Perussuomalaiset

Sirpa Abdallah

Äänestäjä katso mitä puoluetta ja ehdokasta äänestät

4 kommenttia

Valtion talous on täysin riippuvainen kertyvistä tuloista ilman lisälainan ottoa. Tuotoista suurin osa kertyy erinäisitä verotuloista. Kuluvan vuoden 2019 budjetin 55,5 mrd euron tuotoista n. 42,6 mrd euroa on arvioitu kertyvän veronluonteisina tuottoina, jolla pitäisi rahoittaa vuotuiset tärkeät menot suurilta osin. Rahoitettavat budjetin kustannukset on lainsäädäntöön perustuen valtion/kuntien kustannettavia menoja.

 

Eduskunnan päättäjien tulee tehdä päätökset mainituista menoista sillä perusperiaatteella, että arvioidut tuotot kattaisivat syntyvät menot. Näin ollen päättäjien, hallituksen esityksissään ensin, tulee huomioida se, ettei päätöksillä rasiteta/aiheuteta tarpeettomasti kustannuksia, joita ei voida kattaa ilman, että kantaväestön lainsäädännön edellyttämiä esim. sosiaalikustannuksia ei voida hoitaa ilman kustannustason leikkaamista. Tämän pitäisi tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi maahan ei oteta hallitsemattomasti lisäväkeä ilman pakottavaa syytä. Kun jo ennalta tiedetään, että maahan tulevat eivät tule olemaan tuottavaa väestöä lyhyellä aikajänteellä vaan vain lisämenoja aiheuttavaa vuosikausia, jopa kymmeniä vuosia, niin taloudellisesti tällainen maahanmuuttopolitiikka ei ole järkevää. 

 

Nyt sitten jotkut tahot sanovat, että meillä suomalaisilla on maailman laajuinen vastuu köyhyydessä elävistä (siirtolainen) ja tulee ottaa vastaan kaikki tänne pyrkivät, vaikka eivät olekaan kansainvälisten sopimusten mukaan pakolaiseksi tai turvapaikanhakijaksi katsottava. Sitä mihin he eri mieltä olevat vaatimuksensa perustavat, ei tietenkään esitetä tai sitten puhutaan vain sodasta. Kansainvälisten sopimustan mukaan sota ei ole peruste pakolaisuuteen, mutta kylläkin mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa määräaikaisesti, jollei maassa sisäinen siirtyminen ole mahdollista.

 

Turvapaikan hakemisesta ja pakolaisuudesta kirjoitetaan sisäministeriön sivulla; Turvapaikanhakijalla tarkoitetaan ulkomaalaista, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka jostakin valtiosta. Pakolaisaseman saa Suomessa myös henkilö, joka otetaan Suomeen UNHCR:n esityksestä pakolaiskiintiössä. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka.”

 

Ihmisoikeussopimukset määrittelevät; Ihmisoikeussopimukset ovat aina valtioiden välisiä sopimuksia. Ratifioidessaan sopimuksen valtio sitoutuu turvaamaan sopimuksessa määritellyt oikeudet jokaiselle alueellaan olevalle ihmiselle. Valtion tulee myös kunnioittaa, suojella ja edistää ihmisoikeuksia ja kansalaisten perusvapauksia niin omassa toiminnassaan kuin yksittäisten ihmisten välisissä suhteissakin. Valtion tulee tehdä tämä riippumatta maan poliittisesta, taloudellisesta tai sivistyksellisestä järjestelmästä.

 

Perustuslakimme (9§) mukaan sopimuksissa – maassa olevilla – on katsottava tarkoitetun laillisesti maassa olevia, joilla on vapaa liikkumisoikeus maassamme. Ei voi olla niin, että kaikki oikeudet kuuluvat kaikille, jotka pääsevät sisärajavalvonnan puuttuessa unionin alueelle ja ”livahtamaan” maahamme ilman laillista oikeutta. Sen sijaan sopimukset ratifioineen maamme päättäjien on pidettävä toiminnassaan huolta omien kansalaisten ihmisoikeuksista. Tämä on tehtävä riippumatta siitä mitkä puolueet kulloinkin ovat päättävissä asemissa. Päättäjien on otettava huomioon niin taloudellinen kuin sivistyksellinen näkökanta. On oikeutettua vaatia päättäjiltä sellaisia poliittisia päätöksiä, joilla ensi sijaisesti pidetään huolta laillisesti maassa olevien ihmisoikeudesta sopimuksissa määritellyllä tavalla ilman, että ensimmäisenä taloudellisena toimenpiteenä tehdään poliittisia päätöksiä joilla leikataan esim. sosiaalitukien määrää jotta voidaan rahoittaa jopa laittomasti maassa olevista johtuvia menoja.

