoperaatiosta oli ehdottoman välttämätön ja ainoa mahdollinen. Sen päätavoitteet – koko Donbassin alueen vapauttaminen – ovat pysyneet, ja pysyvät, ennallaan.

Luganskin kansantasavalta on jo lähes kokonaan puhdistettu uusnatseista. Taistelut Donetskin kansantasavallassa jatkuvat. Täällä Kiovan miehityshallinto on kahdeksan vuoden ajan luonut pitkälle linjalle linnoituksia. Suoraan heidän kimppuunsa hyökkääminen olisi johtanut raskaisiin menetyksiin, joten yksikkömme, kuten myös Donbassin tasavaltojen sotilasyksiköt, toimivat järjestelmällisesti, asiantuntevasti, käyttävät järjestelmiä, huolehtivat henkilöstöstä ja vapauttavat askel askeleelta Donetskin maita, puhdistavat kaupunkeja uusnatseista, auttavat ihmisiä, joista Kiovan hallitus on tehnyt panttivankeja, ihmiskilpiään.

Kuten tiedätte, sopimussuhteiset ammattisotilaat osallistuvat erityiseen sotilasoperaatioon. Vapaaehtoiset kokoonpanot taistelevat myös rinta rinnan heidän kanssaan: eri kansallisuuksia, ammatteja, eri ikäisiä ihmisiä he ovat todellisia patriootteja. He puolustivat Venäjää ja Donbassia sydämensä halusta.

Tässä suhteessa olen jo antanut hallitukselle ja puolustusministeriölle ohjeet täysimääräisesti ja mahdollisimman lyhyessä ajassa vapaaehtoisten sekä Donetskin ja Luganskin kansantasavaltojen yksiköiden taistelijoiden oikeudellisen aseman määrittämiseksi. Sen pitäisi olla sama kuin Venäjän armeijan tavallisten sotilaiden, mukaan lukien materiaali ja lääketieteellinen tuki sekä sosiaaliset takuut. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä Donbassin kansan miliisin vapaaehtoisjoukkojen varusteiden ja laitteistojen toimittamisen järjestämiseen.

Aikana ratkaista päätehtäviään suojella Donbassia, joukkomme, joka perustuu suunnitelmiin ja päätöksiin puolustusministeriön sekä yleisesikunnan yleisen toimintastrategian mukaan, vapautti uusnatseista merkittäviä alueita Khersonin ja Zaporozhyen alueilla, sekä useita muita alueita. Tämän seurauksena muodostui laajennettu taistelulinja, joka on yli tuhat kilometriä pitkä.

Mitä haluan sanoa julkisesti ensimmäistä kertaa tänään on, että erityisen sotilasoperaation käynnistämisen jälkeen, mukaan lukien neuvottelut Istanbulissa, jossa Kiovan edustajat suhtautuivat ehdotuksiimme erittäin myönteisesti, ja nämä ehdotukset koskivat ensisijaisesti Venäjän turvallisuuden ja etujemme varmistamista.

On kuitenkin selvää, että rauhanomainen ratkaisu ei sopinut lännelle, joten tiettyjen kompromissien saavuttamisen jälkeen Kiova sai itse asiassa suoran määräyksen keskeyttää kaikki sopimukset.

Ukrainaa alettiin pumpata aseilla entistä enemmän. Kiovan hallinto on perustanut uusia ulkomaisten palkkasoturien ja nationalistien muodostamia joukkoja, jotka ovat Naton standardien mukaan koulutettuja ja varsinaisten länsimaisten neuvonantajien komennossa olevia sotilasyksiköitä.

Samaan aikaan heti vuoden 2014 aseellisen vallankaappauksen jälkeen perustettu ja maan omiin kansalaisiin kohdistuva sortohallinto vahvistui koko Ukrainassa mitä ankarimmin. Pelottelun, terrorin ja väkivallan politiikka saa yhä massiivisempia, hirvittävämpiä ja barbaarisempia muotoja.

