Perussuomalaiset

Juha Vuorio

Kuntapolitiikkaa osa II, vaaliohjelma

12 kommenttia

Kuntavaalit ovat teemoiltaan paljolti kuntakohtaisia, ainakin painotuksiltaan ja joka tapauksessa sisältäen kyseisen kunnan erityisiä asioita. Laitan tähän näytille Oulussa vuoden 2017 kuntavaaleihin tekemämme vaaliohjelman.

Huomionarvoista on, että vuoden 2015 maahanmuuttoryntäyksen aiheuttama seksuaalirikosaalto tuli julkisuuteen vasta vuoden 2018 lopulla, joten noista ei ollut tuolloin vielä tietoa käytettävissä. Tuomme siis jatkossa esille näkökohtia nykyisen maahanmuuton turvattomuutta ja sekasortoa lisäävistä vaikutuksista.

Tuolloinkin oli maakunta- tai sote-uudistus vireillä kyten nytkin. Uskoisin lisäksi, että tulevassa vaaliohjelmassamme on myös näkökohtia uusien koulutilojen häiriöllisyydestä ja kouluissa lapsillemme tuotavasta sateenkaariaatteesta ja ilmastoahdistuksesta sekä opetussuunnitelmien poikia syrjivästä luonteesta.

Tässä vuoden 2017 ohjelmamme:

”KUNTAVAALIOHJELMA 2017

Perussuomalaiset Oulussa

OULUSSA ARKI ON PARASTA AIKAA

Demokratia on yhteiskuntamme perusta, ja sen puolustaminen vaatii joskus kovia sanoja. Perussuomalaiset Oulussa eivät piiloudu sanahelinän taakse vaan tarttuvat rohkeasti oululaisia koskeviin asioihin. Koska voimavaroja on rajallisesti, pitää oululaisten oikeuksien turvaamiseksi laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Maailmanparannuksesta sekä pilvilinnoista on tingittävä.

Oulun talous kuntoon

– Maakuntauudistus laskee huomattavasti sekä kaupungin tuloja, että myös menoja, mutta Oulun lähes miljardin euron velka jää jäljelle. Kaupungin velanotto on saatava taittumaan.

– Perussuomalaiset Oulussa haluaa korjata tilanteen lisäämällä kaupungin elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä sekä monipuolistamalla korkean ja puhtaan teknologian yritystoimintaa, josta teknologiakaupunki Oulu tunnetaan maailmalla.

– Tarkan markan taloudenpitoa hallintokuntien toiminnassa jatketaan.

– Kiinteistöverojen korotukset peruttava. Verojen kerääminen nykyisessä määrin pienituloisten oululaisten kiinteistöistä on epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta.

– Nuorille tarjotaan mahdollisuus löytää koulutus- tai työpaikka joko yksityiseltä, julkiselta tai kolmannelta sektorilta. Yhtäkään nuorta ei jätetä yksin.

– Sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua Ouluun kehitetään. Meillä on rikas historia, puhdas luonto lähellä ja valmius olla Pohjois-Suomen matkailun tukikohta ja keskus.

– Kaupungin hankinnoissa ratkaisevana tulee olla laatu, työllistävä vaikutus ja paikallisuus, eikä hinta.

– Lähienergian, kuten turpeen ja hakkeen käyttö on edelleen sallittava, jolloin saamme kaupungillemme ja koko alueellemme työllisyyttä sekä en ergiaomavaraisuutta.

Peruspalvelut turvattava

– Kaupunki tarjoaa laadukkaita ja riittävän kattavia sosiaali-, terveys-, ja opetuspalveluja kaikille oululaisille asuinpaikasta riippumatta. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen saatavuutta edistetään.

– Rajakylän ja Kaijonharjun terveysasemat säilytetään.

– Reuna-alueilla säilytetään riittävän kattava perusopetusopetus- ja lukioverkko, kuten Kiimingin Jokirannan, Sanginsuun sekä Oulunsalon Salonpään koulut. Koulu on yhteisön sydän, joka takaa alueen elinvoimaisuuden.

– Kouluissa korostetaan suomalaisuuden merkitystä, ja lauletaan jatkossakin Suvivirttä.

