Perussuomalaiset

Marko Meretvuo

Mitä ihmettä Suomessa oikein tapahtuu?

Noin vuosi takaperin kirjoitin verkkolehti Sarastuksessa aiheesta, jota olen tutkinut jo jonkin aikaa. Tuo aihe on akselerationismi, mikä tarkoittaa erilaisten kiihtymässä olevien kehityskulkujen tutkimista. Artikkelisarjassa esitin teorian siitä, kuinka aiheesta puhuminen saattaa itsessään olla yhteiskunnallisia jännitteitä kiihdyttävää. Nimittäin siten, että kun vallitseva järjestelmä säikähtää itseensä kohdistuvaa muutospotentiaalia, alkaa se vainota aiheesta puhuvia omaa väkivaltakoneistoaan käyttäen, mikä edelleen kiihdyttää polarisoivia kehityskulkuja. Valitettavasti ei ole kulunut kuin vuosi tuosta kirjoituksesta, ja se on jo nyt osoittautunut todeksi meillä Suomessa. Tarkalleen ottaen kaikki kolme aiemmin esittämääni hypoteesia ovat osoittautuneet todeksi:

1. Liberaalissa demokratiassa saat kannattaa mitä vain, kunhan kannatat liberaalia demokratiaa.

2. Yhteiskunta on totalitarisoitumassa, ja kaikki kohdan yksi kanssa ristiriidassa olevat mielipiteet pyritään tukahduttamaan pois.

3. Valtionhallinto ja viranomaiset toimivat polarisaation kiihdyttäjinä säätämällä lakeja ja vainoamalla toisinajattelijoita pakkokeinoja, poliisioperaatioita, syytteiden nostamista ja tuomioistuimia käyttäen.

Olemme astumassa täysin uudenlaiselle rakenteellisen väkivallan aikakaudelle, jossa toisinajattelijoita kohdellaan rikollisina: heidän koteihinsa tunkeudutaan, heitä uhataan aseilla, heidän omaisuuttaan takavarikoidaan perusteetta ja heidät pidätetään useiden päivien ajaksi. Kaikki tämä tehdään pelkästään ns. sananvapausrikosepäilyihin liittyen, eli epäilyn kohteena on toisin sanoen ainoastaan se, että rikoksesta epäilty on käyttänyt sananvapauttaan väärin. Uskomatonta mutta totta, tällaisia rikoksia valjastetaan tutkimaan jopa poliiseita, joiden tehtävät sijaitsevat henkirikosyksiköissä! Tämä kaikki on siis täyttä totta, mutta juridisista ja yksityisyydensuojaan liittyvistä syistä johtuen en voi avata näiden esimerkkien taustoja tässä kohtaa julkisesti enempää. 

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Teknologioiden nopea kehittyminen, ympäristöongelmat, väestönkasvu, muuttoliikkeet ja monikulttuurisuus, poliittisten jännitteiden ja vastakkainasetteluiden kasvu sekä sotilaalliset konfliktit aiheuttavat vallitsevaa järjestelmää kohtaan sellaisia muutospaineita, joihin sillä ei ole todellista otetta. Koska liberaalidemokraattinen järjestelmä itsessään ei suvaitse itseensä kohdistuvia muutospyrkimyksiä, syntyy ristiriitatilanne muutospaineiden ja poliittisen pysähtyneisyyden välillä. Maailma muuttuu, mutta tietyt asiat pyritään pitämään aina samanlaisina. 