Haluan korostaa: tiedämme, että suurin osa uusnatseilta vapautetuilla alueilla asuvista ihmisistä, jotka ovat ensisijaisesti Novorossijan historiallisia maita, ei halua olla uusnatsihallinnon ikeen alla. Zaporožjessa, Khersonin alueella, Luganskissa ja Donetskissa he ovat nähneet ja näkevät uusnatsien hirmutekoja tapahtuvan, kuten Harkovan alueen miehitetyillä alueilla. Banderan perilliset ja natsien rankaisijat tappavat ihmisiä, kiduttavat, heittävät vankilaan, rankaisevat ja pahoinpitelevät siviilejä.

Yli seitsemän ja puoli miljoonaa ihmistä asui Donetskin ja Luganskin kansantasavalloissa, Zaporozhyen ja Khersonin alueilla ennen vihollisuuksien puhkeamista. Monet heistä joutuivat pakolaisiksi, jättämään kotinsa. Ja jäljelle jääneet – noin viisi miljoonaa ihmistä – joutuvat nyt uusnatsimilitanttien jatkuvien tykistö-ja rakettihyökkäysten kohteeksi. He iskevät sairaaloihin ja kouluihin, ja järjestävät terroritekoja siviilejä vastaan.

Meillä ei voi, ei ole moraalista oikeutta luovuttaa meille läheisiä ihmisiä teloittajien käsiin, emme voi muuta kuin vastata heidän vilpittömään haluunsa päättää omasta kohtalostaan. Donbassin kansantasavaltojen parlamentit sekä Khersonin ja Zaporozhyen alueiden siviili-ja sotilashallinnot päättivät järjestää kansanäänestyksiä näiden alueiden tulevaisuudesta ja vetosivat meihin, Venäjään, ja pyysivät tukemaan tällaista toimenpidettä.

Haluan korostaa, että teemme kaikkemme varmistaaksemme turvalliset olosuhteet kansanäänestysten järjestämiselle, jotta ihmiset voivat ilmaista tahtonsa. Ja tuemme päätöstä heidän tulevaisuudestaan, joka tehdään asukkaiden enemmistön toimesta Donetskin ja Luganskin kansantasavallat, Zaporozhye ja Kherson alueilla.

Rakkaat ystävät!

Tänään asevoimamme, kuten olen jo sanonut, toimivat yli tuhannen kilometrin mittaisella taistelulinjalla ja vastustavat paitsi uusnatsien muodostelmia, myös itse asiassa koko kollektiivisen Lännen sotilaskoneistoa.

Tässä tilanteessa katson tarpeelliseksi tehdä seuraavan päätöksen, joka on täysin riittävä niihin uhkiin joita kohtaamme, nimittäin: suojella kotimaatamme, sen suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden, turvallisuuden varmistamiseksi kansamme ja ihmisten vapautetuilla alueilla, joten katson tarpeelliseksi tukea puolustusministeriön ja yleisesikunnan esitystä toteuttaa Venäjän federaation osittainen liikekannallepano.

Toistan, että puhumme osittaisesta liikekannallepanosta eli vain tällä hetkellä reservissä olevat kansalaiset ovat asevelvollisia, ja ennen kaikkea niillä, jotka ovat palvelleet asevoimien riveissä, on tiettyjä sotilaallisia erikoisosaamista ja asiaan liittyvää kokemusta.

Sotilaspalvelukseen ennen joukko-osastoihin lähettämistä kutsutut joutuvat välttämättä ylimääräiseen sotilaskoulutukseen, jossa otetaan huomioon kokemus erityisestä sotilasoperaatiosta.

Asetus osittaisesta liikekannallepanosta on allekirjoitettu. Lainsäädännön mukaisesti liittokokouksen kamarit – liittoneuvosto ja duuma – saavat asiasta virallisen tiedon kirjeitse tänään.

Liikekannallepanotoiminta alkaa tänään 21.syyskuuta. Kehotan alueiden johtajia antamaan kaiken tarvittavan avun sotilaskomissaarien työhön.