– Kouluihin palautetaan pien- ja tasoryhmät. Koulumatkojen on oltava kohtuullisia. Opettajilla ja oppilailla on oikeus puhtaaseen sisäilmaan ja koulurauhaan.

– Oulun tulee kokeilla vapaata kielivalintaa, jossa oppilas voi opiskella ruotsin sijasta muitakin kieliä.

– Kouluissa ja muissa laitoksissa suositaan lähellä tuotettua ruokaa.

– Ikääntyneet ovat kunnioitusta ansaitsevia ihmisiä. Hoivan tulee olla riittävää, kiireetöntä ja inhimillistä sekä mahdollisuuksien mukaan lähipalvelua. Hoitajamitoitusten on varmistettava tarvittava ja sopiva hoitajamäärä.

– Sota- ja kotirintamaveteraaneille taataan tarpeita vastaavat yksilölliset ja joustavat palvelut, kuten esimerkiksi maksuttomia kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Ouluun tarvitaan myös erityisesti veteraanien asioihin perehtyneitä palveluneuvojia.

Maahanmuutto

– Kaupungin toiminnot suunnitellaan turvaamaan ensisijaisesti suomalaisten hyvinvointia.

– Pidämme tärkeänä kansainvälistä vuorovaikutusta ja näemme hyvänä asiana koulutettujen ja kulttuuriimme helposti sopeutuvien ihmisten sijoittumisen kaupunkiimme.

– Perussuomalaiset Oulussa vastustavat lähtökohtaisesti maahanmuuttajien positiivista erityiskohtelua. Työpaikkoihin valitaan pätevyyden, ei maahanmuuttajataustan perusteella.

– Mikäli turvapaikanhakijoiden sijoituksesta Ouluun keskustellaan, pyritään järjestämään asiasta kuntalaisäänestys ennen päätöksen tekoa.

– Maahanmuuttajien asumista tulee hajauttaa keskittymisen välttämiseksi. Tämä auttaa maahanmuuttajien sulautumista kantaväestöön. Tällä vältetään opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormittuminen.

– Maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten Suomen kansalaisten tulee hyväksyä suomalaiset ja länsimaiset arvot sekä perinteet. Kotouttamisen täytyy olla suomen kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeuttavaa ja kotoutuminen on ensi sijassa maahanmuuttajan itsensä vastuulla.

– Suomessa laittomasti oleskelevat ulkomaalaiset tulee poistaa maasta.

Kaavoitus ja liikenne

– Kaavoituksessa otetaan huomioon maanomistajan mielipide.

– Kaavoituksessa on turvattava oululaisille viher- ja virkistysalueet. Hietasaari tulee varata ensi sijassa matkailu-, virkistys-, ja luontopalvelujen alueeksi. Uusia kerrostaloja Hietasaareen ei tule rakentaa. Virpiniemen virkistysaluetta kehitetään edelleen.

– Hollihaan ja sen edustan saarten rakentamista asuinkäyttöön sekä puistoalueeksi tutkitaan.

– Kantakaupungin vetovoimaisuutta parannetaan mm. täydennysrakentamisella ja parantamalla yrittämisen toimintaedellytyksiä esimerkiksi alentamalla pysäköinnin kustannuksia.

– Kauppatoria kuntalaisten kohtauspaikkana ja sen merellisyyttä kehitetään.

– Kaupungin reuna-alueiden kehittämistä tulee jatkaa; sen keskukset ja kylät mahdollistavat vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen, joka yhdistää kaupungin ja maaseudun hyvät puolet.

– Mahdollisuuksien mukaan suositaan hirsi- ja muuta puurakennusta, muun muassa uusien rakennusten homevaurioiden vähentämiseksi.

– Oulu tunnetaan pyöräilykaupunkina ja tätä kehitystä on jatkettava. Kesä- ja talvipyöräilyä työhön ja kouluun on edistettävä liikunnan lisäämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

– Liikenneväylien kunnossapito on hoidettava oikeaan aikaan, ennen kuin vauriot kasvavat liian kalliiksi korjata.

– Julkisen liikenteen on oltava kilpailukykyinen liikkumismuoto. Sitä tulee kehittää nykyistä toimivammaksi ja sen on palveltava myös vuorotyöntekijöitä.