Akselerationismi on kiihtyvien kehityskulkujen havaitsemista, tutkimista ja analysointia. Myös niiden lopputulemilla voidaan spekuloida. Kiihtyminen tarkoittaa yksinkertaistettuna nopeutumista. Tällaisten kehityskulkujen päässä siintää toisenlainen tulevaisuus, joka voi olla yhtä hyvin negatiivinen kuin positiivinen. Olen esittänyt kirjoituksissani teorian, jonka mukaan järjestelmän paranteluyritykset ainoastaan pahentavat tilannetta, sillä kiihtyvien kehityskulkujen vallitessa todellinen edistys ei oikeastaan ole mahdollista. Hyvä esimerkki on se, kuinka keskuspankit yrittäessään hillitä inflaatiota joutuivat nostamaan korkoja, mikä on aiheuttamassa paitsi keskiluokan kustannuskriisin, myös huojuntaa koko finanssijärjestelmän tasolla. Tai kuinka ilmastonmuutoksen torjunnan nimissä ollaan yhä suurempaa osaa maapallon pinta-alasta muuttamassa avolouhoksiksi, mikä tarkoittaa samalla luontokadon lisääntymistä.

Pienemmän mittakaavan esimerkki on se, kuinka akselerationismiin liittyviä, teoreettisia keskusteluita netissä seurataan hysterian vallassa ja niihin perustuen käynnistetään erilaisia viranomaistutkintoja. Viestintuoja ammutaan, koska viesti on epämiellyttävä, vanhaa sanontaa mukaillen. Netin keskustelupalstoilta etsitään kuvia ja meemejä, joissa saattaisi esiintyä jotakin uhkaavaksi tulkittavaa: siis kuvia, jollaisia poliisi itse lanseerasi julkisuuteen ns. Kankaanpään tapaukseen liittyen! Tällainen toiminta on omiaan kiihdyttämään vastakkainasetteluja ja ristiriitoja, sillä se todistaa, kuinka mielipiteen- ja sananvapaus on jo tosiasiallisesti kaventunut. Olen itse kirjoittamassa aiheesta kirjaa, jonka on tarkoitus ilmestyä ensi vuonna. Aika näyttää millä keinoin muutoksia pelkäävä järjestelmä pyrkii mahdollisesti hankaloittamaan kirjan ilmestymistä tai rankaisemaan minua siinä esitettävistä mielipiteistä. Mutta tapahtumien kulkua ei kukaan voi pysäyttää, sillä kukaan ei voi pysäyttää aikaa. Tällaisilla toimilla viranomaiset ainoastaan alleviivaavat vainoamiensa toisinajattelijoiden sanoman pätevyyttä ja todistavat ne todeksi. 

Tällainen totalitarisoituva kehityskulku tulee johtamaan lopulta siihen, että koko järjestelmä menettää kansalaisten silmissä legitimiteettinsä.

Osallistu keskusteluun!


33 kommenttia
Nimetön
#1

No ilmastonmuutoksen torjumiseksi todella tehdään maapallosta avolouhos, ja metsiä tuhotaan tuhansia hehtaareita, jopa kymmeniä tuhansia hehtaareita, pilataan pohjavedet, tai ne pumpataan jokiin jne. Pelkästään autojen akkuja varten on louhittava ja jalostettava noin 1250 000 000 000 tonnia malmia miljardia autoa kohden. Tuulivoimaa varten menetetään metsiä, ja betonia on kuljetettava yhtä tuulivoimalaa noin 800 kuorma-autollista, 100 tonnia terästä ja paljon muuta roinaa, joka aikanaan hajoaa mikromuoveina luontoon.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#6

Näin on, ja se yksinkertaisin energia löytyy maaperästä, lähes kaikkialla mannerjalustoilla löytyy öljyä, joka pitää mm. kehitysmaita leivässä. Nykyisen pieniruokaiset bensiinikäyttöiset autot liikkuvat ilman järjettömän suureksi laajenevaan latausverkostoa, ja on niistä öljyjalosteista muutakin hyödynnettävää, mm. tisleistä tärkeä bitumi, jota käytetään maanteiden päällystämiseen.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

UKK
Vihainen
#10

Kansanedustajien pitäisi hoitaa niitä tehtäviään, joiden takia he ovat SUOMEN KANSANEDUSTAJIA, eli heidän pitää hoitaa vain ja ainoastaan suomalaisten asioita suomalaisten eduksi, ja jättää muun maailman asiat omille mailleen!