Haluan korostaa, että liikekannallepanon yhteydessä asepalvelukseen kutsutut Venäjän kansalaiset saavat sopimuksen nojalla asepalveluksessa olevan sotilashenkilöstön aseman, maksut ja kaikki sosiaaliset takuut.

Lisään, että asetus osittaisesta liikekannallepanosta sisältää myös lisätoimenpiteitä valtion puolustusmääräyksen täyttämiseksi. Puolustusteollisuuden yritysten johtajat ovat suoraan vastuussa aseiden ja sotatarvikkeiden tuotannon lisäämiseen sekä lisätuotantokapasiteetin käyttöönottoon liittyvien tehtävien ratkaisemisesta. Hallituksen olisi puolestaan ratkaistava välittömästi kaikki puolustusalan yritysten materiaali-, resurssi- ja rahoitustukikysymykset.

Rakkaat ystävät!

Aggressiivisessa Venäjän-vastaisessa politiikassaan länsi on ylittänyt jokaisen rajan. Kuulemme jatkuvasti uhkauksia maatamme ja kansaamme vastaan. Jotkut vastuuttomat poliitikot lännessä eivät puhu vain suunnitelmista vaan järjestävät pitkän kantaman hyökkäysaseiden toimittamista Ukrainalle – järjestelmiä, jotka mahdollistavat iskut Krimille ja muille Venäjän alueille.

Tällaisia terrori-iskuja muun muassa länsimaisilla aseilla tehdään jo Belgorodin ja Kurskin alueiden rajaseuduille. Reaaliaikaisesti, käyttäen nykyaikaisia järjestelmiä, lentokoneita, laivoja, satelliitteja, strategisia lennokkeja, NATO suorittaa tiedustelua koko Etelä-Venäjällä.

Washington, Lontoo ja Bryssel painostavat suoraan Kiovaa siirtämään sotilasoperaatiot alueellemme. Peittelemättä he sanovat, että Venäjä olisi lyötävä kaikin keinoin taistelukentällä, kun sen jälkeen siltä riistetään poliittinen, taloudellinen, kulttuurinen, yleensä, mikä tahansa suvereniteetti – johtaen maamme täydelliseen ryöstämiseen.

Myös ydinaseilla kiristettiin. Kyse ei ole ainoastaan Lännen rohkaisemasta Zaporozhjen ydinvoimalan pommituksesta, joka uhkaa ydinkatastrofilla, vaan myös joidenkin johtavien NATO–valtioiden korkea-arvoisten edustajien lausunnoista, jotka koskevat mahdollisuutta ja sallittavuutta käyttää joukkotuhoaseita Venäjää vastaan – ydinaseita.

Niille, jotka tällaisia lausuntoja Venäjästä antavat, haluan muistuttaa, että maallamme on myös erilaisia tuhoamiskeinoja, ja osin modernimpia kuin NATO–mailla. Ja kun maamme alueellinen koskemattomuus on uhattuna, käytämme varmasti kaikkia käytettävissämme olevia keinoja suojellaksemme Venäjää ja kansaamme. Tämä ei ole bluffia.

Venäjän kansalaiset voivat olla varmoja siitä, että isänmaamme alueellinen koskemattomuus, itsenäisyytemme ja vapautemme turvataan – korostan tätä vielä kerran – kaikin käytettävissämme olevin keinoin. Ja niiden, jotka yrittävät kiristää meitä ydinaseilla, pitäisi tietää, että tuuli voi kääntyä heidän suuntaansa.

Historiallisessa perinteessämme, kansamme kohtalossa, on pysäyttää ne, jotka pyrkivät maailmanherruuteen, jotka uhkaavat isänmaamme silppomisella ja orjuuttamisella. Teemme sen nyt, ja niin tulee olemaan.

Luotan tukeenne.”

