Perussuomalaiset

Arno Westerholm

SUOMI TARVITSEE VAHVAA JOHTAJUUTTA

Hyvät perussuomalaiset!

Helsingin Sanomien aamuisessa nettilihdessä todetaan peheenjohtajamme sanoneen maaliskuun alussa Ylen Politiikkaradion haastattelussa suorana sitaattina, että: ”Ministeri ei voi mennä hallinnonalan sisälle ja sanoa, että tämä virka on nyt turha. Me tarjoamme raamit eli, kerromme, että tähän pitää päästä, ja joku henkilö virkavastuulla tekee näitä päätöksiä ja tarjoaa niitä poliittisille päättäjille”.

Ennen kuin kommentoin kyseistä mahdollista julkilausumaa on todettava konteksti minkälaisessa artikkelissa edellä esitetty tuodaan esille. Valtamedia suhtautuu jo lähtökohtaisesti puolueeseemme negatiivisesti. Näin vaalien alla jo artikkelin otsikko: ” RIIKKA PURRA JA LULU RANNE ESITTELIVÄT PERUSSUOMALAISTEN KESKEISEN SÄÄSTÖTOIMEN – NYT HE TULKITSEVAT SITÄ AIVAN ERI TAVOIN” tuo lukijalle esille kaiken olennaisen.Toisin sanoen on selkeää, että nettiartikkeli on kirjoitettu propagandistisessa mielessä, meitä vastaan. Vastapuoli siis yrittää esittää, että puheenjohtaja olisi muuttanut näkemystään säästötoimista viikko ennen vaaleja.

Kun oheisessa blogissa on otettu katsontakanta siihen, missä tarkoituksessa Helsingin Sanomien politisoitunut artikkeli on kirjoitettu, tulee ottaa pohdinnan alle Purran väitetty sanoma. Puolueemme talouspoliittisessa ohjelmassa todetaan muun muassa selkeästi, että: ”Julkisessa hallinnossa käytetään liikaa rahaa ideologisin perustein, ja määrärahat kohdistetaan vääriin tarkoituksiin ja byrokratiaa kasvattaen”.

Pohdittaessa talouspoliittisen ohjelmamme ensimmäistä lausetta, välittömästi esiin nousee byrokraattiset, ideologiset projektit. Kyseisiä projekteja ylläpitää politisoitunut, vihervasemmistolainen, vaalituloksesta riippumaton virkamieskoneisto ministeriöissä ja niiden alaorganisaatioissaa.

Tarkasteltaessa Purran väitetyksi esittämää kommenttia on se jo ristiriitainen talouspoliittisen ohjelmamme ensimmäisen lauseen kanssa. Jos ministeri ei voi mennä johtamansa hallinnonalan sisälle vaan joku henkilö virkavastuulla saa mandaatin tehdä päätöksiä ja esittää niitä poliittisille päättäjille, ei vaaleissa vaihtumaton, usen ministerin ideologian vastainen virkamiesmielivalta pääty.

Puolueemme Maaseutupoliittisen ohjelman toimenpidekohdassa nro: 3 esitetään suoraan, että: ”Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö on yhdistettävä”. Edellä esitetty toimenpidekohta nro: 3 on myös jyrkässä ristiriidassa sen kanssa mitä Helsingin Sanomat väittää Purran sanoneen. Kaikki ymmärtävät, että viherpolitisoituneen ympäristöministeriön virkamiehet eivät esitä omaa ministeriötään tai sen alaorganisaatioita leikkauslistalle.

Kiteytettynä näkökantanani katson, että juuri ministeri vastaa oman puolueensa johdon ja hallitusohjelman raameissa ministeriönsä ylimmästä johdosta. Maatamme ei johda politisoitunut, vaalituloksesta riippumaton viranomaiskoneisto. Maatamme ei myöskään johda oikeusinstanssit, he vain tulkitsevat hallituksen säätämiä lakeja. Edellä esitetty kiteytys löytyy Suomen Perustan julkaisemassa Metsästyskirjassa, laajana juridispoliittisena argumentaationa luvussa nro: 4. Metsästyskirja ja siihen liittyvä allekirjoittaneen haastattelu löytyvät helpoiten osoitteesta: www.suomenperusta.fi. Toivon, että perehdytte ja suosittelette äänestäjäkunnallemme tätä laajaa, lähes 400 sivuista teosta, jossa otetaan kantaa kaikkiin vakavimpiin metsästys- ja metsäpolitiikan ongelmakohtiin, sekä esitetään niihin vahvasti argumentoidut ongelmanratkaisuesitykset. Blogikirjoituksen kontekstissa tärkeimmäksi nousevat ministeriöiden yhdistämiset sekä tarpeettomien viherpolitisoituneiden organisaatioiden lakkauttaminen.

 

Suurin omgelma piilee juuri viherpolitisoituneissa ministeriöissä sekä laajoissa, runsaskustanteisissa luontoon liittyvissä organisaatioissa, kuten Riistakeskus, Luonnonvarakeskus tai Metsäkeskus.

Kun palataan takaisin blogini tärkeinmpään kohtaan, eli siihen mitä Helsingin Sanomat esittävät puheenjohtajamme lausuneen, on kaikkeen edellä esittämääni viitaten todennäköisintä, että kyseinen lehti, jonka artikkeli oli jo puolueellemme kriittissävyinen on irroittanut Purran lauseen hänen esittämästään laajemmasta kontekstista ja saa sen näyttämään ”takin käännöltä”. Politisoituneella valtamedialla on myös usein tapana ”juuttua” yhteen huonommin muotoiltuun lauseeseen ja vetää siitä johtopäätökset. Puheenjohtajamme on ollut vaalien alla lukemattomissa haastatteluissa ja yksi huonosti muotoiltu lause hänellekkin sallittakoon. 

Oli käytännössä koko Helsingin Sanomien artikkelin kirjoittamiseen johtaneessa ”päälauseessa” kyse mistä tahansa, Perussuomalainen politiikka on ainut joka on pysynyt linjassa sekä loogisena niin oppositiosta orastavaan vaalivoittoon saakka!