Eihön siitä tule mitään, että edustajat huitelevat ympäri maailmaa hoitelemassa kaiken maailman muita asioita ja Suomessakin tanssivat EU:n ja NATO:n tahtiin.

SUOMI TAKAISIN ITSENÄISEKSI VALTIOKSI JA MAAHANTUNKEUTUNEET PAHOLAISET JA NS. MAAHANMUUTTAJAT TAKAISIN OMIIN MAIHINSA! Olemme jo auttaneet heitä riittävästi ja kärsineet liikaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#17

Suurin riski ihmiskunnalle ei ole ilmastonmuutos, vaan vihreä siirtymä!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#11

Mitä korkeampi hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä, se viileämpää. Tämä näkyy täysin selkeästi ympäri maapallon vuorokauden aika huomioiden. Hiilidioksidi ja rikkipisarapilvet leikkaavat säteilyn myös Venuksessa noin puolet ulkokehälle saapuvasta pintaan päätyvään suhteutettuna. Eli mitä enemmän puhdistamme ilmaa, sen kuumempaa. Tehokkain ilmaston viilentäjä on ollut rikkipitoisten energioiden poltto, jossa rikki toimii myös sienirihmaston apuna kasvillisuuden hyödyksi. Sienirihmasto pilkkoo ja tuottaa myös viljakasveille hyödyllisiä ravinteita, oman tarpeensa yli. Rikin vähentäminen ilmakehästä on ihmiskunnan yksi suurimmista virheistä, kun hiilidioksidi liittää vesihöyryä pisaroiksi, josta vesipilvet muodostuvat.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#15

Hiilidioksidin ja rikin vähentämisestä on varoitettu päättäjiä, kuten Titanicia varoitettiin jäävuorista. Ilmakehän hiilidioksidin väheneminen voi olla nopeaa, jopa vaarallisen nopeaa, sadevesi liottaa hiilidioksidin ilmakehästä tehokkaasti. Mistä me huomataan, että hiili on vähissä, kasvu pysähtyy, samassa pinnan albedo muuttuu, hapentuotanto pysähtyy, ruoka loppuu kaupoista, vain muutamana esimerkkinä. Pelkästään merenpohja mannerlaattojen saumojen tulivuoritoiminnan tuottamat CO päästöt voivat kuluttaa nopeasti hapesta muutaman prosentin, josta seuraa permikauden happikatastrofi. Kun palaminen vähenee, myös hiilidioksidin taso laskee, ja edelleen kasvikunta tuottaa vähemmän happea, eli kuolonkierre on valmis. Ihmiskunnalla on kuitenkin pelastusrengas, kivihiili. Tuo sisältää vedyn lisäksi myös sopivassa suhteessa happea, joten kivihiilen palamisen avulla kasvikunta voidaan elvyttää. Tuosta on esimerkkejä Intian palavissa hiilikaivoksista, sammuttaminen tukahduttamalla ei onnistu.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Joo...
#12

Luoja on antanut ihmiskunnalle myös öljyvarat.
Niitä voi järjen kanssa käyttää.
Ei haaskata, kuten ei muitakaan luonnonvaroja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ns. fossiilisia muodostuu eri tavoin
#14

Saksa käyttää mm. ruskohiiltä, jopa neljännes sähköntuotannosta, riittää jopa sadaksi vuodeksi. Antrasiitti tuskin on muodostunut samalla tavalla, syvällä maankuoressa, puhtaus jopa 98%. Muodostunut todennäköisesti hiilidioksidipitoisen veden kierrossa, jossa rauta tai muu hapettuva on ottanut sadeveden kierrossa happiatomin, ja hiilivedyt ovat pelkistyneet, hiili sakkautunut, kun ylimääräinen sopiva hiilivety yhdiste kaasumaisena muodostaa mm. maakaasua ja maaöljyä. Kuoren merisuola toimii tuossa katalyyttinä. Öljyä ja maakaasua siis muodostuu luonnon omassa ”kemiantehtaassa” non stoppina, niin kauan, kuin kuoressa riittää hapettuvia aineksia, ja kuoren yleisin alkuaine onkin juuri happi, ja rautaa tulee lisää syvältä pluumien avulla, raudan kierto. Merenpohjan mannerlaattojen tuliperäiset päästöt tuottavat häkää, joka heikosti veteen liukenevana päätyy ilmakehään, ja hapettuu hiilidioksidiksi. Maapallon ytimen asennon muutokset ovat CO päästöjen suurin aiheuttaja saumoissa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#18