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


35 kommenttia
Nimetön
Utelias
#1

Valtamediasta tosiaankin , tulee vain , yksi puolista / puolueellista uutisointia !?! Miksi näin on??

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Se on kyllä totta. Vaikkapa Venäjän valtamediaan verrattuna meidän valtamediamme on hyvinkin puolueellisesti demokratian, sananvapauden, tasa-arvon ja yksilönvapauden puolella. Tämä yksipuolisuus saattaa johtua ihmisoikeuksien suht hyvästä tilasta maassamme, kansainvälisestä ilmapiiristä, vahvasta koulutuksesta ja melko sivistyneestä kulttuuripohjastamme. Tätä puolueellisuutta kyllä juhlistan minäkin sinun kanssasi oi’ kanssaihmiseni.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#2

Etkö, Tyni, tosiaan pysty näkemään kaikkia niitä rajoja, jotka Venäjä on ylittänyt 24.2.2022 aloittamansa Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan jälkeen???

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Iloinen
#7

Punavihreet rillit estää!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järki käteen !
#9

Eu / Nato olisi voinut 2 /-22 ehkäistä koko sodan koska kaikessahan on kyse siitä että Eu/ Nato on yrittänyt ryöstää Venäjän Huora maan Ukrainan itselleen. Shotsin Olympialaisten aikaan 2014 Tämä temppu oli viimmeinen niitti Venäjälle.

2/ 2022 sota olisi voitu ehkäistä sota kun olisi luvattu sitovasti että Eu / Nato ei ota Ukrainaa koskaan jäseneksi (sota on todellisuudessa alkanut jo2014 )

VIELÄKIN OLISI MAHDOLLISTA LOPETTAA SOTA !
PERSUJEN PITÄISI TEHDÄ EHDOTUS EU:LLE JA NATOLLE ASIASTA.

1.Nyt sota voitaisiin lopetaa kun annetaan Venäjän viedä puolet Ukrainasta niin että Kiovasta laskeva joki jäisi raja joeksi.

2. Vedetään kaikki aseet pois sieltä /Lopetetaan kaikki pakotteet välittömästi

3. Luvataan että loppua Uktainaa ei oteta Eu:n eikä Natoon !

Näin helppoa se olisi !!

Muuten tappaminen jatkuu ja Venäjä vie koko paskan !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järki käteen !
#13

Mitä hyötyä tästä olisi ?

1. Eu:n energiia Kriisi laukeisi välittömästi (sähkön, Kaasun, öljyn hinta romahtaisi välittömästi.
2 Eu. Konkurssi ja 3. maailman sota saataisiin näin ehkäsityä
3.Eu / Suomi säästyisi pelkästään Ukrainaan lähettevän sota ja jälleen rakentamis ym. korruptio avun lähetyksessä Tuhansia Miljardeja jotka on aluksi on velkaa..( Siis myöhemmin vilua ja kurjuutta ja nälkää… kun velkoja maksetaan)

TÄMÄ RAUHA OLISI KAIKKIEN ETU ,KOKO MAAILMAN !!!

Ei ole mitään järkeä 1/3 maailman tapella maailman ydinase ykköstä vastaan,se on kuin taistelisi tuulimyllyjä vastaan…
(niitäkin tehdään vaikka järki ihmiset on taistelleet niiden rakentamista vastaan ja sähkön hinta sen kun nousee vaan..)

MITÄ HELVETIN JÄRKEÄ ON TUOLLAISTA PASKA MAATA EDES YRITTÄÄ SAADA EU:N ELÄTIKSI !!! MEHÄN SEN MAKSAMME !

Kaikki hullus johtuu vain ja ainostaan politikkojen Brysselin Miljoona virojen jatkuvan kasvun tarpeesta….sen takia .Ukraina pitäs saada mukaan

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Vihainen
#3

En yksinkertaisesti jaksa ottaa kantaa muihin kuin yhteen kohtaan herra Putinin puheessa.
En ymmärrä, ehkä olen vajaaälyinen, mutta kuinka tämä tsaariksi pyrkivä voi edes ympäripäissään sanoa että Ukraina ei saisi pommittaa Venäjän alueita tai edes niitä alueita jotka Venäjä on väkivalloin vallannut Ukrainalta?
Venäjä sitävastoin voi, Putinin mielestä, ja on oikeutettu hyökkäämään suvereenin naapurivaltion kimppuun. Ensin 2014 ja nyt uudelleen.