– Sataman kilpailukykyä kehitetään koko maakuntaa palvelevana laitoksena. Tämä tapahtuu uuden syväväylän ja monipuolisemman palvelurakenteen kautta.

Maakuntauudistus

– Uudistus tehdään ihminen edellä; valinnanvapauden täytyy toteutua ihmisen eikä yritysten ehdoilla.

– Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi.

– Palvelut oikeassa paikassa riittävän nopeasti ja mahdollisuuksien mukaan saman katon alta.

– Kehitetään digitaalisia palveluja täydentämään nykyistä palveluvalikoimaa.

– Kaupunkiin perustetaan hyvinvointitoimikunta, joka seuraa maakunnan palvelujen onnistumista ja välittää kuntalaisten huomioita maakuntahallinnolle.

– Päämääränä vahva julkinen sektori, jota yksityinen ja järjestösektori tukevat.

– Panostetaan ennakoivaan hoitoon sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kuntalaisille annetaan enemmän vastuuta omasta terveydestään, jolloin myös terveydenhuollon byrokratia vähenee.

– Toimintojen siirtyessä maakunnalle, turvataan kaupungin omaisuuden omistajien eli kuntalaisten etu.

– Kaupungin ja maakunnan nimityksissä ja henkilömuutoksissa valinnat tehdään pätevyyden, ei poliittisen taustan perusteella.”

Tekstin aiheet:

Osallistu keskusteluun!


12 kommenttia
Nimetön
Utelias
#1

Juha on siinä asiaa , kirjoituksessasi !? Mutta kannattaisi myös harrastaa , jonkinmoista tiivistelmää ! Kun ei aina ole sitä aikaa keskittyä , pitkiin asialistoihin !?!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Juha Vuorio Kaupunginvaltuutettu, DI
#10

ymmärrän näkökohdan ja tunnistan tarpeen; täytyy viimeistään kuntavaalien viestinnässä ottaa tuo kunnolla huomioon, ..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#2

Hei. Kiitos Juhakin. Laaja-alainen ja; kantasuomalaismyönteinen Kuntaohjelma; siis; tasa- arvoinen; heitä ei haluta ”sorsia”, eli pitää; kakkoskansalaisina; kuten; ikävä kyllä nykyään; valtiovalta pitää. On; ”lellilapset”, ja omanmaan kantasuomalaiset; harmaahapset. Demokratia sana on demonista lähtöisin. Se nähdään Amerikasta; Nyt, kun demokraatteja pidetään presidentinvaalien voittajina; ei mellakoita ja kauppojen ryöstelyä ja polttamisia ole tapahtunut; kun, ”kurittomat; lellilapset” saivat tahtonsa läpi; Vaan: ”Auta Armias”; toisinpäin; mikä demonisydämisten liikehdintä ja pahuus: Siellä se perkele piileskelee. Jeesus Kristus sanoo meille: ”Minä olen sisällisesti teissä; Ettekö; sitä huomaa?” Yhdysvalloissakin: Me se huomataan: Että sinä Jeesus olet; Rebublikaanien sydämissä, koska he eivät riehu; perkeleen lailla: Terveyttä vailla. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Juha Vuorio Kaupunginvaltuutettu, DI
#12

kiitos taas Lasse rakentavasta palautteesta!

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#3

Oulun Energian johtaja (ilmastovouhkaaja) iloitsee julkisesti, kun turpeenpoltto lakkaa. Oulun Energia ilmoitti juuri iloiten nostavansa kaukolämmön hintaa (koska polttoaineiden hinnat ovat nousseet). Ovatko Oulun Perussuomalaiset tässä hulluudessa mukana? Kokkolassa ovat viisaampia. Jos jokin asia on haitallista Suomelle, niin Vihreät kannattaa sitä. Hallituksen ilmastovouhotuksella päästöt itseasiassa kasvavat ja lämmön hinta nousee.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/energialaitokset-korvaavat-kotimaista-turvetta-ulkomaisella-tuontihakkeella-kuinka-kestavaa-kehitysta-se-on/7991554