Juuri näin, ”vetypako” aiheutti mm. Jyväskylän vesitornin luhistumisen aikoinaan, sadeveden ruostuttaessa tukirakenteita. Rauta otti hapen vedestä, ja muut ainekset karkasivat ilmakehään. Jos tuossa olisi ollut lisäksi merisuolaa, tapahtuman nopeus olisi kasvanut. Ruoste ei ole enää sitä alkuperäistä rautaa, vaan oksideja.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hiilidioksidin vähentäminen elämän loppu
#19

Liikenne takaa elämän jatkumisen maapallolla, tuottamalla elämää ylläpitävää hiilidioksidia, ja toivon mukaan myös rikkiä. Ihminen ei ole ainoa, joka on riippuvainen hiilidioksidin tuomasta ravinnosta, kaikki elämä tarvitsee ravintoa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Totuus lämpenemisestä
#20

Totuus ilmaston lämpenemisessä on se, että 1980-luvun alusta rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet noin 90% Suomessa, ja kun tiedetään, että rikkidioksidilla on voimakkaasti ilmasto viilentävä vaikutus, niin ei pidä ihmetellä, miksi lämmöt ovat nousseet, jos ovat nousseet. Tilanne on hankalasti mitattavissa, koska se että me Suomessa vähennämme päästöjä, niin muualla päästöt ilmeisesti lisääntyy.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#21

Eteläsuomalaisesta viljelyalasta ja metsistä rikki on huuhtoutunut pääosin pois jääkauden jälkeisenä aikana. Ilman keinotekoista rikkilannoitusta tai luontaista rikkiä sisältävää polttoaineita pellot lakkaavat tuottamasta ja metsien kasvu pysähtyy.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Kesää kohden lämpenee, syykin tiedossa
#22

Täsmälleen näin, mitä alhaisempi rikkidioksidi pitoisuus, sen lämpimämpää. Pitoisuudet vaihtelee alueittain, ja lämpötila voi korkea rikkidioksidin alueella olla jopa 10 C astetta alhaisempi. Tuon voi jokainen osaava tarkistaa satelliittitiedoista. Keskilämmöt nousevat sitä enemmän, mitä vähemmän on lämmitystarvetta tai teollisuutta, jossa käyttöenergiana on yleisesti kivihiili.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#23

Juuri näin, totuus on juurikin rikkidioksidin tarkoituksellinen vähentäminen, jossa saadaan hyvä verokone ja samalla väestölle huono omatunto. Jokainen tietää, liiallisella rikillä on omat vakavat haittansa, mutta se on myös koko maapallon elämän yksi tärkeimmistä aineksista, jopa ihmisen kehossa. Toisaalta suurin maapallon väestöä uhkaava riski on maapallon kuoren vulkaaninen toiminta, CO päästöt, joka pahimmillaan voi syödä hapen liian alhaiseksi, jopa erittäin nopeasti, kuten kasvikunnan totaalinen tuho laskee hapen katastrofin tasolle. Tuossa riskit liittyvät sekä hiilidioksidin että rikin rajuun vähenemiseen, tai kasvupinta-ala vähenee asutuksen tieltä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#25