Tulee mieleen kun kakarana joskus vähän nyrkit heiluivat niin kun toinen löi niin hänen mielestään oli väärin lyödä takaisin.
Äiti opetti aikanaan että jos joku lyö ensin, lyö kahdesti takaisin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järki käteen !
#12

Suomen ei kannata sekaantua asioihion jotka meille ei kuulu !

Jos asut Rikollis jengiläisen (Oli se Moottoripyörä kerholainen,valepoliisi porukkaa tai pizza-mafiaa tms. ) naapurissa ja sekaannut sen asioihin ,niin on päivän selvää että turpiin tulee niin että henki voi lähteä !!! tai voi saada puukosta tai pistoolin luodista reiän.

Mitä järkeä Pikkuisen rääpele Suomen on sekaantua ja räkyttää ja jopa taistella Ukrainassa Isoa hullua naapuria vastaan ??????
Turpiinhan me kohta saadaan jos Putin hulluna on !!!!
On 100 % varmaa että jos Venäjä käyttäytyy kuin rikollisjengiläinen että tulee selkäsauna.
Aika näyttää miten Putin käyttäytyy vai katsooko se sormien välistä kaikki Suomen temput ????
Minusta se on hulluna !!! Ei kannataisi ärsyttää enään yhtään hullua !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Mielestäni olisi paljon kestämättömämpää ja epäinhimillistä käyttäytyä kuin moraaliton pelkuri.
Teille Kremlin trolleille tosin raukkamainen nilkkiys sopii kuin vaipat housuihin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

SLAVA UKRAINA
Vihainen
#4

Nyt Tyni teit todellisen rimanalituksen. Ajattele minkälainen mainehaitta ja suoranainen vastustajiemme ”lapaan syöttö” on julkaista puolueemme blogissa suomennettu versio tarkkana sitaattina Putinin puheesta! En katso tarpeelliseksi edes kommentoida puheen propagandistisia valheita!
Painottaisin myös, että viime blogikirjoituksessasi ilmoitit eroavasi, jos Tynkkysen (hyvä ja perusteltu puhe!) eduskunnassa pitämään puheeseen ei sen ”rasistisuuden” takia puututa! Asiaan ei ole ollut tarvetta puuttua eikä sellaista tule tapahtumaankaan. Lisäksi Tynkkynen on puolueen 3:s varapuheenjohtaja.
Argumentaatioltasi putoaa viimeinenkin pohja, jos et tarkkaan perustele miksi, et kuitenkaan eronnut! Kaikki kyllä muistavat aikaisemman kirjoituksesi ja omista sanoistaan on pidettävä kiinni!!
Jos yrität Venäjämielisen propagandan laajan levittämisen takia tulla erotetuksi puolueesta ja pyrkiä siten ”marttyyriksi”, yrityksesi on täysin läpinäkyvä, eikä lisää kannatustasi kenenkään silmissä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Putin on paska jätkä
#5

Putin kertoi suoraan kaiken sen,mitä hän ja hänen johtamansa Venäjä kokoajan tekee.On tehnyt jo vuodesta 2014:sta lähtien Ukrainassa,ja sitä ennen Goergiassa ja Tsetseniassa.Ja aikoo näköjään tehdä vastaisuudessakin kiihtyvään tahtiin.Erona on vain se,että kaikkien VALEHTELIJOIDEN ÄITINÄ.Putin kääntää kaiken nurinpäin ja syyttää Länttä omista/Venäjän tekemisistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Tyytyväinen
#6