 

Eduskunnassamme ei taida olla tällä haavaa kuin kaksi eduskuntaryhmää, jotka katsovat ensi sijaisesti laillisesti maassa olevien huolenpidon tärkeimmäksi. Nämä kaksi ryhmää ovat; perussuomalaiset ja Väyrysen tähtiliike. Sipilän hallituspuolueet; keskusta, kokoomus ja siniset ainakin ovat päätöksillään osoittaneet, ettei omien kansalaisten turvallisuus, eikä elämisen laatu paljonkaan paina pieni- ja keskituloisten, eikä eläkeläisten, kohdalla. Sen sijaan rahaa on kyllä riittänyt aina ja joka paikkaan mm. laittomasti maassa oleville. On suorastaan käsittämätöntä, että turvapaikanhakijoiden on suotu vuosikausia tehdä aina vain uusia valituksia kun hakemukseen on annettu/saatu kielteinen päätös.

Tämäkin vain yhtenä esimerkkinä tuhlaavasta taloudenhoidosta. Kyllä jokaisen on pystyttävä perustelemaan jo ensimmäisessä valituksessaan kaikki perustelut turvapaikan saamiseksi.

 

Kansalaisten tulee itse vaatia päättäjiltämme oikeudenmukaista kohtelua kaikissa päätöksissä. Tämän vaatimuksen voi esittää ek-vaaleissa huhtikuussa äänestämällä puoluetta ja ehdokasta, joka asettaa oman maan kansalaiset etusijalle eduskunnassa päätöksiä tehtäessä.

Osallistu keskusteluun!


4 kommenttia
Nimetön
Tyytyväinen
#1

Sirpa , mutta kun puhutaan, ettei ole jakovaraa !! Esim.eikös laittomasti maassa olevien elättäminenkin maksa , mitä se nyt maksaakin tietääkö sitä tarkasti kukaan tai ei kerrota ??! Eikös siitä laittomasta jakovarasta , voisi nipistää vaikka vanhain hoitoon ??!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#2

Hyviä kysymyksiä. Niin, se jakovara talouskasvun myötä tulisi mielestäni kohdistaakin ensi sijassa kasvun tuottamiseen osallistuneille ja heille joilta on etuja leikattu huonojen aikojen perusteella.

Kyllä laittomasti maassa olevista johtuneet kustannukset olisivat hyvinkin tarkkaan tiedossa, jos niin haluttaisiin. On kuitenkin poliittisesti viisasta piilotella mahdollisimman paljon nuo kustannukset. Kas kun noiden kustannusten esittäminen johtaa ilman muuta seuraamuksiin puolueille, jotka nuo kustannusten synnyn ovat hyväksyneet.

Vanhusten hoito olisi vallan mainiolla tolalla, jos sama raha joka on käytetty turhaan turvapaikan hakijoiden ylläpitoon. Tarkoitan sitä, että sisärajatarkastuksella olisi kustannusten määrä voitu saada huomattavasti pienemmäksi. Eikä olisi rikottu yhtäkään lakia tai kansainvälistä sopimusta.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Suunnitteilla olevasta EU:n tp-hakijoiden jakamisesta, eli ns. taakankannosta voi hetkessä tulla paljon hävittäjähankintaa kalliimpi menoerä. Jos kotimaisen syrjäytyneen elinkaarikustannus on miljoonan euron paikkeilla, ei syrjäytynyt tp-hakija siitä ainakaan pienemmäksi jää.
Kuntien ja valtionlaitosten valmistelut tp-hakijoiden ”uuden aallon” varalle herättävät epäilyksen että jotakin tapahtuu kun vaalit ovat ohi. Tälläkin kertaa se voi tapahtua ns. ”pyytämättä ja yllättäen” niin kuin v. 2015 tapahtui, ja sitäkin edelsi kuntien ja valtion valmistautuminen kymmeniin tuhansiin tp-hakijoihin. Ajattelin aikaisemmin että PS aika ei voi tällä kannatuksella olla kuin vasta v. 2023 vaaleissa kun hallitsemattoman maahanmuuton ongelmat ja kulut väistämättä kasvavat niinkuin on käynyt kaikkialla Euroopassa. Nyt alkaa näyttää että Suomen kannalta se voi olla liian myöhäistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

#4

Olet selvästi miettinyt mihin tullee johtamaan vuoden 2015 turvapaikkaa hakevien ryntäyksen seuraamukset valtion talouden näkökannalta. Enää ei tarvita toista samanmoista, sillä jos noin kävisi ja poliittisia päätöksiä hallituksessa olisivat tekemässä vasemmistopuolueet ryyditettynä keskustalla ja kokoomuksella, niin ei noilla puolueilla ole taloudellisuusnäkökannalta minkäänlaista suhteellisuuden, eikä terveen järjen käyttämisestä tietoakaan. Ilmeisesti se riittää, kun heidän ei tarvitse omaa rahapussia avata kustannusten maksamiseksi vaan vyöryttävät kaikki sumeilematta veronmaksajien niskaan.

Juu, kyllä varasuunnitelmia on laadittu. Tämä pitäisi kansalaisten ottaa huomoon myös siellä äänestykopissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000