Se on juuri näin, kun joku puhuu ilmastonmuutoksesta tai lämpenemisestä, perustelematta väitettään, on kyseessä joko tyhmä tai muuten vain tietämätön. On täysin lapsellista väittää, että laimea hiilidioksidi olisi pelkästään lämmittäjä, voi olla juurikin niin, että viilentävät kaasut vähenee ilmakehästä, siis aivan yhtä todellista. Asfaltin levittäminen jo sellaisenaan aiheuttaa kaupunkilämpöjen kasvua, ja jokainen ihminen tuottaa keskimäärin noin 150 watilla lämpöä ympärilleen, oli sitten kaupungissa tai maaseudulla. Kaupunkilämmöt ovat se dramaattisin muutos, joka ei tunnu menevät vähemmällä toimeen tulevan päättäjän kalloon, ja lentoasemien keskilämmöille ei todellakaan ole vertailupohjaan sadan vuoden takaa. Näin ilmastonmuutoksesta jatkuvasti nalkuttavat ovat täysin älyvapaata porukkaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#26

Rikkidioksidi kasvaessa, lämpötilat laskevat karkeasti jopa puolittuu. 1980-luvun alusta rikkidioksidi on pudonnut paikoin noin 10%:tiin, joka nostaa lämpötilaa rajusti. Ei siis kannata syyttää hiilidioksidia, tuota elämän kaasua, asteen tai parin lämpötilan noususta, mitään katastrofia ei ole tulossa vuosisadan loppuun mennessä. Tilanne vakiintuu. auringon UV-säteily sen sijaan kasvaa, ja se on yksinomaan auringosta riippuvainen tapahtuma. On tuollakin oma tehtävänsä tässä maailmankaikkeudessa, vaikka ihosyövätkin lisääntyy. Yhteyksiä on mm. mikrobeja tappava, vähentää jopa pandemioita jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#27

Juuri näin, ilman auringon UV säteilyä elämä maapallolla voisi olla jopa loppunut, ehkä jo miljoonia vuosia sitten. Ilman UV säteilyä mikrobien määrä voisi miljoona kertaistua, joka aiheuttaisi hiilidioksidin moninkertaistumisen, ehkä metaanikin. Rikki voi tappaa tuhansia ihmisiä ihmisiä, mutta, onko tuhannen ihmistä oikeastaan paljon miljardeista, maapallo elättää ja tappaa ihmisiä. Nykyisen kaltaista elämää maapallolla tuskin olisi ilman rikkiä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Tässä on faktaa!
#24

Nyt jokaiselle ilmastohihhulille, lämpötila ei nouse hiilidioksidin lisääntymisen johdosta, vaan rikkidioksidin vähenemisen johdosta. Lämpötilan nousua ei siis todellakaan saada pysähtymään hiilidioksidin kanssa tappelemalla, vaan lisäämällä rikkidioksidi entiselleen, tämä on faktaa.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Hiilidioksidia lisättävä ilmakehään
#28

Juuri näin, maatalouden lisääntyessä maailmalla, dityppioksidin käyttö mm. maataloudessa merkitsee huomattavasti suurempaa riskiä kasvihuoneilmiön kasvuna, onhan dityppioksidi jopa 300 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tuosta päästöjä syntyy sekä maataloudessa että lannoitteiden valmistuksessa. Maailmalla tehdään tällä hetkellä ihmiskunnan historian suurinta munausta, kun ilmastonmuutoksen syyksi laitetaan juuri hiilidioksidi, tuo joka pitää meidät hapessa ja ruuassa. Typen kasvu, mikäli se otetaan maaperästä lisää ilmakehän typen osuutta, jolloin hapen osuus pienenee. Tasapaino säilyy parhaiten, kun kasvuun käytetään lähinnä ilmakehän kiertäviä aineksia, mutta myös vanhaan hiilimetsien aineksia, eli luontaista kivihiiltä ja muita ns. fossiilisia, koska nuo päätyvät kierrossa joka tapauksessa takaisin maaperään. Kivihiili on paras ja tasapainoisin kierrätettävistä ns. fossiilisista, eli sisältää ne alkuaineet, joita ihminen ravinnossaan tarvitsee.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#29