NIIN ON TATUKIN!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#10

Merkkel (Natsi) se kaikista hulluin on…se on saanut aikaan koko tämän homman !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#16

Tuo on kyllä totta. Häntä auttoivat kuunatsit ja jesuiitat ja koko muu nwo-porukka. En nyt siis itse sano näin mutta tokentube huutaa tämän teille pääni läpi korvakäytävieni kautta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järki käteen !
#11

Putin sanoi että se ei bluffaa !
(eli ydin pommit kohta lentää jos Venäjän puolelle liittoutuneet hyökkää)

MUTTA PUTIN BLUFFASI AIKAISEMMIN KUN SE SANOI ETTÄ ENSIMMÄINEN POMMI LENTÄÄ LONTOOSEEN !

Olen varma että ensimmäisen kohde on BRYSSEL ! siellä on eu parlamentti ja Naton päämaja ! (Jos ei Ukrainaan sitä ennen ammuta)
Johon en usko ,tuskin ne omalle tulevalle maaperälle ydinsaastetta levittää.

PERSUJEN ON VAADITTAVA PAKOTTEIDEN POISTOA VÄLITTÖMÄSTI BRYSSELIN PELASTAMISEKSI.
Mitä järkeä on uhrata Bryssel ja vasta sitten alkaa pyyteleen anteeksi ,miettikääpä mikä silloin olisi sähkön ja öljyn hinta ????

Suomen ja Persujen pitää toimia puolueettomasti järjellä asiat ajatellen että saadaan rauha maan päälle !
Konkurssihan tässä tulee jokaiselle Eu maalle tätä menoa ensimmäisenä ja sitten 3. Maaliman sota.

Kuka Hullu lähtee sotimaan kun nämä sotahullut politikot tahallaan provosoi sotaa Marin ,sivari-Hallaaho,Hautala jne…. menkööt nuo kusipäät ensin !!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Järki käteen !
#14

Paavo Väyrynen on ainoa järjissään oleva politikko tässä maassa !!!

PERSUJEN ON VAADITTAVA ELINKAUTISIA MAAN PETTURUUS TUOMIOITA EU-TROLLEILLE (joita on niin pitkä lista että tästä loppuu muste kesken) JA MYÖS VENÄJÄN TROLLEILLE MM.
-Paavo Lipponen (Kaasuputki miljoonat )
-Esko Aho (pankki Miljoonat)
-Kärnä ( joka oli Espanjaa hajoittamassa sisällisotaan Putinin porukoissa katalonian verukkeella )

PERSUJEN PITÄÄ VAATIA SUOMEEN RAUHAA TALOUSKASVUA JA PUOLUETTOMUUTTA !

Ei kannata joka paikkaan nokkaansa työntää,varsinkaan jos se ei meille kuulu !

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

No nyt. Moraaliton vellihousu jakelee siellä jo kuolemantuomioita

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#19

Kyllä Väyrynen alkaa olla jo aika”Huru-Ukko”!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Jos Putin/Venäjä luulee selviävänsä itse vahingoittumana mahdollisesta aloittamastaan ydinsodasta?Niin se on harhaista toiveajattelua.USA:n/Britannnian ym,muiden satelliitit valvoo kokoajan Venäjän toimia.Ja aivan varmaa on että USA/Britannia/Ranska ,joilla on ydinaseita on jo varautunut tilanteeseen.Jos sekopää”Mikkihiiri”painaa punaista nappia?Niin senjälkeen ensimmäisenä Pietari ja Moskova lentää taivaan tuuliin,ja sen jälkeen Venäjän muut tärkeimmät kaupungit saavat oman osansa.Ja mitä ilmeisemmin Jenkit ovat jo tuoneet pienempiä ydinkärkiä Romaniaan/Bulgariaan?No tuon seurauksena suurin osa maailmasta saastuu,ja elämää jää vain jonnekin kulmalle.Mutta tuon edelläkertomani pitäisi Venäjän”Paskasakinkin”ymmärtää!!!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000