Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Maakuntaveron päätös ei vastaa hallitusohjelmaa

3 kommenttia

SU:n sivulla olevasta kirjoituksesta ilmenee eilisen MTV:n kuntavaalikeskustelun satoa maakuntaveron tiimoilta. MTV:n kuntavaalitentissä eilen illalla kävi varsin selväksi, että hallitus on lähiaikoina tuomassa pöytään maakuntaveron eli kokonaan uuden verotuksen tason valtion veron ja kuntaveron lisäksi. Väistämätön seuraus siis on, että kokonaisveroaste tulee nousemaan, kun jälleen uusi verottaja on pyrkimässä palkansaajan kukkarolle.”

Siispä oli aika ryhtyä tutkiskelemaan mitä sanotaan hallitusohjelmassa maakuntaveropäätöksestä ylipäänsä

”Tiedonvälitys ja journalismi Hallitus tukee sananvapautta ja demokratian toimivuutta vahvistamalla vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.” (sivu 81)

”Päättyneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyön tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Valtion, maakuntien liittojen ja kuntien sekä yksityisten toimijoiden ja järjestöjen välisiä yhteistyökokeiluja edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta ja niille selvitetään uusia rahoitusmalleja.” (sivu 104)

”Valtionosuusjärjestelmää tulee tarvittaessa kehittää niin, että se ottaa huomioon paremmin alueiden tarpeet ja erityispiirteet. Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita. Tuetaan kuntien yhteistoimintaa elinvoiman turvaamiseksi ja palveluiden järjestämiseksi. Kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen taloudellisia esteitä poistamalla. Selvitetään kuntalain säännöksiä kilpailuneutraliteetista kunnan toteuttamassa elinkeinopolitiikassa kohtuullisuuden takaamiseksi kuntien näkökulmasta.” (sivut 106-107)

Se mitä sitten on sovittu itse sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistamisesta ilmenee hallitusohjelman kohdasta 3.6.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus.

Sovittu ja kirjattu hallitusohjelmaan on mm. näin; ”Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi. Hallitus käynnistää välittömästi valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan astuessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Maakunnat voivat periä lakiin perustuvia asiakasmaksuja. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.”(sivu 154)

Maakuntaverosta on tehty parlamentaarisen komitean valmistelu verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta viime vuoden loppuun mennessä. Tästä ko. komitean julkaisussa esitetty näkemyksenä ”Perustuslakivaliokunnan aikaisempien kannanottojen perusteella voidaan todeta, että hyvinvointialueiden verotusoikeus ei ole perustuslain näkökulmasta välttämätön. Verotusoikeuden vaikutuksia tulisi arvioida myös perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta ja varmistua siitä, että alueelliset erot verovelvollisten verorasituksessa eivät kasva liian suuriksi. Tässä tarkastelussa on huomioitava ansiotuloverotuksen kokonaisuus eli hyvinvointialueiden verotuksen lisäksi valtion- ja kunnallisverotus. Siitä, mikä on hyväksyttävää verotuksen alueellisissa eroissa, ei ole olemassa yksiselitteistä arviota.”  

Edelleen komitean työn tuloksena olevassa dokumentissa katsotaan ”Verojärjestelmän näkökulmasta maakuntaveron käyttöönottoa ei voida pitää perusteltuna. Alueiden verotusoikeus lisäisi sekä alueiden keskinäistä että alueiden ja valtion välistä haitallista osaoptimointia veropäätöksissä.”

Etenkin kun otetaan huomioon mitä hallitusohjelmassa on sovittu pelastustoimien ottamisesta maakuntien (nyk. puhutaan hyvinvointialueista) vastuulle palvelujen tuottajana vasta sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä, niin maakuntaverosta päätöksen tekeminen tässä vaiheessa on pahasti liioittelua.  

”Pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synenergiaetu turvataan sote-uudistuksessa. Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta”, on sovittu hallitusohjelmassa em. tavalla. 