Näin on, typen lisääntyminen vähentää hapen osapainetta, josta seuraukset ovat kaoottiset, suorastaan ihmiskunnan massamurha. Maapallon reilut miljoona toimivaa tulivuorta tuottaa CO päästöjä, joku mantereilla, pääosa merenpohjissa, ei ihmisen hallinnassa. Maapallon ytimen asennon muutokset toimivat sykleissä perihelikiertymässä, ajoittain rauhoittuen ja, kuten tällä hetkellä CO päästöt ovat peräisin merenpohjan tuliperäisestä toiminnasta, josta häkä huonosti veteen liukenevana päätyy ilmakehään, ja hapettuu hiilidioksidiksi, eli ryöstää ilmakehän happea. Ihmisperäiset hiilidioksidit hukkuu valtavaan kokonaisuuteen, eikä sillä ole mitään tekemistä ilmastojen kanssa, kuten sillä on turha yrittää luoda jotain ilmastojen hallintaa ohjailtavaa systeemiä, täysin selvää, mutta myös absoluuttisen lapsellista touhua.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#30

Suomeen ympäristöstä saapuvat ilmakehän ”epäpuhtaudet” ovat; CO 386 ppbv, CO2 438 ppmv, SO2 7,33 mikrogrammaa/m3, NO2 29,46 ppbw. Suomi on näiltä kaikilta osin ”epäpuhtauksien nielu”, vaikkakin me maksamme kovimmat verot tuosta ilosta. Ilmastomallimaana kokomme on luokkaa 1/545 454 545 osaa kokonaisuudesta. Maailman kymmenkaistaiset kymmenet tuhannet moottoritiet ovat ruuhkaisia, vaikka vihreät taittaisivat suomalaisten autoilijoiden kaulat, maailma ei siihen pysähdy.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#31

Joudumme käyttämään vielä pitkään fossiilisia polttoaineina, koska viljapeltoja ei riitä loputtomiin, eli ruoka loppuu maailmalta. Myöskään sähköautoilu ei tule laajenemaan, sähköntuotanto ei yksinkertaisesti vielä riitä kuten akkumateriaalit tai niiden louhiminen maaperästä tuhoaa luonnon ja pohjavesivarat. Jakeluvelvoite viittaa johonkin raiskaukseen tai sen yritykseen, pakkosiirtymä johonkin on poliittinen intohimo, kommunistinen pakkomielle. Maanteiden päällystäminen tarvitsee bitumia, oli kumipyöräliikenne mitä tahansa, jakeluvelvoite ei tule kumoamaan tuota tosiasiaa. Öljyjalosteilla mennään vielä pitkään, ja hyvä näin. Paljon on vielä ratkottavaa, maailman tappiin saakka, ruoka, energia jne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#32

Juuri näin, energiatiheys fossiilisissa on riittävän suuri ja fossiilisia riittää, verrattuna matalaenergiaratkaisuihin, jossa vaikka vetytalouteen tarvitaan enemmän energiaa, kuin mitä sitä voisi saada käyttöön monimutkaisten tuotanto ja varastointiprosessien avulla. Aika tuohon ei ole vielä kypsä. Tavoitteet voivat olla mitä tahansa, mutta pakolla ei kehitystä useinkaan saada vietyä eteenpäin, tarvitaan ”keksintöjä” ja riittävästi porkkanoita, jossa raha toimii hyvin.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Neula ja laakeri
#9

Tämä M. A. Meretvuo kirjoittaa kulttuuriympäristö huomioon ottaen liian suoraan ja liian viisaita, mutta hyvä että kirjoittaa, siitäkin huolimatta että hänestä todennäköisesti tulee ”Persona non grata”.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Todellinen liberaali
#2

