Perussuomalaiset

Matti Luostarinen

Suggestiivinen palvelujohtajuus ja politiikan johto

Voiko sinut hypnotisoija transsiin? Hesari kirjoittaa Palle Hardrupin tapauksesta.

Menetelmä ei ole vaikea. Tarvitaan vain tekniikoiden opiskelua ja itsevarmuutta sekä suggerointiin altis henkilö. Oikeammin kenelle tahansa voi käydä kuten Palle Hardrupille Björn Schow Nielsen manipuloinnissa. Hardrup ryösti ja tappoi.

Massasuggestio ja poliittiset kiihottajat tunnetaan vaikkapa Hitlerin kykynä vaikuttaa oikeassa paikassa ja oikeilla menetelmillä. Meillä on täysin väärät luulot itsestämme, persoonallisuudesta ja moraalista. Sodassa ne katoavat kun saamme siihen mukaan isänmaan painon ja papin luvan. Harva siitä kieltäytyy. Me arvioimme väärin tilanteista syntyvät poikkeamat omassa käyttäytymisessämme ja massojen käyttäytymisessä. Hypnotisoija kykenee ihmisen toimimaan myös vastoin moraaliaan tai illuusiotaan omasta persoonallisuudestaan.

Sitten on vielä se tärkeämpi eli itsesuggestio. Teemme uskomattomia suorituksia suggeroimalla itse itsemme. Myöhemmin emme edes oikein muista miten kaikki mahtoi onnistua. Urheilijat valmentajineen puhuvat flow -tilasta.

Poliitikko joutuu työssään kohtaamaan palvelevan johtajan tapaan legitiimiä vallankäyttöä, virkamiesvaltaa, poliittista valtaa, pelin politikaksi kutsuttuja intressikonfliktisia ryhmiä ja lopulta mediavaltaa, joista uusi ja vanha media ovat eri asia nekin. Sosiaalinen media taas on sekin kansalaismediana käsitetty pohjoisessa ja etelässä eri tavalla. Palveleva johtaja kykenee tämän oivaltamaan ja palvelevana poliitikkona käyttää käsitettä kansanmedia (popula=kansa) ja muuttaa legitiimin kapulakielen tai tieteilijänä puppusanat tiedeyhteisön sisäiseen käyttöön. Tieteen popularisointi ja populistinen kieli, retoriikka, on kuulijan arvostamaista ja kunnioittamista.

Oletko tavannut palvelevaa johtajaa joka auttaa muita onnistumaan?

Forssan Lehti kirjoittaa johtajista, joilla on kyky kuunnella ihmistä, olla myötätuntoinen, hakea ratkaisua yhdessä, tarjota mahdollisuuksia, osoittaa luottamusta, näyttää suuntaa, rohkaista aloitteellisuuteen, vahvistaa ihmistä jne. Hän ottaa vastaan myös kritiikin, pitää sitä hyvänä asiana ja pystyy siitä oppimaan, on aito ja vilpitön, ei pelokas ja piiloudu johtajan roolinsa taakse ja statuksen suojiin.

Hyvää johtajuuteen, palvelevaan johtajaan, liittyy aina itsensä tunteminen ja suggestio. Kiitosta jaettaessa oman itsetuntemuksen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen edellyttää suggestiivisia taitoja, itsesuggestiota. Ihmiset ovat suggeroijalle aina erilaisia ja työolot on myös nähtävä työntekijän tasolta. Omalta tasolta ne vaikuttavat aina paremmilta. Taitava poliitikko on hyvä suggeroija hänkin ja sietää myös epävarmuutta ja kritiikkiä. Hän hyväksyy äänestäjien marmatuksen todellisena eikä ajattele sen kuuluvan poliitikon toimen kuvaan. Poliitikko johtajana, palvelevana poliitikkona, on Suomessa harvinainen kokemus. Olemme tässä kovin nuori kulttuuri. Välillä on lupa myös erehtyä, antaa itselleen anteeksi ja kehittyä askel askeleelta niin palvelevana johtajana kuin poliitikkonakin.

Raivaa palvelujohtajana ja palvelupoliitikkona ainakin muutama hetki joka päivä siihen, että olet läsnä mediasi kautta oman porukkasi kanssa tai heidän joukossaan, olet heistä aidosti kiinnostunut. Huomaa se suggestiivinen hyvä joka syntyy kun olet omiesi joukossa ja heistä kiinnostunut. He kun huomaavat sen myös sinusta.

Älä tuputa neuvojasi vaan opi kuuntelemaan. Jos rohkeutta riittää, olet jo niin vahvoilla palvelujohtajana, kysy miten sote ja maakuntamalli, sivistystoimen hallintomalli olisi tehtävä. Osoita oikeanlaista suggestiivista nöyryyttä ja alat todella itsekin näyttääkin kiinnostuneelta. Olet oppinut suggeroimaan itsesi palvelujohtajaksi. Kaupan päälle saat hyviä ideoita ja niiden toteuttajia. Muista jakaa siitä myös kiitosta ja palautetta välittömästi, ei vain pikkujoulussa ja saunailloissa.

Muista koko ajan kuinka ympäristö jossa elät on se joka ratkaisee suggeroinnin onnistumisen ja sen syvyyden ja laadun. Muista että ihmiset ovat erilaisia, kahta samanlaista et kohtaa. Oma näkemyksesi johtajana on aina positiivisempi kuin työntekijöiden ja sama pätee poliittiseen johtajaan. Hän ei usko gallupeihin. Vaalit ratkaisevat ja omat ovat jättäneet vaalit väliin, suggerointi ei ole onnistunut vuosien varrella lainkaan. Välillä on lupa erehtyä mutta ei koko ajan ja yhtenään.

Tähän kirjoitukseen ei voi jättää kommentteja