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#4

Oulun Energian johtaja (ilmastovouhkaaja) iloitsee julkisesti, kun turpeenpoltto lakkaa. Oulun Energia ilmoitti juuri iloiten nostavansa kaukolämmön hintaa (koska polttoaineiden hinnat ovat nousseet). Ovatko Oulun Perussuomalaiset tässä hulluudessa mukana? Jos jokin asia on haitallista Suomelle, niin Vihreät kannattaa sitä. Hallituksen ilmastovouhotuksella päästöt itseasiassa kasvavat ja lämmön hinta nousee.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/energialaitokset-korvaavat-kotimaista-turvetta-ulkomaisella-tuontihakkeella-kuinka-kestavaa-kehitysta-se-on/7991554

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Juha Vuorio Kaupunginvaltuutettu, DI
#9

valitettavasti Suomi on tämän ilmastohulluuden vallassa, jossa etupainotteisesti vähennetään oman maan energiatuotantoa. Oulun PS ei kannata turpeen alasajoa; valitettavasti vain olemme vähemmistössä, emmekä voi edesauttaa esimerkiksi turpeen käytön jatkuvuutta,

arvatenkin Oulun Energia osakeyhtiönä toimii ympäristön kuten valtiovallan ja omistajaohjauksen linjausten mukaisesti. Tiedämme kaikki, että nuo linjaukset eivät ole järkeviä, ..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#5

Oliko Oulun Perussuomalaiset hyväksymässä sen, kun Oulu vei mummoilta aurausavustukset ja antoi nekin rahat matuille ja kulttuuripääkaupunki hankkeeseen. Eikös Perustuslakikin vaadi, että suomalaiselle on turvattava samat palvelut asuinpaikasta riippumatta?

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Juha Vuorio Kaupunginvaltuutettu, DI
#11

tuomme nuo maahanmuuttokysymykset esille talousarviokeskustelussa ja olemmekin jo saaneet kaupunginhallituksen pohjaesitykseen (hallituksen muiden puolueiden tuella ja äänestysten jälkeen) noita maahanmuuttokysymyksiä; kulujen selvittämistä ja suomalaisten tapojen, kulttuurin, lakien ja kielen oppimista esimerkkinä, ..

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Lasse Hietanen
Iloinen
#6

Hei. Kuka useasti mummoilta etuuksia pois vie; Se on useastikkin; Belsebuun tie. Mummothan ovat; vähänniinkuin meidän äitejämme. Hehän ovat paljon ”uhranneet” meidän; puolestamme. Kiitos. Siunaten, Lasse.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#7

Oulun Perussuomalaisten kannattaisi ostaa vaalimainosaikaa vaikka Pookista ja tuoda kantansa esille valepakolaisista, turpeenpoltosta luopumisen seurauksista kaukolämpöasiakkaille, mummojen aurausavustusten poistosta, Kulttuuripääkaupunki hankkeeseen törsäämisestä. Sillä ”vastuu”media ei sitä tee. Kiitos kuitenkin persuille, että vaaditte teatterieliitin osallistumaan säästötalkoisiin 500 000 eurolla.

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Nimetön
#8

Haittamaahanmuutto on rikkaus. Myös Oulussa.
Merikosken yläkoulu siirtyi maanantaina viikoksi etäopetukseen. Koulussa on ollut kolme eri altistumistilannetta, joissa koronavirukselle on altistunut noin 80 oppilasta ja 16 opettajaa ”Muissa Oulun kou­luis­sa ei ole tar­vet­ta siirtyä etäo­pe­tuk­seen”
On­gel­mat kär­jis­tyi­vät Me­ri­kos­ken kou­lus­sa: Il­ki­val­ta, vä­ki­val­ta ja huono käytös opet­ta­jia kohtaan yleistä

Lue koko kommentti Tämä kommentti on ilmoitettu asiattomaksi Näytä kommentti

Sulje

Ilmoita asiaton kommentti

Ota kantaa

Heräsikö ajatuksia? Ota kantaa. Muista kuitenkin, että lyhyet ja napakat kommentit menevät paremmin perille kuin polveileva tajunnanvirta. Pitäydy asiassa ja salli muille keskustelijoille mielipiteenvapaus. Tutustuthan pelisääntöihin.

Haluatko mielipiteellesi kasvot? Rekisteröityminen mahdollistaa keskustelun oikealla nimellä ja oikeilla kasvoilla. Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös automaattisen ilmoituksen aina, kun kirjoittamaasi kommenttiin vastataan. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään.

Kommenttisi

1000 / 1000