Sitkeästi nelikentissä vihervasemisto luokitellaan liberaaliksi.
Mikään ei ole kauempana totuudesta. Haluavat määrätä mitä syöt, mitä ajattelet, ilmeisesti myös miten kotityöt jaetaan.
He tietävät mikä kulttuuri on hyvää ja mikä huonoa. He tietävät ketkä ovat pahoja ja ketkä hyviä. Heillä on vakaa usko oman ahtaan maailmankuvansa erinomaisuudesta. Heitä mahtuu 13 tusinaan, tiedät keskusteluohjelman alkaessa ja aiheen kuullessasi mitä tulevat sanomaan ja mitä mieltä ovat mistäkin. Muut mielipiteet kuitataan laiskasti tutuilla sanoilla ja väittämillä, joita on toistettu niin monta kertaa, ettei niitä tarvitse todistaa oikeiksi.
Liberaalia tarkoittaa nykyään sitä miten suhtautuu moniin sukupuoliin ja miten ottaa avosylin vastaan EUn ulkopuoliset motiiveihin ja määrään katsomatta.
Edellinen ei pidä paikkaansa ja jälkimmäinen on kohtalonkysymys. Liberaalisuuden kanssa niillä ei ole mitään tekemistä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Aliina
#3

Robert Kennedy Jr asettui demokraattien presidenttiehdokkaaksi huolenaan korporatismin nousu, sosialismi rikkaita varten ja kaverikapitalismi köyhille. Yksityisen ja julkisen yhteistyöllä suurteollisuus ottaa itselleen myös säädösvaltaa ja sidosryhmät ottavat julkisen puolen maksajaksi ja velanottajaksi. Poliitikot antavat globalististen toimijoiden määrätä suunnan ja kansallisvaltioista tulee yhä velkaantuneempia ja kansoista yhä raskaammin verotettuja.

Vaikka Kennedy on demokraatti, poikkeavat hänen mielipiteensä yleisestä demokraattien linjasta, hän on oivaltanut, kuinka autoritaariseksi liberaali demokratia on tullut. Työssä käyvästä keskiluokasta ollaan meilläkin tekemässä maksajaa, hyvinvoiva keskiluokka on kuitenkin yhteiskunnan vakauden ja vapauden pohja, ei se, että ns. kaikista heikoimmassa asemassa oleville palvelut ja eläminen tehdään maksuttomaksi ja helpoksi; ja rikkaimmille riskittömäksi ja vastuuvapaaksi.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Uuskommunismilla vai millä tätä sairasta ja pähkähullua nykyajan ideologista menoa nimittäisi, jota EU kiihdyttää katalyytin lailla. Tässä voi joko taistella vapauksiensa ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan puolesta tai sitten piiloutua perunakuoppaan hajuttomaksi, mauttomaksi ja näkymättömäksi, kuten toisinajattelijoiden totalitaristisissa järjestelmissä täytyy. Päin peetä Suomen asiat ovat menneet 30 vuoden ajan. Täytyy tunnustaa, että 80-lukua, oikeasti hyvinvoivaa ja toimivaa Suomea on todellakin ikävä.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön"Hemmo"!
#7

Kyllä,kyllä!Kasaria kaipailee tämäkin”Hemmo”!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Blogin kirjoittajalle:
Mene muualle tuo elokapinapropagandasi kanssa meluamaan. On vain oikein, että teiden tukkijat pidätetään ja heidän koteihinsa tunkeudutaan tarkastuksia tekemään = olettehan te elokapinalliset tuon kiihkoa ilmentävän uskontonne kanssa selvästi vaaraksi lakeja kunnioittavalle järjestäytyneelle yhteiskunnalle . Teitä tarkastamatta ei voi todellakaan luottaa väkivallattomaan vilpittömyyteenne.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Todella
Hämmentynyt
#8

Jaa että blogisti Marko olisi elokapinallinen?Älä unta nää?!Eihän blogisti mainitse millään muotoa elokapinallisia kirjoituksessaan.Vaan kirjoittaa toisinajattelijoista,joilla tarkoittaa juurikin vihervasemmisto ideologian vastakohtia.Ja elokapinalliset ovat juurikin niitä vihervasemmistolaisen ajatushautomon tuotteita.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#13

Samanlaista uikutusta sananvapaudesta ja pidätyksistä = ihan on blogisti samaa elokapina hörhöjengiä. Painukoon kaltaistensa seuraan.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
Utelias
#16

Mihinkäs jengiin sinä sitten kuulut,kun täällä uikutat?Et ainakaan PerusSuomalaisiin?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000