Kaiken kaikkiaan parlamentaarisen komitean työn lopputulemasta on YLE myös kirjoittanut uutiskirjoituksen, jonka otsikossa todetaan yksiselitteisen selvästi;

”Maakuntaveroa selvittänyt parlamentaarinen komitea kaatoi kylmää vettä uudelle verolle: ”Maakuntavero ei ole ajankohtainen”

Miksi Marinin hallitus hätäilee maakuntaveropäätöksen tekemisestä, sillä ylen mukaan hallitus on sopinut, että maakuntavero tulisi käyttöön viimeistään vuonna 2026. Maakuntavero tulisi siten vasta käyttöönotettavaksi huomattavasti Marinin hallituskauden päättymisen jälkeen.

Onko ylipäänsä demokraattista päättää opposition vastustuksesta huolimatta uudesta veromallista jo vuosia aikaisemmin ennenkuin se tulisi käyttöön? Omana mielipiteeneäni voin hyvin ilmaista, ettei ole, mutta toisaalta voihan tuon päätöksen kumota seuraava hallitus. Ihmettelen edelleen keskustan vimmaa osallistua tämän hallituksen maakuntaveropäätökseen millään tavoin ottaen huomioon veron käyttöönottoajan sopimuskin.

Osallistu keskusteluun!


3 kommenttia
#1

Onko maakuntaveron päätös vihreiden ja vasemmistoliiton vaatimus jo tässä terveydenhoitoa koskevan uudistuksen yhteydessä päätettävä asia, vaikka hallitussopimuksessahan käsitän maakuntaverosta päätettävän vasta sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä ja siirtymisestä maakuntien eli hyvinvointialueiden palvelujen piiriin. Sotu-uudistus on vasta työn alla, eikä suinkaan vielä eduskuntaan tulevana asiana. Tuskinpa edes tänä vuonnakaan. Tuleeko hallituspuolueiden kesken yhtenäistä käsitystä sotu-uudistukseen? Tuotakin sopii epäillä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#2

Otetaan vielä kerta ikään kuin selvennyksenä keskustan ministeri Saarikon kanta esille. Hän on sanonut Vihreiden ja vasemmistoliiton kantoina olevan se, etteivät aio hyväksyä sote-uudistusta, jos se ei sisällä jo sovittua maakuntaveroa. Samaa on myös vaalikeskusteluissa tullut esille kummankin puoluejohtajan suusta sanottuna.
Keskustan mukaan uudistus tulisi tehdä vaiheittain, ja maakuntavero, jos sitä edes halutaan uudistukseen sisällyttää, kuuluisi vasta uudistuksen läpimenon toiseen vaiheeseen vaalikauden loppupuolelle. Juuri keskustan kanta käy omasta mielestäni oikein hyvin selville myös hallitusohjelmasta.

Mielenkiintoista onkin vaativatko vihreät ja vasemmistoliitto maakuntaverosta päätöstä jo terveydenhoitopalvelujen siirron yhteydessä maakuntien suoritettavaksi, vaikka maakunnille ei tässä vaiheessa siirrykään ilmeisesti muuta kuin terveydenhoitopalvelut. Näin tapahtuessa hallitusohjelmaa ei noudatettaisi.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000008039867.html

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#3

”EDUSKUNNAN sosiaali- ja terveysvaliokunta on yllättäen perunut täksi aamuksi suunnitellun kokouksensa eikä uusista kokouksista ole vielä tietoa.”

Hallituksessa näyttää kuohuvan jo sotenkin tiimoilla. Eripuraisuus on jo käsinkosketeltavaa, kun ei olla yksimielisiä saamaan aikaan korjauksia joita PeV:n antama lausuma edellyttää soteuudistukseen.
HS kirjoittaa asiasta näin; ”SOTE-VALIOKUNNAN on ollut tarkoitus tehdä korjauksia hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Korjauksissa yhtenä ohjenuorana on perustuslakivaliokunnan toukokuussa valmistunut lausunto.”

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008042958.html?utm_medium=promobox&utm_campaign=hs_tf&utm_source=is.fi&utm_content=promobox

Onko niin, että kuntavaaleilla on sittenkin merkitystä, näin suurta, ettei hallituksen kehumaa soteuudistusta sittenkään saada maaliin ilman kovemman puoleista eripuraa. Maakuntaveropäätös saattaa vielä tuoda lisämutkia matkaan. Katsotaan, sanoi lääkäri. 😉

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000